Prelucrarea datelor tale cu caracter personal

Prelucrarea datelor tale cu caracter personal in situatii specifice Arrow Arrow
Prelucrarea datelor tale cu caracter personal Arrow Arrow
Nota de informare GDPR Tiriac Auto Arrow Arrow
Controleaza prelucrarea datelor tale cu caracter personal Arrow Arrow

Dorim sa va oferim informatii personalizate si consiliere in conformitate cu interesele Dumneavoastra specifice (de ex. test drive, evenimente, oferte speciale, servicii pe parcursul vizitei la un distribuitor). Prin urmare, va rugam sa va acordati consimtamantul pentru utilizarea datelor dumneavoastra, pentru aceste scopuri. Vom pastra in mod corespunzator si cu strictete confidentialitatea datelor dumneavoastra.

 

Date cu Caracter Personale utilizate:

1. Numele meu si detaliile de contact (de ex. adresa, adresa de email, numar de telefon, ID pentru mesageria instantanee, adrese in cadrul retelelor de socializare).

2. Detaliile pe care le furnizez cu privire la persoana mea (de ex. hobby-uri, interese, numarul de persoane din gospodaria mea).

3. Date privind autovehiculul meu (de ex. configuratia autovehiculului, rulaj Km, date din caietul de service digital), si

4. Informatii privind produsele achizitionate si serviciile utilizate (de ex. contracte de inchiriere, leasing, servicii rezervate Mercedes me connect, configuratiile stocate ale autovehiculelor)

 

Companii din Ecosistemul Mercedes-Benz:

1. Daimler AG, care include Distribuitorul Autorizat Daimler AG si Partenerul Autorizat de Service, care este cel mai apropiat din punct de vedere geografic de adresa pe care o ofer, precum si Distribuitorii Autorizati ai Daimler AG si Partenerii Autorizati de Service pe care i-am contactat sau pe care i-am selectat drept Distribuitor sau Furnizor de Service Preferat

2. Mercedes-Benz Romania S.R.L.

3. Mercedes-Benz Leasing IFN S.A.

4. Mercedes-Benz Service Leasing S.R.L.

5. Mercedes-Benz Insurance Broker S.R.L.

precum si succesorii legali ai acestora.

 

Caracterul Voluntar si Dreptul de Retragere: Declararea consimtamantului(lor) dumneavoastra este voluntara. Va puteti retrage consimtamantul(ele) sau puteti obiecta impotriva prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal pentru marketing direct, in orice moment. In masura in care nu va acordati consimtamantul sau va retrageti consimtamantul, noi si/sau companiile din societatile Ecosistemului Mercedes-Benz nu va vom/vor mai putea contacta/ sa va contacteze pentru a va oferi informatii si consiliere in legatura cu produsele si serviciile noastre.

 

Construirea Profilului: Pentru a va putea furniza informatiile de mai sus si consilierea personalizata conform intereselor dumneavoastra, in scris, personal sau prin canalul de contact selectat de dumneavoastra, pot fi utilizate proceduri analitice, inclusiv crearea unui profil

 

Nu are efect asupra altor Consimtaminte: Indiferent daca acordati sau nu consimtamtnul individual de mai sus si/sau consimtamantul catre Ecosistemul Mercedes-Benz, acesta nu afecteaza nici un alt Consimtamant individual pe care l-ati acordat in trecut sau pe care il veti acorda in viitor, care ramane valabil pana cand este retras. In cazul in care doriti sa va retrageti acest alt Consimtamant individual sau doriti sa obiectati impotriva prelucrarii datelor cu caracter personal pentru marketing direct de catre o entitate individuala, va rugam sa contactati direct respectiva entitate

 

Informatii aditionale

Temei juridic: Prelucrarea datelor dumneavoastra cu Caracter Personal in scopurile specificate mai sus, se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, in conformitatea cu prevederile Art. 6 (1)(a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor al UE ("GDPR"). Prelucrarea pentru corespondenta postala, si pentru a ne asigura ca sunteti contactati numai in functie de preferintele dumneavoastra este, in orice caz, bazata pe un echilibru intre testarea interesului si interesul legitim sunt disponibile la cerere.

In continuarea celor de mai sus, datele dumneavoastra personale pot fi, de asemenea, prelucrate pe baza altor baze legale.

In acest caz, veri fi informati si in legatura cu aceasta prelucrare

 

Perioada de retinere: Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi retinute de catre fiecare operator pe o perioada de timp care nu va depasi termenul necesar pentru realizarea scopurilor descrise mai sus, si pentru o perioada de maxim cinci ani de la data ultimei interactiuni cu operatorul de date relevant, sau pentru orice durata suplimentara, impusa in virtutea obligatiilor de retentie aplicabile operatorului de date relevant.

 

Alti Destinatari: Acest document va fi transfertat la Daimler AG si Mercedes-Benz Romania S.R.L. impreuna cu datele dumneavoastra de contact, necesare pentru corelare. Societatile prezentate in acest document pot consulta prezentul document pentru a se asigura ca sunteti contactat numai in functie de preferintele dumneavoastra. In plus, fiecare opreator poate desemna persoane imputernicite de catre operator, terte parti, cum ar fi furnizori de servicii IT sau agentii de marketing.

 

Responsabilul cu Protectia Datelor si Contacte pentru Protectia Datelor: Veti putea contacta Responsabilul cu Protectia Datelor ("DPO"), sau, in cazul in care nu a fost numit un DPO, persoana de contact pentru aspecte legate de protectia datelor, dupa cum urmeaza (daca apare marcajul "*" inseamna ca nu a fost numit un DPO)

Pentru: (0) TIRIAC AUTO SRL, tel: 0374.14.14.14, e-mail: prelucrare.date@tiriacauto.ro

(1) Mercedes-Benz Romania SRL DoC-MBRO@daimler.com

(2) Daimler AG - Ofiter Sef pentru proectia datelor la Daimler AG - dataprotection@daimler.com

(3) Mercedes-Benz Leasing IFN SA * suport@daimler.com

(4) Mercedes-Benz Service Leasing SRL * suport@daimler.com

(5) Mercedes-Benz Insurance Broker SRL * suport@daimler.com

 

Drepturile Dumneavoastra: In cazul in care v-ati declarat consimtamtnul dumneavoastra pentru orice activitati de prelucrare a datelor cu caracter personal, va veti putea retrage acest consimtamant in orice moment, cu efect pentru viitor.

 

Aceasta retragere nu va afecta legalitatea prelucrarii anterioare retragerii consimtamantului.

 

In conformitate cu legea aplicabila privind protectia datelor, aveti dreptul sa: solicitati accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, solicitati rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal; solicitati stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal; solicitati portabilitatea datelor si sa va opuneti impotriva prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal. Va rugam sa retineti ca aceste drepturi mentionate mai sus pot fi limitate in conformitate cu legislatia nationala aplicabila privind protectia datelor. Aveti dreptul, de asemenea, sa depuneti o plangere la autoritatea competenta de supraveghere pentru proectia datelor.

 

Pentru a va exercita drepturile, puteti oricand sa ne contactati:

TIRIAC AUTO SRL

E-mail: prelucrare.date@tiriacauto.ro

0374.14.14.14

 

In anumite situatii puteti avea dreptul la opozitie, in price moment, in baza unor motive aferemte situatiei dumneavoastra particulare, impotriva prelucrarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal, iar noi vom fi obligati sa nu va mai prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal. Aveti dreptul, de asemenea, de a va opune impotriva prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopuri de marketing direct, respectiv pentru prelucrare, inclusiv crearea profilurilor, in masura in care aceastea au legatura cu marketingul direct.

 

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie utilizate în scopurile de mai jos:

Da, as dori sa primesc informatii si consiliere cu privire la produsele si serviciile TIRIAC AUTO SRL si ale grupului din care aceasta face parte, Daimler AG si societatile afiliate din TIRIAC AUTO SRL prin telefon (apeluri directe)

 

Operatorii, care prelucreaza impreuna Datele cu caracter personal si care au aderat la Politica privind schimbul de date intre Distribuitori, Importatori si Producator si au incheiat acorduri specifice privind protectia datelor cu caracter personal:

A. Jaguar Land Rover Limited, Sediul Social: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Regatul Unit;

B. Premium Auto S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Corp B1, Cladirea A, Aripa A2, Etaj 1, Biroul B1, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12451/2003, avand CUI RO 15744416.

Uneori, in special cand prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing, acestea ne sunt furnizate de Distribuitorii nostri, persoane imputernicite: Distribuitorii din Reteaua Jaguar & Land Rover.

Va transmitem aceasta informare avand in vedere ca incepand cu data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare denumit „Regulamentul”), aplicat de toate statele membre ale Uniunii Europene.

Prelucram impreuna datele cu caracter personal, in scopul executarii contractului de vanzare si/sau service si, ulterior, pentru a gestiona aceste contracte privind autovehiculele cumparate/reparate in mod eficient, pentru a ne imbunatati calitatea serviciilor pe baza opiniilor formulate de clienti, pentru a avea oricand posbilitatea de a va comunica rechemarea in service in cazul unei probleme tehnice aparute la autovehiculul detinut, dar si pentru a va transmite oferte de interes pentru dumneavoastra, in acest ultim caz numai daca sunteti de acord.

Ce date ne sunt utile, in ce scop si de ce?

 

Prezenta nota de informare se refera la calitatea dumneavoastra de client al retelei (Pietei) Jaguar & Land Rover, prin Premium Auto S.R.L. Prelucram datele cu caracter personal enumerate in prezentul act pentru urmatoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 

 

 

Date personale sau

categorii de date

Scop

Temei legal

1

Categorii de date: Imagini (foto, video, inregistrare voce) persoane care au acces in incinta sediilor noastre

Scop: Asigurarea pazei si protectiei bunurilor si persoanelor aflate in incinta prin implementarea unui sistem de supraveghere video la punctele de acces si in incinta.

 

Obligatie legala prevazuta de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – in privinta asigurarii pazei si protectiei bunurilor si valorilor, impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora.

Interesul legitim de a proteja bunurile si valorile societatii si pe cele ale clientilor nostri, conform art. 6 alin. (1), lit. f) din Regulament.

2

Categorii de date: Datele dvs de identificare din documentul de identitate: nume, prenume, numarul si seria actului/cartii de identitate, localitatea de domiciliu, semnatura, adresa e-mail, numarul de telefon.

Scop: Verificarea stocurilor si rezervare masina, inregistrarea contractului / comenzii in baza de date a societatii, inmatricularea autovehiculului, verificarea istoricului de service pentru diagnostic, activare garantie in sistemul JLR.

Indeplinirea obligatiilor contractuale asumate fata de clienti, inclusiv demersurile necesare in scopul incheierii unui contract, dar si demersurile referitoare la inmatricularea autovehiculului conform art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002.

 

Interesul legitim al urmaririi comportarii in exploatare a autovehiculului conform art. 6 alin. (1), lit. f) din Regulament.

3

Categorii de date:

Datele de identificare de la punctul 2 de mai sus si datele financiare: contul bancar, numar card (daca este cazul), banca emitenta, semnatura.

 

Scop: Intocmirea facturilor, gestionarea platilor, efectuarea inregistrarilor contabile.

 

Executarea contractului conform art. 6, alin. (1), lit. b) din Regulament.

Respectarea obligatiilor legale: Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

 

4

Categorii de date:

Datele de identificare ale autovehiculelor pe care le detineti: datele din cartea de identitate a autovehiculului si a certificatului de inmatriculare;

numarul dvs de telefon, adresa e-mail de contact.

Scop: pastrarea istoricului de service in scopul gestionarii tuturor defectiunilor ce pot aparea sau pentru rechemarea in service a autovehiculelor.

Executarea contractului conform art. 6, alin. (1), lit. b) din Regulament;

Obligatie legala: evitarea practicilor comerciale inselatoare, Legea nr. 363 din 2007;

Asigurarea garantiei autovehiculului si a utilizarii in perioada medie de utilizare: OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor*) – Republicare,

 

5

Informatii despre produsele achizitionate si/sau serviciile utilizate

Scop: inregistrarile contabile

Respectarea obligatiilor legale: Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Executarea contractului conform art. 6, alin. (1), lit. b) din Regulament;

 

6

Categorii de date:

Informatii despre produsele achizitionate si/sau serviciile utilizate

Scop: reofertarea unor produse similare sau accesorii ale acestora care pot spori valoarea si confortul dvs, care au o calitate superioara, care constituie un element de noutate sau un factor de imbunatatire a modului de utilizare a produsului sau serviciului respectiv

Pe baza consimtamantului dvs exprimat expres conform art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulament.

7

Numele si prenumele, adresa e-mail

Scop: Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile noastre, monitorizarea gradului de multumire a clientilor in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor si a cresterii gradului de satisfactie al clientilor nostri, pe baza consimtamantului exprimat.

Interesul legitim al imbunatatirii activitatii conform art. 6 alin. (1), lit. f) din Regulament.

 

8

Numele si prenumele, adresa e-mail si/sau adresa postala, numarul de telefon

Scop: rechemarea in service a autoturismelor pentru care producatorul JLR decide efectuarea unor modificari in scopul prevenirii unor situatii nedorite.

Protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate conform art. 6 alin. (1), lit. d) din Regulament si aplicarea Directivei

 

Colectarea datelor cu caracter personal. De unde avem aceste date?

 

Operatorii colecteaza datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele surse, direct sau prin intermediul persoanelor imputernicite:

 • - inregistrarile video – imaginile care va pot identifica, sunt colectate la prezenta clientilor in sediile/spatiile noastre, in zonele dotate cu sistem de supraveghere video, la punctele de acces si in incinta;
 • - datele despre autovehicul: sunt furnizate chiar de clientii nostri, la cumparare, la executarea unui contract sau a unei comenzi, pentru executarea contractului / comenzii;
 • - Scop financiar-contabil: datele sunt furnizate chiar de clientii nostri pentru executarea contractului si/sau comenzii respective;
 • - istoricul service este creat prin fiecare intrare in service a autovehiculului respectiv, pe baza operatiunilor pe care noi le efectuam; datele sunt colectate de la clientii nostri;
 • - inregistrarile contabile – datele sunt colectate de la clienti, persoane vizate;
 • - reofertarea unor produse similare sau accesorii ale acestora, servicii de marketing, datele ne sunt oferite de clienti, pe baza consimtamantului expres si informat;
 • - monitorizarea calitatii serviciilor prin interogare – datele de contact sunt oferite de clientii nostri;
 • - rechemarea in service – datele sunt obtinute din baza de date existenta a Jaguar & Land Rover si la Distribuitorii autorizati, cu garantii active sau nu, dar nu mai tarziu decat perioada de stocare declarata.

 

Ce facem cu datele pe care ni le oferiti? Caror destinatari le transmitem?

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate la sediile Operatorilor, respectiv la punctele de lucru la care va prezentati, prin intermediul site-ului si prin intermediul retelei de distribuitori.

Partajarea datelor se poate face si pe urmatoarea „piata”, in urmatoarele scopuri: gestionarea garantiilor, rechemarea in service, ofertarea (pe baza consimtamantului expres), transmiterea bazei de date la incetarea contractului cu unul dintre distribuitori, caz in care alt distribuitor va prelua gestiunea obligatiilor avute de producator fata de clienti:

Piata

Compania competenta

Germania

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, Campus Kronberg 7, 61476 Kronberg im Taunus

Danemarca, Suedia, Norvegia

British Cars Import A/S, Sjzaellandsvej 1, 6000 Kolding, Danemarca

Irlanda

Jaguar Land Rover Ireland Ltd., Arena Road, Sandyford Business Park, Dublin 18, D18 C9X6, Irlanda

Polonia

British Automotive Polska S.A., Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa, Polonia

Slovacia

T.O.P. Auto Slovacia AS, Plynarenska 7/A,

82109 Bratislava, Slovacia

Turcia

Borusan Otomotiv, Pazarlama ve Ticaret A.S. Firuzkoy Bulvari Nr: 21, 34320 Avcilar / Istanbul, Turcia

Republica Moldova

DAAC-Autosport Srl, Str. Petricani 14, 2001 Chisinau, Moldova

Gibraltar

AM Capurro And Sons Ltd., 20 Line Wall Road, Pob 130, Gibraltar

Elvetia

JAGUAR Land Rover Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, Elvetia

Ungaria

British Automotive Hungary Ltd/Kft, Budaörsi ut 227, H-1112 Budapesta, Ungaria

Ucraina

Winner Imports Ukraine Ltd., Strada Dachnaya 5a, Satul Kapitanovka, 08112 Ucraina

Romania

Premium Auto Srl, Sos. Bucuresti-Ploiesti 42-44, Cladirea A, Aripa A2, Etaj 1, Biroul B1, Sector 1, 013696, Bucuresti, Romania

Cipru (Sud)

Cipru Premium Automobiles Ltd., Bulevardul Larnacos 7, Nicosia 1503, Cipru

Cipru (Nord)

Borusan Oto Kibris Ltd. Organize Sanayi Bölgesi 1, Cadde Nr: 21, Lekosa 2900, Cipru Nord

Malta

Muscats Motors Ltd., Rue D'Argens Gzira, Gzr 1368, Malta

Grecia

Petros Petropoulos Aebe, Bulevardul Lavriou 99, 15354 Glyka Nera, Grecia

Croatia, Slovenia, Albania, Bosnia Hertegovina, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Macedonia

WAE Ltd., Budai ut 16, 2051 Biatorbagy, Ungaria

Islanda

Blig Ehf, Saevarhofdi 1, Reykjavik, 110 Islanda

Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania

Inchcape Motors Finlanda Oy, Ansatie 6 A C, 01740 Vantaa, Finlanda

Bulgaria

Moto Pfohe Bg Eood, Bld. Slivnitsa 444, Ljulin, 1360 Sofia, Bulgaria

Israel

Eastern Automobile Marketing (1994) Ltd, St. Moshe Dayan 6, Petah-Tikva 4900202, Israel

 

Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Operatorii utilizeaza serviciile mai multor parteneri contractuali.

Unii dintre acestia au calitatea de persoane imputernicite de Operatori, cum ar fi:

 • - Persoana împuternicită de Jaguar & Land Rover: GFK UK, Biroul Central, Canary Wharf , Etajele 17 si 18, Piata Canada 25, Canary Wharf Londra, prin subimputernicitul CarConsult GmbH, Schorbachstrase 9, 35510 Butzbach, Germania, pentru - procesarea opiniilor exprimate de clienti in scopul imbunatatirii activitatii Pietei;
 • - Distribuitorii autorizati ai retelei Jaguar & Land Rover pentru colectarea acordurilor pentru marketing direct si pentru transmiterea prezentei informari;
 • - Producatorii de autovehicule, dealeri care va pot ajuta sau imputerniciti care desfasoara activitati de paza a obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si protectia persoanelor. Fiecare poate avea acces la o parte din datele clientilor, dar nu la toate, ci in limitele obligatiilor fiecaruia fata de persoanele vizate sau ceilalti Operatori.

 

Alte persoane destinatare care au calitatea de imputerniciti pot fi: companii de furnizare solutii software/ERP, furnizori de produse si servicii, companii de audit, prestatori servicii de arhivare, consultanti solutii financiare, mentenata IT, marketing.

Exista si terte parti care nu au rolul de a prelucra datele, insa au acces la acestea in indeplinirea sarcinilor lor sau in interactiunile lor cu Operatorii, cum ar fi: societati care asigura intretinere tehnica a sistemelor de securitate si control acces, auditori de securitate informatica, intretinerea si mentenanta sistemelor IT, a website-ului, etc.

Datele cu caracter personal pe care le divulgam catre persoanele imputernicite de noi, sunt limitate la informatiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii si le solicitam acestora sa nu utilizeze datele cu caracter personal in niciun alt scop.

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau pot fi transmise catre terti si in urmatoarele situatii: (i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor Operatorilor, in virtutea obligatiilor legale sau contractuale ale fiecaruia. Aceste autoritati publice sau institutii pot fi: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul de Finante, Directia Nationala Anticoruptie, unitati ale Ministerului Afacerilor Interne; sau (ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Operatorilor sau ale altor entitati sau persoane, precum instantele de judecata; (iii) terti, in masura in care activitatea unui Operator ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.

Gazduirea si stocarea datelor dvs. are loc pe statiile locale ale Operatorilor, ale imputernicitilor carora le incredintam, asigurandu-ne ca acestia au garantii suficiente de protectie, pe Serverele sunt gazduite in Orange Data Center, in Romania, Germania sau United Kingdom.

Stocarea datelor este facuta si in programele Outlook – Microsoft Office pe statiile locale pe care le utilizam in scopul indeplinirii contractului sau executarii comenzii, in aplicatiile utilizate pentru gestionarea bazelor de date si a clientilor, pieselor stocurilor, dar avem asigurata siguranta acestora in mod corespunzator.

Utilizam urmatoarele aplicatii electronice si programe furnizate si/sau dezvoltate si/sau implementate: Charisma, Microsoft Cloud 365, Backup File Server la sediul importatorului Premium Auto, Oracle, SAM – soft de gestiune piese de schimb, Terminal server – conecatre la SAM, SMS – centralizare comenzi, WASP – soft centralizator poentru comenzile in termen de garantie, Microsoft Office – pentru activitatea curenta, Contract Management – centralizarea contractelor, Webex – comunicare cu producatorul JLR, Vista – portal informatii si date producator, OSH – centralizarea si evidenta reviziilor, EPC – catalog on-line identificare piese, CEIP – platforma gestionata de imputernicitul JLR - Car Consult - pentru selectarea si raportul asupra satisfactiei clientilor, eVHC – aplicatie JLR pentru comunicare clienti si potentiali clienti, Marketingfx – aplicatie producator pentru servicii post-vanzare, NPS – aplicatie producator pentru vizualizare opinii clienti, Globalcontacts – pentru inregistrarea reclamatiilor clientilor, Global Retail Portal – portalul pus la dispozitie de producator pentru comunicare cu intreaga Retea.

De asemenea, in scopurile prelucrarii de mai sus, putem distribui datele dumneavoastra cu caracter personal catre societati din ITH Management Office, care isi desfasoara activitatea in Bucuresti, sector 1, Sos. Nordului nr. 24-26, Romania, societati care au si calitatea de auditori sau consultanti si care vor respecta acordurile semnate in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Pentru mai multe informatii referitoare la grupul Tiriac Holdings, va rugam sa vizitati http://www.tiriacholdings.ro/.

Operatorii va informeaza ca evalueaza si actualizeaza constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

Ce informatii personale sunt partajate intre Distribuitori, Premium Auto si Jaguar & Land Rover si cum le va utiliza Premium Auto si Jaguar Land Rover

 

Distribuitorul/Service-ul face parte dintr-o retea de companii independente (care, in sensul prezentei notificari, este denumita Reteaua de Distribuitori Jaguar Land Rover). Fiecare societate ofera servicii care pot sprijini un client Jaguar Land Rover. Acestea pot furniza servicii care sa permita o gestionare corespunzatoare a relatiilor contractuale de baza, din care un proprietar al vehiculului Jaguar Land Rover poate fi parte (in special in legatura cu un contract de cumparare avand ca obiect un vehicul, piese sau accesorii, contract de leasing/finantare, atelier de lucru/ comanda de garantie), sau pot oferi servicii care sustin un client sau un potential client al Jaguar Land Rover, de exemplu, in furnizarea de masuri pre-contractuale atunci cand se solicita (de exemplu, un test auto sau o brosura).

Din cand in cand, Distribuitorul poate colecta Date cu Caracter Personal de la dvs. fie direct, fie prin Premium Auto S.R.L. si / sau Jaguar Land Rover, companiile sale din grup sau Jaguar Land Rover Reteaua de Distribuitori si partenerii preferati. Aceste informatii care pot fi colectate vor fi intotdeauna formulate clar catre dvs. din formularele sau documentele disponibile pentru a fi vazute de catre dvs. in momentul colectarii datelor.

Datele cu Caracter Personal vor fi partajate cu Premium Auto S.R.L si Jaguar Land Rover (si pot fi partajate cu companiile afiliate din grupul fiecareia si alte terte parti identificate, inclusiv cu Jaguar Land Rover Reteaua de Distribuitori), in scopurile explicate aici si astfel cum este stabilit in politicile sale de confidentialitate catre care se face trimitere mai jos.

Aceste Date cu Caracter Personal ar putea include detalii cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, tara, informatii privind identitatea, inclusiv data si locul nasterii, datele de contact si preferintele dvs. si profilul clientului (de exempu: starea juridica, dimensiunea flotei, posibile preferinte pentru achizitionarea de vehicule si service), precum si detalii privind vehiculele achizitionate sau tranzactiile incheiate cu Distribuitorul, Premium Auto S.R.L, Jaguar Land Rover sau cu reteaua sa de distribuitori, si detaliile bancare, dupa caz. Premium Auto S.R.L si/sau Jaguar Land Rover poate, de asemenea, sa combine si sa adune informatii primite de la dvs. sau Distribuitorii si partenerii nostri de afaceri prin diferitele dvs. interactiuni cu marcile si serviciile sale.

Cand va interesati, sunteti de acord sa primiti informatii despre sau cum cumparati un vehicul Jaguar Land Rover de la Distribuitor /despre cum puteti remedia un vehicul; orice informatii pe care le furnizati vor fi partajate de Distribuitor cu Premium Auto S.R.L si Jaguar Land Rover si vor fi prelucrate in scopul gestionarii solicitarii dvs. sau achizitionarii de vehicule, si, in special, informatiile vor fi prelucrate in scopurile evidentiate mai jos:

 • - Pentru a gestiona comenzile dvs. de servicii (inclusiv, dar fara a se limita la, orice actualizari software aplicabile pentru vehicule) si a rezolva solicitarile de informatii, produse sau servicii;
 • - In cazul in care beneficiati de un serviciu (de exemplu un test auto) sau cumparati un vehicul Jaguar Land Rover, serviciul pe care il primiti va include sondaje de satisfactie ulterioare de la Premium Auto S.R.L si / sau Jaguar Land Rover. Acestea ne ajuta sa intelegem experienta pe care ati primit-o, si pot fi utilizate de Premium Auto S.R.L si Jaguar Land Rover pentru a urmari eventualele comentarii/reclamatii pe care le efectuati, si pentru a efectua evaluari pentru a imbunatati calitatea continua a produselor si serviciilor. Este un interes legitim al Premium Auto S.R.L si al Jaguar Land Rover de a procesa Date cu Caracter Personal pentru a furniza produsele si serviciile ce fac obiectul lor de activitate. Premium Auto S.R.L si Jaguar Land Rover au, de asemenea, un interes legitim atunci cand trimit sondaje pentru a-si dezvolta relatia cu clientii existenti si pentru a evalua performanta si standardele serviciilor oferite de Distribuitori. Pentru informatii suplimentare despre procesele de gestionare a Datelor cu Caracter Personal ale Premium Auto S.R.L si ale Jaguar Land Rover, va rugam sa consultati politicile de confidentialitate ale Premium Auto S.R.L. si Jaguar Land Rover din link-urile de mai jos. Ca parte a balantei intereselor legitime evaluate, in sondajele care va sunt trimise prin e-mail vi se va oferi optiunea sa renuntati la acestea, in cadrul fiecarui e-mail.
 • - Daca achizitionati un vehicul Jaguar Land Rover de la noi prin intermediul unui acord de finantare, furnizorul de finantare poate transmite periodic informatii din acordul dvs. catre Premium Auto S.R.L si catre Jaguar Land Rover. Informatiile pot include informatii despre termen, taxe si plati, numarul contractului, datele de contact, datele de incepere si sfarsit ale contractului si detaliile vehiculului. Jaguar Land Rover si Premium Auto S.R.L vor gestiona Datele cu Caracter Personal pe care le primesc si le vor folosi, fiecare, in scopurile descrise mai jos si in politicile lor de confidentialitate (link-urile de mai jos). In cazul in care se permite si, intr-un moment aproape de sfarsitul perioadei de finantare initiale, Premium Auto S.R.L si Jaguar Land Rover pot utiliza datele dvs. de contact pentru a va oferi informatii despre produse si servicii similare care v-ar putea interesa.
 • - Daca alegeti, puteti selecta prin noi sa primiti comunicari de marketing direct de la Premium Auto S.R.L si de la Jaguar Land Rover, selectand optiunea respectiva pe un formular de marketing sau de inregistrare. Noi, Premium Auto S.R.L, vom partaja aceste permisiuni de marketing cu Jaguar Land Rover.
 • - Jaguar Land Rover utilizeaza informatiile pentru scopuri care includ analiza, cercetarea si dezvoltarea, marketingului si cercetarea de piata, satisfactia clientilor si a serviciilor si programele de imbunatatire a produselor si serviciilor, pentru a intelege mai bine experientele dvs. de service, pentru a imbunatati produsele si serviciile Jaguar Land Rover, si pentru a va face tranzactiile si comunicarile cu Jaguar Land Rover si reteaua sa de distribuitorii mai adaptate si placute. Pentru informatii complete despre scopurile pentru care Jaguar Land Rover proceseaza Date cu Caracter Personal, va rugam sa consultati link-urile de mai jos privind politica de confidentialitate.

 

Jaguar Land Rover poate, din cand in cand si in conformitate cu politicile sale de confidentialitate, sa dezvaluie informatii categoriilor identificate de Premium Auto S.R.L sau de organizatia destinatara in scopurile explicate in politicile sale de confidentialitate. In acest caz, Jaguar Land Rover va solicita ca orice companie terta care va gestioneaza informatiile sa respecte regulile de confidentialitate si de protectie a datelor aplicabile.

Pentru mai multe informatii despre modul in care Jaguar Land Rover si companiile sale de grup gestioneaza si va protejeaza informatiile personale, va rugam sa consultati:

Politica de Confidentialitate:

Jaguar:

Land Rover:

Site Web:

www.jaguar.co.uk

www.landrover.co.uk

InControl:

incontrol.jaguar.com

incontrol.landrover.com

Politica Premium Auto

www.jaguar.ro

www.landrover.ro

Site Web:

www.jaguar.ro

www.landrover.ro

 

Durata de pastrare. Cat de mult le pastram?

 

Estimam ca activitatile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru urmatoarele perioade:

 

 

Scop

Durata*

1

Asigurarea pazei si protectiei bunurilor si persoanelor

30 de zile;

2

Datele pentru contract / comanda

Durata contractuala, plus durata de prescriptie de 3 ani, plus durata medie de utilizare (daca este cazul) sau plus 10 ani.

3

Intocmirea facturilor, gestionarea platilor, efectuarea inregistrarilor contabile.

 

Durata contractuala, plus perioada de arhivare de 10 ani

4

Datele pentru istoricul de service

Perioada medie de utilizare a autovehiculului, inclusiv in cazul reparatiilor service, plus 5 ani.

5

Datele pentru reofertarea unor produse similare

Pe o perioada de 3 ani, cu reinnoirea acordurilor de marketing.

6

Datele pentru monitorizarea gradului de multumire a clientilor

O perioada de 2 ani de la ultima prezenta in service sau de la ultimul contact.

*Cu exceptia cazului in care este necesar sa fie protejate interesele legitime ale Operatorilor sau exista obligatii legale de pastrare. In astfel de cazuri, vom actiona conform legii.

Ce se intampla cu datele dumneavoastra cu caracter personal dupa incetarea prelucrarii?

 

Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar Operatorii nu mai au motive legale sau legitime pentru a va prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi sterse in conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonim

 

Notificarea privind colectarea justa a datelor clientilor

 

La achizitionarea unui produs sau primirea unui serviciu de la Ford Romania SA („Ford“, „noi“, „nostru“ sau „noastre“), anumite informatii despre dumneavoastra si vehiculul dumneavoastra („informatii personale“) vor fi colectate.

Prezenta notificare explica modul in care vor fi utilizate si cui vor fi divulgate informatiile personale.

In plus la prezenta notificare, unele din produsele si serviciile Ford (inclusiv unele din aplicatiile Ford) dispun de propriile politici de confidentialitate care descriu mai detaliat modul in care informatiile dumneavoastra cu caracter personal sunt utilizate intr-un anumit context. De asemenea, puteti afla mai multe despre ce informatii sunt colectate si utilizate de vehiculul dumneavoastra, consultând manualul proprietarului sau aplicatia care il insoteste (unde este cazul).

Ford poate divulga informatiile personale catre institutii financiare bancare sau nebancare in scopul obtinerii de informatii cu privire la solutia optima de finantare pentru produsele pe care doriti sa le achizitionati, precum si in vederea observarii randamentului economic al produselor financiare oferite de terte parti si care insotesc produsele Ford in vederea optimizarii acestor servicii fara ca aceste operatiuni sa rezulte in operatiuni automate fata de persoane fizice. Informatiile dumneavoastra personale pot fi divulgate si catre Ford Motor Company sau alte companii din cadrul Ford Motor Company Group de la nivel mondial. Când divulgam informatiile dumneavoastra personale, ne vom asigura ca acestea sunt utilizate in scopuri compatibile cu cele descrise in prezenta notificare.

 

Cui vor fi divulgate informatiile dumneavoastra personale

 

Informatiile dumneavoastra personale pot fi divulgate:

- companiilor sau altor organizatii pe care noi le-am contractat sa furnizeze servicii in numele nostru, cum ar fi companii de gazduire website-uri, furnizori de servicii de transmitere e-mailuri, furnizori de analize, servicii de gazduire evenimente si furnizori ai tehnologiei informationale;

- companiilor sau altor organizatii la care ne-ati solicitat sau ati convenit ca noi sa le furnizam datele dumneavoastra cu caracter personal;

- dealerii sau partenerii nostri, in cazul in care acest lucru este necesar pentru a va furniza un serviciu sau un produs;

- consultantii profesionisti;

- oricarei agentii/institutii – persoane juridice de drept public de aplicare a legii, instanta, organism de reglementare, autoritate de stat sau terta parte, in cazul in care noi consideram sau suntem obligati in temeiul legislatiei aplicabile pentru respectarea unei obligatii legale sau de reglementare sau pentru un alt mod de a proteja drepturile dumneavoastra, drepturile oricarei terte parti sau siguranta oricarei persoane sau in vederea detectarii, prevenirii sau rezolvarii in alt mod a problemelor de frauda, securitate sau siguranta, etc.

- oricarei terte parti care achizitioneaza sau careia noi ii transferam integral sau in mare activele si activitatea noastra. Daca are loc o astfel de vânzare sau un astfel de transfer, noi vom depune toate eforturile rezonabile in incercarea de a ne asigura ca entitatea careia ii sunt transferate informatiile dumneavoastra personale le utilizeaza intr-un mod concordant cu prezenta notificare.

De asemenea, Ford poate divulga informatiile personale catre Ford Motor Company sau alte companii din cadrul Ford Motor Company Group de la nivel mondial. Când divulgam informatiile dumneavoastra personale, ne vom asigura ca acestea sunt utilizate in scopuri compatibile cu cele descrise in prezenta notificare. Lista cu companiile din cadrul Ford Motor Company Group este disponibila pe www.ford.com.

 

Transferarea la nivel international a informatiilor personale

 

Informatiile dumneavoastra personale vor fi tratate in conformitate cu legislatia aplicabila in Romania in materie de protectie a datelor si pot fi transferate in spatiul economic european („SEE“), precum si in state din afara SEE (inclusiv in SUA, India). Statele in care transferam informatiile dumneavoastra personale pot fi considerate de Comisia Europeana ca neasigurând un nivel adecvat de protectie a informatiilor personale. Astfel, când transferam informatiile dumneavoastra personale in afara SEE, vom institui sisteme de protectie adecvate in conformitate cu obligatiile noastre legale pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate in mod adecvat, indiferent de statul in care sunt transferate. Aceste sisteme de protectie pot include obtinerea unor asigurari contractuale de la orice terta parte care are acces la informatiile dumneavoastra personale cu privire la faptul ca aceste date vor fi protejate prin standarde echivalente cu cele care protejeaza datele dumneavoastra cu caracter personal de pe teritoriul SEE. Daca doriti sa aflati mai multe despre modul in care Ford protejeaza informatiile dumneavoastra personale la transferul lor in afara SEE sau pentru a obtine o copie a masurilor de siguranta pe care le aplicam pentru protejarea informatiilor personale la transferul lor, va rugam sa contactati DPeurope@ford.com cumulativ cu crcro@ford.com.

 

Care sunt informatiile personale utilizate

 

Ford colecteaza informatiile dumneavoastra personale când:

- completati formulare sau faceti rezervari (de exemplu, daca rezervati un serviciu sau solicitati un test drive);

- beneficiati de servicii sau achizitionati produse de la un dealer Ford; si

- ne contactati (de exemplu, noi vom pastra o evidenta a informatiilor furnizate de dumneavoastra atunci când ne scrieti sau contactati centrele noastre de servicii pentru clienti);

- folositi produse Ford care sunt dotate cu conectivitate la internet.

 

Când duceti vehiculul la verificare sau reparare, Ford va colecta informatii de diagnosticare cu privire la vehicul si vom pastra evidenta manoperei executate si pieselor furnizate. Explicam mai multe in acest sens intr-o sectiune separata de la finalul prezentei notificari.

 

Informatiile personale pe care le colectam includ:

 

- numele dumneavoastra si datele de contact (cum ar fi adresa, numarul/numerele de telefon si adresa de e-mail) si informatii privind activitatea dumneavoastra sau angajatorul dumneavoastra daca vizitati website-ul in scop comercial;

- informatii cu privire la vehiculul dumneavoastra (inclusiv numarul de identificare al vehiculului („VIN“), modelul, vechimea si kilometrajul, IP-ul autovehiculului/informatii de identificare specifice acelor sisteme ale autovehiculului cu conectivitate la internet);

- produsele si serviciile de care sunteti interesat; sau pe care le-ati achizitionat;

- informatii necesare in scop de finantare, cum ar fi informatii privind plata si/sau detalii relative la finantare.

 

In plus si unde legea permite, putem combina informatiile pe care le detinem cu informatiile despre dumneavoastra sau interesele dumneavoastra, situatia social-economica si social-demografica, identificatorii online si datele actuale de contact colectate de terte parti cum ar fi agentii de marketing si din surse publice.

 

Este posibil ca legea sa prevada obligativitatea colectarii anumitor informatii personale. De asemenea, este posibil sa fim obligati sa colectam informatiile dumneavoastra personale in baza unei relatii contractuale cu dumneavoastra care poate naste obligatii in sarcina noastra inclusiv in perioada post-contractuala. Nefurnizarea acestor informatii poate impiedica sau intârzia indeplinirea acestor obligatii, cu consecinte nedorite.

 

Cum vor fi utilizate informatiile personale

 

Noi utilizam informatiile dumneavoastra personale pe care le colectam pentru:

- solutionarea solicitarilor dumneavoastra (de exemplu, pentru furnizarea unor servicii catre dumneavoastra);

- gestionarea si imbunatatirea activitatii noastre si relatiei noastre cu dumneavoastra;

- evaluarea calitatii serviciilor pe care noi si dealerii Ford le furnizeaza si serviciilor pe care le presteaza furnizorii nostri noua sau in numele nostru;

- rezolvarea nelamuririlor dumneavoastra;

- realizarea cercetatorilor;

- a va trimite materiale de marketing conforme cu preferintele dumneavoastra de comunicare, in masura in care v-ati dat consmimtamantul in acest sens; si

- a respecta responsabilitatile noastre legale si de reglementare, pentru a raspunde procedurilor juridice/legale sau solicitarilor de informatii emise de autoritatile de stat sau alte terte parti si pentru a preveni si detecta infractiunile si frauda sau pentru a proteja drepturile dumneavoastra sau ale altor persoane.

 

Pentru informatii suplimentare despre modul in care utilizam informatiile dumneavoastra personale colectate atunci când vehiculul dumneavoastra este verificat sau reparat, va rugam sa consultati sectiunea „Repararea, diagnosticarea si verificarea vehiculului dumneavoastra marca Ford“ din prezenta notificare.

 

Atat societatea comerciala reprezentand dealerul, cat si societatea Ford Romania si alte companii din cadrul Ford Motor Company Group si tertii imputerniciti in mod valabil de catre aceste societati putem combina si, utilizând procese decizionale automate, putem analiza informatiile dumneavoastra personale pentru a va asista cu scopurile prezentate mai sus, si pentru:

 

- a ne ajuta sa intelegem, dezvoltam si imbunatatim produsele, procesele, serviciile si strategiile noastre de marketing;

- a personaliza comunicarile, produsele si serviciile noastre destinate dumneavoastra;

- pastra actualizate informatiile dumneavoastra personale;

- a intelege mai bine clientii; si

- a gestiona si imbunatati relatia comerciala pe care o derulam cu dumneavoastra.

 

Aici putem include, de exemplu, informarea asupra strategiei noastre de distributie, evaluarea eficientei serviciului nostru de marketing si de relatii cu clientii, realizarea analizelor de piata si identificarea produselor sau serviciilor care pot fi de interes pentru dumneavoastra si contactarea dumneavoastra pentru a va anunta despre respectivele produse si servicii.

 

In unele situatii limitate, deciziile automate pe care le luam pot avea un efect juridic sau similar asupra dumneavoastra. Noi vom lua astfel de decizii automate cu privire la dumneavoastra doar când:

- deciziile sunt necesare pentru executarea sau incheierea unui contract cu dumneavoastra;

- deciziile sunt autorizate si necesare prin lege; sau

- ne acordati consimtamântul pentru procesul decizional automat.

 

Ne puteti contacta oricand pentru a solicita informatii suplimentare cu privire la procesul decizional automat si, in unele situatii, puteti obiecta fata de utilizarea procesului decizional automat sau puteti solicita ca o decizie automata sa fie revizuita.

 

Am dori sa ne asiguram ca toate comunicarile pe care vi le trimitem si interactiunile noastre cu dumneavoastra sunt cât de relevante posibil pentru dumneavoastra. Astfel, uneori, noi putem utiliza informatiile despre dumneavoastra pe care le colectam din surse publice si de la terte parti (astfel cum este descris in sectiunea „Ce informatii personale vom utiliza?“ de mai sus) pentru a ne ajuta sa determinam ce produse si servicii Ford v-ar putea interesa. De exemplu, furnizorii de analize si serviciile publicitare pot analiza informatiile colectate din surse online sau din alte surse pentru a ne furniza date demografice si interesele dumneavoastra - cum ar fi deductii despre intervalul de vârsta si tipurile de produse sau servicii care v-ar putea interesa. Apoi, va putem trimite informatii despre respectivele produse si servicii in functie de preferintele dumneavoastra de comunicare si putem utiliza datele de care dispunem cu privire la dumneavoastra pentru a informa centrele noastre de servicii pentru clienti in cazul in care luati legatura cu acestea. De asemenea, putem colabora cu terte parti pentru a va prezenta materiale publicitare personalizate pe platformele de social media sau in masura in care v-ati dat acordul pentru utilizarea modulelor cookie când navigati pe internet/vizitati alte website-uri. Puteti afla cum puteti renunta sa mai primiti materiale de marketing din partea noastra din sectiunea „Drepturile dumneavoastra“ de mai jos.Noi pastram informatiile dumneavoastra personale in format identificabil cât timp este necesar in mod rezonabil pentru indeplinirea scopurilor pentru care datele au fost colectate si, dupa cum este necesar, pentru respectarea obligatiilor noastre legale si de reglementare. in general, aceasta inseamna pastrarea informatiilor dumneavoastra personale atâta timp cât una din urmatoarele situatii se aplica:

 

 • informatiile dumneavoastra personale sunt necesare in mod rezonabil pentru a va furniza serviciile solicitate;
 • informatiile dumneavoastra personale sunt necesare in mod rezonabil pentru a proteja si apara drepturile noastre sau proprietatea noastra (aceasta se face, de obicei, pe durata de timp relevanta cu limitare legala); sau
 • legile sau regulamentele aplicabile prevad obligatia de a pastra informatiile dumneavoastra personale.

 

Temeiurile legale care vor justifica utilizarea informatiilor personale

 

Exista diferite temeiuri legale pe care ne bazam in utilizarea informatiilor personale si vom colecta si utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii:

 

 • in cazul in care utilizarea de catre noi a informatiilor dumneavoastra personale este necesara pentru executarea unui contract sau a unor contracte la care dumneavoastra sunteti parte sau pentru a lua masurile pe care le-ati solicitat pentru semnarea unui contract, inclusiv obligatii legale pe care le avem atat noi cat si vanzatorul produselor Ford ulterior prestarii obiectului contractului (exemplu: in cadrul procedurii de recall). Aceste contracte pot include conditii in care dumneavoastra va inscrieti la un concurs sau acordurile pe care le incheiati pentru produse de service, de exemplu;
 • in cazul in care utilizarea de catre noi a informatiilor dumneavoastra personale se incadreaza in interesele noastre (Dealer, Ford Romania, Ford Motor Company group si terte parti contractate cu respectarea legislatiei in vigoare) legitime sau cele ale organizatiei cu care am impartasit datele dumneavoastra cu caracter personal, asigurându-ne ca aceste date si drepturile dumneavoastra aferente acestor informatii sunt protejate. De exemplu, ne putem baza pe acest temei legal daca noi si/sau companiile din cadrul grupului Ford Motor Company utilizeaza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru: a intelege si imbunatati produsele, serviciile si/sau strategiile de activitate sau marketing ale noastre (sau ale lor); in scopuri de cercetare; pentru gestionarea si imbunatatirea relatiei noastre cu dumneavoastra si in scopuri administrative; pentru a ne ajuta sa stabilim ce informatii, produse si servicii sunt furnizate si utilizate in conformitate cu legea si termenii si conditiile care se aplica acestora; si in cazul in care este necesar sa protejam sau aparam drepturile si proprietatea noastra sau a altor persoane, sau sa detectam, prevenim sau sa rezolvam in alt mod problemele de frauda, securitate, siguranta sau confidentialitate;
 • in cazul in care consideram ca este necesar sa utilizam informatiile dumneavoastra personale pentru a respecta obligatii legale sau de reglementare;
 • in situatii limitate când consideram ca este necesar sa protejam siguranta cuiva sau interesele esentiale;
 • in anumite situatii când poate fi necesar sa utilizam informatiile personale in scopuri care sunt in interesul public; si
 • in cazul in care avem consimtamântul dumneavoastra. Ne vom baza pe consimtamântul dumneavoastra, de exemplu, pentru utilizarea informatiilor personale in vederea trimiterii unor materiale de marketing prin e-mail sau mesaje text. in situatia in care ne bazam pe aprobarea dumneavoastra pentru a utiliza datele cu caracter personal, atunci aveti dreptul sa retrageti respectivul consimtamânt oricând. Pentru detalii suplimentare, va rugam sa consultati sectiunea „Drepturile dumneavoastra“ din prezenta notificare.

 

Drepturile dumneavoastra

 

Aveti dreptul de a afla ce informatii detinem despre dumneavoastra si in ce scopuri le detinem, precum si sa accesati respectivele informatii si sa operati corecturi, daca este cazul. De asemenea, in unele situatii, aveti dreptul de a obiecta la utilizarea de catre noi a informatiilor dumneavoastra personale sau de a solicita ca informatiile personale sa va fie furnizate intr-un format electronic uzual astfel incât sa le puteti transmite si altor organizatii (situatie cunoscuta in mod curent ca si dreptul la „portabilitatea datelor“).

 

in cazul in care v-ati dat consimtamântul pentru utilizarea de catre noi si/sau Ford a informatiilor personale (va rugam sa consultati sectiunea intitulata „Temeiuri legale care justifica utilizarea de catre noi a informatiilor dumneavoastra personale“ pentru informatii suplimentare), având dreptul sa va retrage acordul acesta oricând.

 

Daca aveti intrebari sau probleme de comunicat in legatura cu utilizarea de catre noi a informatiilor dumneavoastra personale sau daca doriti sa accesati informatiile detinute de Ford despre dumneavoastra sau sa va exercitati alte drepturi aferente prelucrarii cumulative de catre Dealer, Ford Romania/Ford Motor Company Group/terte parti a datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la:

 

Probleme de confidentialitate legate de date cu caracter personal prelucrate de Ford


Soseaua Bucuresti Nord, numarul 10, Cladirea Global City Business Park, O1, Voluntari, Ford Romania SA, Judetul Ilfov, cod postal 077190

Probleme de confidentialitate legate de date cu caracter personal prelucrate de dealershipul Ford

 

 • va rugam consultati documentele relevante furnizate de Tiriac Auto -

 

Va rugam sa ne contactati pentru a actualiza sau corecta informatiile dumneavoastra personale daca acestea se modifica sau daca informatiile personale pe care noi le detinem cu privire la dumneavoastra sunt inexacte.

 

Ford a desemnat un functionar responsabil cu protectia datelor. Puteti lua legatura cu ofiterul responsabil cu protectia datelor la DPeurope@ford.com cumulativ cu crcro@ford.com.

 

Dealerul a desemnat un functionar responsabil cu protectia datelor. Puteti lua legatura cu ofiterul responsabil cu protectia datelor din cadrul Tiriac Auto dupa ce in prealabil ati consultant documentele relevante in acest sens furnizate de Tiriac Auto.

 

Daca doriti sa depuneti o reclamatie cu privire la modul in care Ford sau dealershipul utilizeaza informatiile dumneavoastra personale, speram ca initial ne veti contacta pe noi sau pe dealer in cel mai scurt timp posibil. Cu toate acestea, puteti depune o reclamatie si la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, aceasta fiind autoritatea care apara drepturile informationale in Romania.

 

Modificari ale prezentei notificari

 

Este posibil sa modificam sau actualizam periodic prezenta notificare. in cazul in care modificam prezenta notificare, va vom anunta schimbarile operate. Daca modificarile vor avea un impact fundamental asupra caracterului prelucrarii sau va afecteaza substantial in alt mod, noi va vom anunta cu suficient timp inainte pentru a avea oportunitatea de a va exercita drepturile privind informatiile dumneavoastra personale (de exemplu, pentru a obiecta fata de prelucrare).

 

Dorim, de asemenea, sa va tinem la curent cu informarea si ofertele Ford despre care ne transmiteti interesul dumneavoastra in acest sens prin completarea Graficului dedicat preferintelor dumneavoastra de marketing.

 

Informatii suplimentare referitoare la repararea, diagnosticarea si verificarea vehiculului dumneavoastra Ford

 

La fabricarea vehiculului dumneavoastra marca Ford acesta a primit un numar unic (numarul de identificare al vehiculului sau „VIN”). in baza VIN putem determina anumite informatii despre vehicul, inclusiv modelul, vechimea, softul utilizat si specificatiile tehnice.

 

Pentru diagnosticarea, analiza, repararea sau verificarea vehiculului dumneavoastra, tehnicienii implicati vot trebui sa obtina VIN-ul si anumite informatii de diagnosticare si informatii despre situatia curenta si istorica a vehiculului (de exemplu, ce versiuni de soft utilizeaza, kilometrajul, etc.).

 

Informatiile vor fi transferate unui sistem rulat si organizat de Ford, astfel incât tehnicienii care lucreaza la vehiculul dumneavoastra sa dispuna de informatii cat mai complete despre reparatiile, mentenanta si diagnosticarea specifice vehiculului (cum ar fi diagramele de cablaj si actualizarile softului vehiculului) si informatii despre orice lucrari din trecut efectuate asupra vehiculului dumneavoastra, pentru a-i asista la diagnosticare, reparare si/sau verificare astfel incât sa poata pastra evidente.

 

Pentru a asigura existenta unei evidente de diagnosticare exhaustive a vehiculului dumneavoastra, informatiile privind lucrarile efectuate asupra vehiculului la verificare sau reparare vor fi corelate cu VIN al vehiculului. Acesta va fi transferat sistemului si stocat astfel incât Ford (sau orice terte parti autorizate de Ford sa utilizeze astfel sistemul) sa poata pune informatiile despre reparatiile sau verificarile din trecut la dispozitia oricarui dealer sau atelier de depanare Ford de oriunde din lume si care trebuie sa va repare sau verifice vehiculul.

 

Informatiile detinute in sistem sunt utilizate de Ford si pentru a permite diagnosticarea, repararea vehiculului, gestionarea si administrarea garantiilor si produselor si serviciilor similare in scopurile de siguranta a produselor, cercetare si dezvoltare si pentru a permite companiei Ford sa isi respecte obligatiile legale.

 

Pe langa transferurile de informatii descrise anterior, Ford poate transmite aceste informatii si:

 • companiilor din grupul de companii Ford in scopuri de cercetare si dezvoltare si analize; si/sau
 • companiilor din cadrul grupului corporatist Ford si/sau tertelor parti in cazul in care Ford considera necesar pentru respectarea unei obligatii legale sau de reglementare sau pentru a proteja in alt mod drepturile companiei Ford, drepturile altor companii din cadrul grupului de companii Ford Motor Company sau drepturile oricarei terte parti.

 

Puteti afla mai multe cu privire la temeiurile legale care justifica utilizarea de catre noi a informatiilor dumneavoastra personale, consultând sectiunea „Temeiurile legale care vor justifica utilizarea informatiilor personale“ de mai sus.

Dat fiind caracterul global al sistemului, informatiile VIN sunt transferate in state din afara spatiului economic european de catre Ford. Puteti afla mai multe despre transferurile internationale ale informatiilor dumneavoastra personale consultând sectiunea „Transferarea la nivel international a informatiilor personale“ de mai sus.

Dat fiind ca aceste informatii sunt sub forma unui jurnal oficial despre vehiculul dumneavoastra, le retinem timp de 20 de ani.

Daca aveti intrebari sau doriti sa accesati informatiile detinute de noi despre VIN in sistem sau sa va exercitati oricare din drepturile de care dispuneti in legatura cu datele cu caracter personal (puteti afla mai multe in acest sens mai sus), va rugam sa contactati Ford la:

 

Probleme de confidentialitate Ford Romania SA
Soseaua Bucuresti Nord, numarul 10, Cladirea Global City Business Park, O1, Voluntari, Ford Romania SA, Judetul Ilfov, cod postal 077190

DPeurope@ford.com cumulativ cu crcro@ford.com

INFORMARE NR.1 PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare in conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala in vigoare.

 

Informatii generale

 

Noi, HYUNDAI AUTO ROMANIA SRL (HAR) cu sediul in Bucuresti, B-dul Expozitiei, nr. 2, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15805/1994, avand CUI RO 6104191, in calitate de  operator, in conformitate cu GDPR, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal impreuna cu sau prin imputernicitii nostri, distribuitori autorizati, conform listei acestora existenta pe site-ul: www.hyundai-motor.ro.

Operatori asociati:

Imputernicit/Operator asociat

Nume

TIRIAC AUTO SRL

Numar postal, Oras

012103, Bucuresti

Strada, numar

B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector 1

Responsabil cu protectia

datelor

BOCASOFT SRL

- Tel.

+40740 223 382

- Email

office@bocasoft.ro

 

Scopul prelucrarii si categoriile de date prelucrate:

 

Operatorii asociati prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in scopurile descrise în Anexa la prezenta Nota de informare, conform art. 6, alin. (1), lit. a), b), c), d) si f) si conform prevederilor Regulamentului:

a) daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;

c) cand prelucrarea este necesara in vederea îndeplinirii unei obligatii legale care ii revine Operatorului;

d) cand prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

f) cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.

 

Datele furnizate de catre dvs. pot fi transmise si catre reprezentantul producatorului auto al marcii, Hyundai Motor Europe (HME) si Hyundai Motor Company (HMC) in baza obligatiei contractuale de raportare, inclusiv privind modul de desfasurare al campaniilor de recall. Totodata, datele dvs. vor fi comunicate catre Registrul Auto Roman si catre Autoritatea privind Protectia Cnsumatorului, in temeiul obligatiilor legale privind campaniile de recall.

 

Durata pastrarii

 

Datele Dumneavoastra personale vor fi pastrate de Societate pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru a atinge scopurile descrise mai sus si/sau pentru orice alta durata necesara in virtutea obligatiilor legale aplicabile Societatii.

 

Locul stocarii datelor:

 

Locul stocarii datelor, pentru Hyundai Auto Romania, este la punctul de colectare al datelor din bvd. Expozitie nr. 2, et. 1, sector 1, Bucuresti si la sediul Operatorilor asociati sau al persoanelor imputernicite de operatorul HAR. Stocarea poate fi atat pe suport de hartie, cat si electronic. Pe intreaga perioada a stocarii, datele personale pot fi accesate de Operatorul HAR si de operatorii asociati de mai sus, sunt vizibile pentru imputernicitii care evalueaza sau presteaza servicii de mentenanta IT sau pentru imputernicitii care prelucreaza date cu caracter personal in numele nostru, al Operatorilor. Datele cu caracter personal la care acesti parteneri au acces sunt limitate la informatiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate. Toate informatiile cu privire la procesul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal se pot vizualiza si pe site-ul www.hyundai-motor.ro.

Drepturile dvs. referitoare la datele pe care le procesam:

 

a. Dreptul de acces - dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra si, in caz afirmativ, aveti dreptul de a avea acces la datele respective si la informatiile privind procesul prelucrarii.

b. Dreptul la portabilitatea (partajarea) datelor - se refera la dreptul dvs. de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent de catre societate si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca, la cererea dvs., aceste date sa fie transmise direct altui destinatar, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

c. Dreptul la opozitie – puteti oricand sa va opuneti prelucrarii datelor personale, cu exceptia situatiei in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau atunci cand are in vedere interesul nostru legitim sau al operatorului in numele caruia actionam.

d. Dreptul la rectificare - se refera la corectarea sau completarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata tuturor destinatarilor la care au fost transmise datele dumneavoastra, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

e. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - inseamna ca aveti dreptul de a transmite societatii o solicitare de stergere a datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, dar doar in cazul in care nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare de catre operator;

f. Dreptul la restrictionarea prelucrarii - in cazul in care contestati exactitatea datelor, puteti sa ne solicitati ca aceste date sa fie restrictionate pe o perioada necesara verificarii corectitudinii lor; de ex.: prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Societatii prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate.

 

Transferul de date catre parti din afara SEE:

 

In cazul in care un Importator este situat in afara SEE, se aplica Clauzele Contractuale Standard ale UE (“SCC 2004”). Dispozitiile SCC 2004 (inclusiv Anexele sale) prevaleaza asupra oricaror clauze contradictorii continute in contractele cu partile terte.

Esenta acordului intre operatorii asociati, conform art. 26, alin. (2) din Regulamentul 679/2016:

1. Datele cu Caracter Personal cu privire la care partile au calitatea de operatori asociati, conform art. 6 din GDPR sunt:

a) Preluare cereri oferta prin intermediul site-ului HAR, in scopul transmiterii de newsletters – prelucrare conform art. 6, alin. (1) lit. a): cererea de oferta poate fi depusa prin intermediul site-ului HAR si va fi transmisa Distribuitorului potrivit selectiei efectuate de Persoana Vizata. Prelucrarea în scop de transmitere newsletter (marketing) se va face de Operatorul Tiriac Auto SRL prin intermediul Departamentului Marketing numai daca persoana vizata si-a dat consimtamântul prin intermediul site-ului pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

b) Vanzari autovehicule, cereri preluate prin intermediul site-ului, direct in show-room sau electronic, la oricare dintre Operatori – art. 6, alin. (1), lit. b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract incheiat de unul dintre Operatorii Asociati cu Persoana Vizata sau pentru a face demersuri la cererea Persoanei Vizate înainte de încheierea unui contract intre persoana vizata si unul dintre Operatorii Asociati; cererile pot fi preluate de un Operator, iar contractul cu persoana vizata poate fi încheiat de oricare dintre Operatorii Asociati;

c) Acordarea garantiilor produsului (autovehicul sau piese) – art. 6, alin. (1), lit. b) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine HAR, iar prelucrarea se face prin intermediul Operatorilor Asociati;

d) Rezultatul campaniilor de recall service - art. 6, alin. (1), lit. d) prelucrarea este necesara a fi facuta de catre Operatorii Asociati pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) Vanzare autovehicule, evidenta vanzari, raportari vanzari, indeplinire obligatii legale de raportare, service si garantii - prelucrarea este necesara justificat de interesele legitime urmarite de oricare dintre Operatorii Asociati, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;

f) Gestionare si acces baza de date comune NAV – fiecare Operator asociat are acces la baza de date stocata în Microsoft NAV, operand asupra acesteia in interesul propriu, legitim.

 2. Exercitarea drepturilor persoanei vizate

Persoanele vizate isi vor exercita drepturile prevazute de art. 15-22 din Regulamentul GDPR în raport cu oricare dintre Operatorii Asociati, indiferent daca incalcaresa este produsa de celalalt. La prima comunicare cu Persoana Vizata,  Operatorul care nu este direct raspunzator va comunica plangerea Operatorului Asociat si va transmite Persoanei Vizate datele de contact ale celuilalt Operator. Operatorul Asociat va prelua comunicarea cu Persoana Vizata respectiva, asigurandu-se ca si celalalt Operator asociat este informat corect si la timp.

 3. Informarea Persoanelor Vizate conform art. 13 si 14 din Regulamentul GDPR;

Operatorii Asociati, fiecare pentru operatiunile proprii, vor informa Persoanele vizate cu privire la esenta Acordului prezent si la operatiunile de prelucrare proprii, conform Regulamentului.

4. Subcontractarea si controlul accesului

Fiecare Operator Asociat este direct responsabil pentru Imputernicitii proprii carora le incredinteaza operatiuni de procesare a Datelor cu Caracter Personal.

 5. Responsabilitatile Operatorilor Asociati

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile izvorate din Regulament cu privire la si in raport cu fiecare dintre Operatorii Asociati.

In cazul in care va exista o afectare a beneficiilor oricaruia dintre Operatorii asociati, acestia convin ca prejudiciile si/sau despagubirile sa fie suportate de partea responsabila de prelucrarea neconforma sau ilegala respectiva, in limita faptelor proprii.

Fiecare Operator Asociat raspunde integral pentru conformarea proprie la Regulamentul GDPR.

 

________________________________________________________________________________________

In cazul in care aveti reclamatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa va adresati Responsabilului cu Protectia Datelor Operatorului respectiv, folosind oricare dintre urmatoarele modalitati:

Pentru operatorul asociat Hyundai Auto Romania:

Responsabilul cu protectia datelor: ITH Management Office S.R.L

dataprotection@tiriacauto.ro; tel. 0214312149 (Luni-Vineri, între 10.00 si 17.00)

_________________________________________________________________________________________

In cazul in care nu veti fi multumit/a de solutionarea reclamatiei puteti adresa o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, contactul fiind disponibil pe website-ul: www.dataprotection.ro.

 

Hyundai Auto Romania S.R.L.

__________________

INFORMARE ADRESATA CLIENTILOR

M CAR TRADING S.R.L. – MITSUBISHI, 25.05.2018

Operatorul M Car Trading S.R.L. (Importator) cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Expozitiei nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8294/2003 si avand CUI RO15525610, prelucreaza datele cu caracter personal preluate de la Distribuitorii zonali si care au calitatea de persoane imputernicite de Operator, dar si direct de la persoanele fizice care au permis aceasta prelucrare.

Intre Distribuitori si M Car Trading S.R.L. au fost incheiate acorduri specifice privind protectia datelor cu caracter personal, atat in calitate de persoane imputernicite, cat si in calitate de Operatori asociati in privinta datelor prelucrate electronic, folosind programe specifice relatiei importator - distribuitor.

Distribuitorii care colecteaza date cu caracter personal in numele si pe seama M Car Trading S.R.L. sunt disponibili pe site-ul www.mitsubishi-motors.ro la urmatorul link: www.mitsubishi-motors.ro/retea-dealeri .

Distribuitorii au si calitatea de operatori asociati in ceea ce priveste utilizarea programelor si aplicatiilor informatice comune:

 „stoc Mitsubishi” http://stocmct.tiriacauto.ro/default.aspx_ ;

,,conectare SAM’’ makria.tiriacauto.ro ;

,,FTP Piese si Accesorii’’ ftp://drive.tiriacauto.ro/Extern/Mitsubishi,

,,FTP Informare Tehnica ftps://mct-bue-srv-bkp.

Punem la dispozitia clientilor nostri aceasta informare conform cu Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.(in continuare denumit „Regulamentul”).

 

Ce date ne sunt utile, in ce scop si de ce?

 

Prezenta informare se refera la calitatea dumneavoastra de client al M Car Trading S.R.L. Prelucram datele cu caracter personal enumerate in prezentul act pentru urmatoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 

 

Date personale sau

categorii de date

Scop 

Temei legal

1

Imagini (foto, video, inregistrare voce) persoane care au acces in incinta sediilor noastre

Asigurarea pazei si protectiei bunurilor si persoanelor aflate in incinta prin implementarea unui sistem de supraveghere video la punctele de acces si in incinta.

Obligatie legala prevazuta de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor – in privinta asigurarii pazei si protectiei bunurilor si valorilor, impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora.

Interesul legitim de a proteja bunurile si valorile societatii si pe cele ale clientilor nostri, conform art. 6 alin. (1), lit. f) din Regulament.

2

Datele dvs de identificare din documentul de identitate: nume, prenume, numarul si seria actului/cartii de identitate, localitatea de domiciliu, semnatura, adresa e-mail, numarul de telefon.

Verificarea stocurilor si rezervare masina, inregistrarea contractului / comenzii in baza de date a societatii, inmatricularea autovehiculului, verificarea istoricului de service pentru diagnostic, activare garantie in sistemul comun cu producatorul si in scopul activarii serviciului de asistenta rutiera.

indeplinirea obligatiilor contractuale asumate fata de clienti, inclusiv demersurile necesare in scopul incheierii unui contract, dar si demersurile referitoare la inmatricularea autovehiculului conform art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002.


Interesul legitim al urmaririi comportarii in exploatare a autovehiculului conform art. 6 alin. (1), lit. f) din Regulament.

3

Datele de identificare de la punctul 2 de mai sus si datele financiare: contul bancar, numar card (daca este cazul), banca emitenta, semnatura.

intocmirea facturilor,  gestionarea platilor, efectuarea inregistrarilor contabile.

Executarea contractului conform art. 6, alin. (1), lit. b) din Regulament.

Respectarea obligatiilor legale: Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

4

Datele de identificare ale autovehiculelor pe care le detineti: datele din cartea de identitate a autovehiculului si a certificatului de inmatriculare;

numarul dvs de telefon, adresa e-mail de contact.

Pastrarea istoricului de service in scopul acordarii si a gestionarii garantiilor si tuturor defectiunilor ce pot aparea, sau pentru rechemarea in service a autovehiculelor. 

Executarea contractului conform art. 6, alin. (1), lit. b) din Regulament;

Obligatie legala: evitarea practicilor comerciale inselatoare, Legea nr. 363 din 2007;

Asigurarea garantiei autovehiculului si a utilizarii in perioada medie de utilizare: OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor*) – Republicare,

5

Informatii despre produsele achizitionate si/sau serviciile utilizate

inregistrarile contabile, auditul Distribuitorului.

Respectarea obligatiilor legale: Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Executarea contractului conform art. 6, alin. (1), lit. b) din Regulament;

6

Informatii despre produsele achizitionate si/sau serviciile utilizate

reofertarea unor produse similare sau accesorii ale acestora care pot spori valoarea si confortul dvs, care au o calitate superioara,  care constituie un element de noutate sau un factor de imbunatatire a modului de utilizare a produsului sau serviciului respectiv

Pe baza consimtamantului dvs exprimat expres conform art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulament.

7

Numele si prenumele, adresa e-mail

Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile noastre, monitorizarea gradului de multumire a clientilor in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor si a cresterii gradului de satisfactie al clientilor nostri.

Interesul legitim al imbunatatirii activitatii conform art. 6 alin. (1), lit. f) din Regulament.

8

Numele si prenumele, adresa e-mail si/sau adresa postala, numarul de telefon

rechemarea in service a autoturismelor pentru care producatorul decide efectuarea unor modificari in scopul prevenirii unor situatii nedorite.

Protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate conform art. 6 alin. (1), lit. d) din Regulament si aplicarea Directivei

 

Colectarea datelor cu caracter personal. De unde avem aceste date?

 

Operatorii colecteaza datele dumneavoastra cu caracter personal din urmatoarele surse, direct sau prin intermediul persoanelor imputernicite:

 1. inregistrarile video – imaginile care va pot identifica, sunt colectate la prezenta clientilor in sediile/spatiile noastre, in zonele dotate cu sistem de supraveghere video, la punctele de acces si in incinta;
 2. datele de identificare si despre autovehicul: sunt furnizate chiar de clientii nostri, la cumparare, la executarea unui contract sau a unei comenzi, pentru executarea contractului / comenzii;
 3. Scop financiar-contabil: datele sunt furnizate chiar de clientii nostri pentru executarea contractului si/sau comenzii respective;
 4. istoricul service este creat prin fiecare intrare in service a autovehiculului respectiv, pe baza operatiunilor pe care noi le efectuam; datele sunt colectate de la clientii nostri;
 5. inregistrarile contabile – datele sunt colectate de la clienti, persoane vizate;
 6. reofertarea unor produse similare sau accesorii ale acestora, servicii de marketing, datele ne sunt oferite de clienti, pe baza consimtamantului expres si informat, preluat prin intermediul Distribuitorilor care au calitatea de persoane imputernicite de Operator in acest scop;
 7. monitorizarea calitatii serviciilor prin interogare – datele de contact sunt oferite de clientii nostri, direct sau prin intermediul Distribuitorilor care au calitatea de persoane imputernicite de Operator in acest scop;
 8. rechemarea in service – datele sunt obtinute din baza de date existenta a M Car Trading si de la Distribuitorii autorizati, cu garantii active sau nu.

 

Ce facem cu datele pe care ni le oferiti? Caror destinatari le transmitem?

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate la sediile Operatorilor, respectiv la punctele de lucru la care va prezentati, prin intermediul site-ului si prin intermediul retelei de Distribuitori.

Partajarea datelor se poate face si cu producatorul Mitsubishi Motors Europe Ltd, in urmatoarele scopuri: gestionarea garantiilor, rechemarea in service, ofertarea (pe baza consimtamantului expres), transmiterea bazei de date la incetarea contractului cu unul dintre distribuitori, caz in care alt distribuitor va prelua gestiunea obligatiilor avute de producator fata de clienti.

Alte persoane destinatare care au calitatea de imputerniciti pot fi: companii de furnizare solutii software/ERP, furnizori de produse si servicii, companii de audit, prestatori servicii de arhivare, consultanti solutii financiare, mentenata IT, marketing.

Exista si terte parti care nu au rolul de a prelucra datele, insa au acces la acestea in indeplinirea sarcinilor lor sau in interactiunile lor cu Operatorii, cum ar fi: societati care asigura intretinere tehnica a sistemelor de securitate si control acces, auditori de securitate informatica, intretinerea si mentenanta sistemelor IT, a website-ului, etc.

Datele cu caracter personal pe care le divulgam catre persoanele imputernicite de noi sunt limitate la informatiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii si le solicitam acestora sa nu utilizeze datele cu caracter personal in niciun alt scop.

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau pot fi transmise catre terti si in urmatoarele situatii: (i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor Operatorilor, in virtutea obligatiilor legale sau contractuale ale fiecaruia. Aceste autoritati publice sau institutii pot fi: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul de Finante, Directia Nationala Anticoruptie, unitati ale Ministerului Afacerilor Interne; sau (ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Operatorilor sau ale altor entitati sau persoane, precum instantele de judecata; (iii) terti, in masura in care activitatea unui Operator ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.

Gazduirea si stocarea datelor dvs. are loc pe statiile locale ale Operatorilor, ale imputernicitilor carora le incredintam operatiunile de colectare si cei care presteaza diferite servicii, asigurandu-ne ca acestia au garantii suficiente de protectie.

Serverele noastre sunt gazduite in Orange Data Center, in Romania, in Cloud Germania, in Olanda, iar cele preluate prin intermediul site-ului sunt stocate in Japonia.  

Stocarea datelor este facuta si in programele Outlook – Microsoft Office pe statiile locale pe care le utilizam in scopul indeplinirii contractului sau executarii comenzii, in aplicatiile utilizate pentru gestionarea bazelor de date si a clientilor, pieselor stocurilor, dar avem asigurata siguranta acestora in mod corespunzator.

Utilizam urmatoarele aplicatii electronice si programe furnizate si/sau dezvoltate si/sau implementate:

 • Charisma, Microsoft Cloud 365, Microsoft Office - pentru activitatea curenta,
 • Backup File Server la sediul importatorului M Car Trading S.R.L.,
 • MAP – FTP aplicatie in scopul activarii asistentei tehnice gratuite,
 • Access interna - baza de date clienti si garantii acordate;
 • Portal – numai intern, cu acces doar la numar VIN;
 • Outlook – in activitatea curenta;
 • GSIS - PQR - Portal al producatorului in care se introduc probleme tehnice grave pentru gasirea unor solutii;
 • DMS – sistem informatic utilizat in activitatea de reparatii in conditiii de garantie;
 • Contract Management – aplicatie in care se introduc pentru avizare toate contractele incheiate de M Car Trading S.R.L;
 • Platforma InMotion – website la nivel european detinut de Mitsubishi Motors Europe;
 • MiPulse – platforma website la nivel mondial detinuta de Mitsubishi Motors Corporation Japonia, cu care M Car Trading a incheiat acord specific privind gestiunea site, in curs de a deveni public la data acestei informari.

 

De asemenea, in scopurile prelucrarii de mai sus, putem distribui datele dumneavoastra cu caracter personal catre societati din ITH Management Office, care isi desfasoara activitatea in Bucuresti, sector 1, Sos. Nordului nr. 24-26, Romania, societati care au si calitatea de auditori sau consultanti si care vor respecta acordurile semnate in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Pentru mai multe informatii referitoare la grupul Tiriac Holdings, va rugam sa vizitati http://www.tiriacholdings.ro/.

Operatorii va informeaza ca evalueaza si actualizeaza constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

 

Ce informatii personale sunt partajate intre Distribuitori, M Car Trading, Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation si cum le vor utiliza M Car Trading, Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation:

 

Distribuitorul/Service-ul face parte dintr-o retea de companii independente (care, in sensul prezentului document, este denumita Reteaua de Distribuitori Mitsubishi). Fiecare societate din Retea ofera servicii care pot sprijini un client Mitsubishi. Acestea pot furniza servicii care sa permita o gestionare corespunzatoare a relatiilor contractuale de baza, din care un proprietar al vehiculului Mitsubishi poate fi parte (in special in legatura cu un contract de cumparare avand ca obiect un vehicul, piese sau accesorii, contract de leasing/finantare, atelier de lucru/ comanda de garantie), sau pot oferi servicii care sustin un client sau un potential client al Distribuitorului marcilor Mitsubishi, de exemplu, in furnizarea de masuri pre-contractuale atunci cand se solicita (de exemplu, un test auto sau o brosura). 

 

Din cand in cand, Distribuitorul poate colecta Date cu Caracter Personal de la dvs. fie direct, fie prin M Car Trading S.R.L. si / sau Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation (in cazul datelor din site-ul MiPulse sau InMotion), companiile sale din grup sau reteaua de Distribuitori si partenerii preferati. Aceste informatii care pot fi colectate vor fi intotdeauna formulate clar catre dvs. din formularele sau documentele disponibile pentru a fi vazute de catre dvs. in momentul colectarii datelor.

Datele cu Caracter Personal pot fi partajate intre M Car Trading S.R.L, Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation (si pot fi partajate cu companiile afiliate din grupul fiecareia si cu alte terte parti identificate, inclusiv cu reteaua de Distribuitori), in scopurile explicate aici si astfel cum este stabilit in politicile de confidentialitate catre care se face trimitere mai jos.

Aceste Date cu Caracter Personal ar putea include detalii cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, tara, informatii privind identitatea, inclusiv data si locul nasterii, datele de contact si preferintele dvs. si profilul clientului (de exempu: starea juridica, dimensiunea flotei, posibile preferinte pentru achizitionarea de vehicule si service), precum si detalii privind vehiculele achizitionate sau tranzactiile incheiate cu Distribuitorii, M Car Trading S.R.L, Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation, si detaliile bancare, dupa caz. M Car Trading S.R.L si/sau Mitsubishi Motors Europe si/sau Mitsubishi Motors Corporation poate, de asemenea, sa combine si sa adune informatii primite de la dvs. sau de la Distribuitori si partenerii lor de afaceri prin diferitele dvs. interactiuni cu marcile si serviciile oferite. 

Cand va interesati de un produs sau serviciu, cand faceti on-line o programare, sunteti deja de acord sa primiti informatii despre sau cum cumparati un vehicul Mitsubishi de la Distribuitor /despre sau cum puteti remedia un vehicul; orice informatii pe care le furnizati pot fi partajate de Distribuitor cu M Car Trading S.R.L, Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation si vor fi prelucrate in scopul gestionarii solicitarii dvs. sau achizitionarii de vehicule, si, in special, informatiile vor fi prelucrate in scopurile evidentiate mai jos:

 1. Pentru a gestiona comenzile dvs. de servicii (inclusiv, dar fara a se limita la, orice actualizari software aplicabile pentru vehicule) si a rezolva solicitarile de informatii, produse sau servicii;
 2. In cazul in care beneficiati de un serviciu (de exemplu un test auto) sau cumparati un vehicul Mitsubishi, serviciul pe care il primiti va include sondaje de satisfactie ulterioare de la M Car Trading S.R.L si / sau Mitsubishi Motors Europe. Acestea ne ajuta sa intelegem experienta pe care ati primit-o si pot fi utilizate pentru a urmari eventualele comentarii/reclamatii pe care le efectuati, pentru a efectua evaluari pentru a imbunatati calitatea continua a produselor si serviciilor. Este un interes legitim al M Car Trading S.R.L si al Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation de a procesa Date cu Caracter Personal pentru a furniza produsele si serviciile ce fac obiectul lor de activitate. M Car Trading S.R.L are, de asemenea, un interes legitim atunci cand trimite sondaje pentru a-si dezvolta relatia cu clientii existenti si pentru a evalua performanta si standardele serviciilor oferite de Distribuitori. Pentru informatii suplimentare despre procesele de gestionare a Datelor cu Caracter Personal ale M Car Trading S.R.L si ale Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation, va rugam sa consultati politicile de confidentialitate ale M Car TRading S.R.L. si Mitsubishi Motors Corporation din link-urile: mitsubishi-motors.ro/legal/protectia-datelor .Ca parte a balantei intereselor legitime evaluate, in sondajele care va sunt trimise prin e-mail vi se va oferi optiunea sa renuntati la acestea, in cadrul fiecarui e-mail.  
 3. Daca achizitionati un vehicul Mitsubishi de la noi prin intermediul unui acord de finantare, furnizorul de finantare poate transmite periodic informatii din acordul dvs. catre M Car Trading S.R.L. Informatiile pot include informatii despre termen, taxe si plati, numarul contractului, datele de contact, datele de incepere si de sfarsit ale contractului si detaliile vehiculului. Datele cu Caracter Personal pe care le primesc vor fi folosite, fiecare, in scopurile descrise mai jos si in politicile lor de confidentialitate (link-urile de mai jos). In cazul in care veti permite si, intr-un moment aproape de sfarsitul perioadei de finantare initiale, M Car Trading S.R.L poate utiliza datele dvs. de contact pentru a va oferi informatii despre produse si servicii similare care v-ar putea interesa.
 4. Daca alegeti, puteti selecta prin noi sa primiti comunicari de marketing direct de la M Car Trading S.R.L si/sau de la Mitsubishi Motors Europe si / sau Mitsubishi Motors Corporation, selectand optiunea respectiva pe un formular de marketing sau de inregistrare. Noi, M Car Trading S.R.L, vom putea partaja aceste permisiuni de marketing cu Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation.
 5. Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation utilizeaza informatiile pentru scopuri care includ analiza, cercetarea si dezvoltarea, marketingului si cercetarea de piata, satisfactia clientilor si a serviciilor si programele de imbunatatire a produselor si serviciilor, pentru a intelege mai bine experientele dvs. de service, pentru a imbunatati produsele si serviciile Mitsubishi, si pentru a va face tranzactiile si comunicarile cu reteaua sa de Distribuitori mai adaptate nevoilor clientilor si mai placute. Pentru informatii complete despre scopurile in care Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation proceseaza Date cu Caracter Personal, va rugam sa consultati link-ul urmator: mitsubishi-motors.ro/legal/protectia-datelor

   

Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation pot, din cand in cand si in conformitate cu politicile proprii de confidentialitate, sa dezvaluie informatii categoriilor de destinatari identificate de M Car Trading S.R.L sau de Mitsubishi Motors Europe si Mitsubishi Motors Corporation in scopurile explicate in politicile lor de confidentialitate. In acest caz, fiecare va solicita ca orice companie terta care va gestioneaza informatiile sa respecte regulile de confidentialitate si de protectie a datelor aplicabile. 

 

Durata de pastrare. Cat de mult le pastram?

 

Estimam ca activitatile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru urmatoarele perioade: 

 

 

Scop 

Durata*

1

Asigurarea pazei si protectiei bunurilor si persoanelor

30 de zile;

2

Datele pentru contract / comanda

Durata contractuala, plus durata de prescriptie de 3 ani, plus durata medie de utilizare (daca este cazul) sau plus 10 ani.

3

intocmirea facturilor, gestionarea platilor, efectuarea inregistrarilor contabile.

Durata contractuala, plus perioada de arhivare de 10 ani

4

Datele pentru istoricul de service 

Perioada medie de utilizare a autovehiculului, inclusiv in cazul reparatiilor service, plus 5 ani.

5

Datele pentru reofertarea unor produse similare

Pe o perioada de 3 ani, cu reinnoirea acordurilor de marketing.

6

Datele pentru monitorizarea gradului de multumire a clientilor

O perioada de 2 ani de la ultima prezenta in service sau de la ultimul contact.

*Cu exceptia cazului in care este necesar sa fie protejate interesele legitime ale Operatorilor sau exista obligatii legale de pastrare. in astfel de cazuri, vom actiona conform legii, inclusiv in ceea ce priveste informarea dvs.

 

Ce se intampla cu datele dumneavoastra cu caracter personal dupa incetarea prelucrarii?

 

Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar Operatorii nu mai au motive legale sau legitime pentru a va prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi sterse in conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 

Refuzul prelucrarii si consecintele acestuia

 

Prelucrarile de date descrise sunt intreprinse atat in vederea executarii contractului / comenzii, cat si aplicarii procedurilor noastre cu producatorii si Distribuitorii, insa, in acelasi timp, sunt efectuate si in considerarea obligatiilor legale ce revin Operatorilor:

 1. Asigurarea pazei si protectiei bunurilor si persoanelor - daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate cu acest scop, nu veti putea avea acces in incintele Operatorilor.
 2. Datele pentru contract / comanda – obligatie legala a Operatorilor in lipsa careia nu se poate incheia contractul si /sau nu se poate executa comanda.
 • intocmirea facturilor, gestionarea platilor, efectuarea inregistrarilor contabile – obligatia legala de la care nu se poate deroga, nu se poate incheia contractul.
 1. Datele pentru istoricul de service – obligatie contractuala asumata fata de producator si in lipsa careia se poate renunta numai la asocierea istoricului cu numele unei persoane, dar nu se pot gestiona eficient garantiile produsului cumparat.
 2. Datele pentru reofertarea unor produse similare – refuzul clientului respectiv de a furniza datele nu are consecinte in privinta relatiilor in derulare, dar poate lipsi clientul de cunoasterea unor oferte atractive, de noutatile pe care le-ar prefera sau de imbunatatirile care ii pot fi de folos.
 3. Datele pentru monitorizarea gradului de multumire a clientilor are drept consecinta insatisfactia clientului pentru o perioada mai lunga, fiind in imposibilitatea de a cunoaste modul in care seviciile noastre pot fi de calitatea pe care o doreste.
 • Prelucrarea in alte scopuri descrise se va face punctual, conform Contractelor sau legii, in masura in care aceasta prelucrare este permisa si se subscrie scopului initial pentru care datele au fost colectate.

 

Securitatea prelucrarii datelor

 

Operatorii va informeaza prin prezentul ca evalueaza si actualizeaza constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

 

Drepturile persoanei vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor

 

in contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate, persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal, (iii) persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana sau (vi) datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite copiilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana in momentul respectiv;
 • Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o maniera semnificativa;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, inseamna dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului de date intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

 

Responsabilul cu Protectia Datelor

 

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi si pentru orice nemultumire aveti legata de protectia datelor cu caracter personal, va incurajam sa adresati o solicitare in scris, datata si semnata si sa o transmiteti Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal:

Postal: Sos. Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucuresti – in atentia DPO;

Prin e-mail: dataprotection@tiriacauto.ro.

Puteti solicita informatii telefonice la numarul: 0214312149, program de luni pana vineri, de la orele 10 la orele 17.

 

Orice intrebari adresate Importatorului: M Car Trading S.R.L.

 

Puteti adresa orice intrebare in legatura cu prezentul document catre Responsabilul cu Protectia Datelor sau Operatorului respectiv: M Car Trading SRL prin email - la adresa: office@mitsubishi-motors.ro  

Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la sediul social inscris in preambul.

Aveti dreptul in calitate de persoana fizica sa aflati ce informatii detine M Car Trading S.R.L despre dvs. si sa faceti corectii daca este necesar. De asemenea, aveti dreptul sa ne cereti sa nu folosim informatiile dvs. in anumite circumstante, inclusiv in scopuri de marketing, alegand sa nu va dati consimtamantul in niciun fel de formulare de marketing sau de inregistrare. Pentru informatii complete despre drepturile dvs. in ceea ce priveste protectia datelor, consultati politicile de confidentialitate aflate aici : www.mitsubishi-motors.ro/legal/politica-de-confidentialitate

 

Daca aveti intrebari specifice care nu sunt acoperite in aceasta sectiune sau doriti sa stiti care sunt informatiile pe care le stocam in prezent, va rugam contactati: office@mitsubishi-motors.ro.

Politica de utilizare a Modulelor cookie pe website-ul Tiriac Auto

 

Prin prezenta politica de utilizare a modulelor cookie dorim sa va aducem la cunostinta modalitatea in care Tiriac Auto S.R.L. („Tiriac Auto”) foloseste modulele cookie („Modulele cookie” si/sau „Cookie-uri”) in cadrul website-ului Tiriac Auto disponibil la www.tiriacauto.ro („Website-ul”).

 

1.      Ce este un Modul cookie?

Modulele cookie sunt fisiere text de mici dimensiuni, stocate pe echipamentele terminale ale unui utilizator de Internet, precum telefonul mobil sau calculatorul acestuia. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa printr-un web-server catre un browser (ex: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera etc.) si nu contine programe software, virusi sau spyware, neavand acces la informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului. Aceste fisiere permit recunoasterea echipamentului utilizatorului si afisarea in mod corespunzator a paginii de Internet, aceasta putand fi adaptata preferintelor individuale ale utilizatorului.

 

2.      Rolul Modulelor cookie

Cookie-urile au rolul de a va asigura o experienta de navigare web placuta si sigura si de a va oferi servicii complete in functie de comportamentul online manifestat pe Website. Concret, pe baza Cookie-urilor avem posibilitatea de a:

 • adapta prezentarea si afisarea Website-ului in functie de preferintele dvs. (limba, rezolutie etc);
 • afisa reclame personalizate, in functie de preferintele dvs.;
 • crea statistici anonime, care nu presupun identificarea personala, bazate pe comportamentul dvs. pe Website si de interesul manifestat pentru produsele prezentate; aceste statistici ne permit sa imbunatatim structura si continutul Website-ului, astfel incat sa va oferim informatiile de care aveti nevoie;
 • asigura masuri de securitate web.

 

3.      Tipuri de Cookie-uri folosite pe Website

Website-ul foloseste doua tipuri de Module cookie:

 • Cookie-urile per sesiune – fisiere temporare care se instaleaza in terminalul dvs. in timpul vizitei pe Website-ul nostru si care sunt sterse la inchiderea sesiunii sau a browser-ului folosit.
 • Cookie-urile fixe (persistente) – raman in terminalul utilizat de dvs. pentru o perioada de timp mai mare, in functie de parametrii acestora sau pana cand sunt sterse manual de dvs. 

 

4.      Cum sunt folosite Cookie-urile pe Website?

In timpul vizitei dvs. pe Website se vor instala fisiere de tip cookie de navigare (necesare).

De asemenea se vor putea instala si Cookie-uri de statistica si de marketing, in masura in care va dati acordul explicit prin bifarea acestei optiuni in caseta de Cookie-uri, pentru ca noi sa putem:

 • analiza performanta Website-ului

Aceste tipuri de cookie retin preferintele dvs. pe acest Website, astfel incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a Website-ului; ne permit de asemenea sa evaluam si sa optimizam performanta si continutul Website-ului

 • analiza vizitatorii

De fiecare data cand vizitati Website-ul nostru, soft-ul de date analitice furnizat de o terta parte genereaza un Cookie de analiza a activitatii dvs.. Acest Cookie ne spune daca ati mai vizitat Website-ul Tiriac Auto pana la acest moment. Browser-ul ne va spune daca aveti acest Cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac.

Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest Website, acest Cookie nu poate fi folosit pentru a va identifica ca persoana, fiind folosit doar in scop statistic.

 • identifica locatia dvs., in scop de targetare geografica

Aceste Cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care identifica tara din care accesati Website-ul. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul. 

 

 • livra continut publicitar personalizat

Aceste Cookie-uri apartinand unei terte parti ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar.

De asemenea, le folosim si pentru publicitate prin targetare online, pentru a arata, de exemplu, reclame despre autovehicule noi, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe Website despre autovehicule. Aceste Cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre continutul vizualizat, nu despre utilizatori.


De asemenea, folosim Cookie-uri anonime apartinand unei terte parti instalate pe alte website-uri pe care avem publicitate. Le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui website daca ulterior veti vizita Website-ul nostru, iar astfel va vom putea livra ulterior publicitate bazata pe aceasta informatie.

 

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii sau pentru a personaliza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, Website-ul nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile de pe acest Website.


De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe Website, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

 

5.      Cookie-urile inregistreaza sau / si contin date cu caracter personal?

Cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal si nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi folosite doar pentru facilitarea anumitor functionalitati pentru dumneavoastra. Aceste date sunt criptate astfel incat persoanele neautorizate nu pot avea acces la ele.

 

6.     Cine primeste informatiile colectate prin Cookie-uri?

Tiriac Auto   utilizeaza serviciile unor terte parti pentru a va pune la dispozitie Website-ul, parti care actioneaza in calitate de persoane imputernicite. Aceste persoane imputernicite au permisiunea de a prelucra  datele colectate prin utilizarea Cookie-urilor.

Tiriac Auto nu transfera datele dvs.  rezultand din Cookie-urile instalate vreunei terte parti fara permisiunea dvs. explicita de a face acest lucru. Tiriac Auto ar putea transfera date anonime si/sau agregate rezultand din Cookie-urile instalate catre alte organizatii care pot utiliza aceste date pentru a imbunatati produsele si serviciile, precum si pentru a adapta comercializarea, afisarea si vanzarea acestor bunuri si servicii.

 

7.      Transferam datele dvs. cu caracter personal in afara SEE?

In anumite situatii, Tiriac Auto ar putea sa transfere date anonime si/sau agregate rezultand din Cookie-urile instalate catre organizatii din afara SEE. In cazul in care are loc un astfel de transfer, Tiriac Auto  se va asigura ca exista masuri de securitate care sa asigure siguranta si integritatea acestor date.

 

8.      Stergerea Cookie-urilor

Aplicatiile utilizate pentru accesarea paginilor web (browser, de exemplu) salveaza Cookie-urile pe terminalul utilizatorilor de Internet in mod implicit. Totusi, setarile pot fi schimbate de dvs. astfel incat instalarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web. Informatii detaliate despre modurile de administrare a Cookie-urilor sunt disponibile in campul de setari al browser-ului web. Va informam ca limitarea utilizarii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale modului in care sunt afisate paginile Website-ului.

 

9.      Securitate web si aspecte legate de confidentialitatea utilizatorilor

Cookie-urile NU sunt virusi si nu colecteaza date cu caracter personal.

Totusi, Cookie-urile pot fi utilizate in detrimentul utilizatorilor, de programele de tip Spyware. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare ale utilizatorilor, Cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Aplicatiile anti-spyware au rolul de a marca cookie-urile  pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de scanare anti-virus/anti-spyware.

Browserele au integrate setari de confidentialitate care ofera diferite nivele de acceptare a Cookie-urilor - precum perioada de valabilitate si stergere automata la incheierea unei sesiuni web.

10.   Alte aspecte de securitate legate de Cookie-uri

Deoarece toti utilizatorii de Internet au dreptul la protectia identitatii online, este indicat sa fiti informat in legatura cu posibilele riscuri de securitate. Avand in vedere ca prin intermediul acestor fisiere se face schimb de informatii constant intre browser si Website, informatiile transmise prin Cookie-uri pot fi interceptate de persoane sau programe neautorizate. De exemplu, acest lucru este posibil in situatia in care browser-ul se conecteaza la server folosind o retea necriptata/nesecurizata - cum e cazul anumitor retele Wi-Fi.

Alte atacuri bazate pe cookie-uri pot fi posibile din cauza unor setari gresite ale acestor fisiere pe servere. Daca un website nu solicita browser-ului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a primi acces la informatiile transmise prin Cookie-uri. Din aceste motive este esential sa acordati o atentie sporita setarilor prin care va protejati informatiile personale disponibile online.

11.   Sfaturi pentru o navigare web sigura, bazata pe cookie-uri

Datorita flexibilitatii lor si faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate website-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea Cookie-urilor nu va va permite accesul pe website-uri precum Youtube, Gmail, Yahoo etc.

De aceea, va oferim cateva sfaturi care sa va asigure o navigare web sigura, prin intermediul Cookie-urilor.

 • Personalizati setarile browser-ului in ceea ce priveste Cookie-urile.
 • Daca sunteti unicul utilizator al terminalului, puteti seta termene de expirare a Cookie-urilor fixe (persistente).
 • In cazul in care nu sunteti unicul utilizator al terminalului, luati in considerare stergerea datelor individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browser-ul.
 • Instalati aplicatii anti-spyware si faceti-le constant update.
 • Asigurati-va ca browser-ul folosit este mereu actualizat, deoarece multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri sunt posibile din cauza punctelor slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Toate browserele va ofera posibilitatea de a  va seta personalizat modul de actiune a Cookie-urilor.

Pentru a intelege aceste setari, accesati unul din linkurile de mai jos, in functie de browser-ul folosit:

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

12.   Alte informatii relevante - Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe Website pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul Website-ului si ele se numesc “third party cookies”.  Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului website-ului.

13.   Lista Modulelor cookie utilizate de Website

DE NAVIGARE

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

CookieConsent

Cookiebot

Este folosit pentru a determina daca se afiseaza sau nu casuta informativa despre utilizarea si consimtamantul pentru Cookie-uri. Datele colectate nu fac obiectul profilarii sau unui proces decizional automat. Datele nu sunt transmise niciunui tert si nu sunt transmise in afara SEE. Lipsa utilizarii acestui Cookie conduce la absenta pastrarii preferintelor dvs. referitoare la Cookie-uri.

1 an

HTTP

tiriac_auto_session

www.tiriacauto.ro

Acesta este un cookie de sesiune, utilizat pentru managementul starii sesiunii. Datele colectate nu fac obiectul profilarii sau unui proces decizional automat.Datele nu sunt transmise niciunui tert si nu sunt transmise in afara SEE. Dezactivarea sa poate conduce la imposibilitatea de navigare.

1 zi

HTTP

_GRECAPTCHA

Google

Acest cookie este folosit pentru a face diferenta intre persoane si roboti. Este util pentru website intrucat elimina robotii din raportarile de trafic.

179 zile

HTTP

rc::a

Google

Acest cookie este folosit pentru a face diferenta intre persoane si roboti. Este util pentru website intrucat elimina robotii din raportarile de trafic.

Persistent

HTML

rc::b

Google

Acest cookie este folosit pentru a face diferenta intre persoane si roboti. 

Session

HTML

rc::c

Google

Acest cookie este folosit pentru a face diferenta intre persoane si roboti. 

Session

HTML

_grecaptcha

Google

Acest cookie este folosit pentru a face diferenta intre persoane si roboti. Este util pentru website intrucat elimina robotii din raportarile de trafic.

Persistent

HTML

iconify0

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify-count

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify-version

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

 

 

 

 

 

XSRF-TOKEN

www.tiriacauto.ro

Asigura securitatea navigarii vizitatorului prin blocarea falsificarii cererilor intre site-uri. Acest cookie este esential pentru securitatea Website-ului si a vizitatorului.

1 zi

HTTP

CONSENT

YouTube

Utilizat pentru a detecta daca un vizitator a acceptat categoria de marketing in modului de selectie Cookie-uri. Acest Cookie este necesar pentru conformitatea Website-ului.

2 ani

HTTP

REMEMBER_WEB_*

www.tiriacauto.ro

Utilizat pentru a retine datele de login in My account Tiriac Auto atunci cand userii online bifeaza „Tine-ma minte”

5 ani

HTTP

ARRAffinity [x2]

Azure virtualcar360.pl

Folosit pentru a distribui traficul site-ului web pe mai multe servere pentru a optimiza timpii de raspuns.

Sesiune

HTTP

ARRAffinitySameSite [x2]

Azure virtualcar360.pl

Folosit pentru a distribui traficul site-ului web pe mai multe servere pentru a optimiza timpii de raspuns.

Sesiune

HTTP

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

iconify1

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify10

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify11

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify12

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify13

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify17

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify14

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify15

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify16

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify18

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify19

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify2

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify20

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify21

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify22

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify23

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify24

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify3

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify4

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify5

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify6

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify7

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify8

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

iconify9

www.tiriacauto.ro

Acest cookie este folosit de CMS-ul website-ului pentru a determina cum sa fie afisate taburile si meniul website-ului.

Persistent

HTML

 

STATISTICI

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

_ga

Google

Acest Modul cookie este utilizat de partenerul de publicitate si statistica Google pentru a diferentia utilizatorii. Datele colectate nu fac obiectul profilarii sau unui proces decizional automat. Acest Cookie este plasat de Google.ro, Google.com. Datele nu sunt transmise catre alti terti sau in afara SEE de catre Tiriac Auto. Google le preia in mod automat. Daca nu permiteti plasarea/accesarea acestor fisiere, nu vom sti cand ati vizitat Website-ul nostru si nu vom putea sa-i monitorizam performanta.

2 ani

HTTP

_gat

Google

Folosit de Google Analytics pentru a accelera rata solicitarii.

1 zi

HTTP

_gid

Google

Acest Modul cookie este utilizat de partenerul de publicitate si statistica Google pentru a diferentia utilizatorii. Datele colectate nu fac obiectul profilarii sau unui proces decizional automat. Acest Cookie este plasat de Google.ro, Google.com. Datele nu sunt transmise catre alti terti sau in afara SEE de catre Tiriac Auto. Google le preia in mod automat. Daca nu permiteti plasarea/accesarea acestor fisiere, nu vom sti cand ati vizitat Website-ul nostru si nu vom putea sa-i monitorizam performanta.

1 zi

HTTP

excp

www.tiriacauto.ro

Se foloseste pentru a stoca valoarea din utm_campaign.

29 zile

HTTP

exsc

www.tiriacauto.ro

Se foloseste pentru a stoca valoarea din utm_source.

29 zile

HTTP

exsctp

www.tiriacauto.ro

Se foloseste pentru a stoca valoarea din utm_source_type.

29 zile

HTTP

geolocation

www.tiriacauto.ro

Folosit pentru a determina setarea de tara selectata de vizitator.

Session

HTML

_hjIncludedInPageviewSample

Hotjar

Determina daca navigarea vizitatorului trebuie indexata intr-un anumit loc statistic.

1 zi

HTTP

_hjIncludedInSessionSample

Hotjar

Inregistreaza date referitoare la comportamentul vizitatorului pe Website. Acest Cookie este utilizat pentru analiza interna si optimizarea Website-ului.

1 zi

HTTP

_hjRecordingLastActivity

www.tiriacauto.ro

Seteaza un identificator unic al sesiunii. Acest Cookie permite Website-ului sa obtina date referitoare la comportamentul vizitatorului pentru scopuri statistice

Session

HTML

_hjAbsoluteSessionInProgress

Hotjar

Acest Cookie este utilizat pentru a numara de cate ori Website-ul a fost accesat de catre vizitatori diferiti – se realizeaza prin alocarea unui ID unic fiecarui visitator astfel incat acestia sa nu fie numarati de mai multe ori.

1 zi

HTTP

_hjFirstSeen

Hotjar

Acest Cookie este utilizat pentru a determina daca vizitatorul a mai accesat Website-ul inainte sau daca este un vizitator nou.

1 zi

HTTP

_hjSession_#

Hotjar

Acest cookie este utilizat pentru a colecta date statistice despre vizitele online pe site, precum numarul de vizite (sesiuni), timpul mediu petrecut pe site si ce pagini au fost accesate.

1 zi

HTTP

_hjSessionUser_#

Hotjar

Acest cookie este utilizat pentru a colecta date statistice despre vizitele online pe site, precum numarul de vizite (sesiuni), timpul mediu petrecut pe site si ce pagini au fost accesate.

1 an

HTTP

_hjid

Hotjar

Stabileste un ID unic al sesiunii. Acest Cookie permite website-ului sa obtina date referitoare la comportamentul vizitatorului pentru scopuri statistice.

1 an

HTML

_hjTLDTest

Hotjar

Inregistreaza date statistice pe baza comportamentului vizitatorilor pe Website. Este utilizat intern de catre proprietarul Website-ului.

Session

HTTP

hjViewportId

www.tiriacauto.ro

Stabileste un ID unic al sesiunii. Acest Cookie permite Website-ului sa obtina date referitoare la comportamentul vizitatorului pentru scopuri statistice.

Session

HTML

hjSessionRejected

www.tiriacauto.ro

Colecteaza statistici privind vizitele utilizatorului pe site-ul web, cum ar fi numarul de vizite, timpul mediu petrecut pe site si ce pagini au fost accesate.

Session

HTML

 

DE MARKETING

Denumire

Furnizor

Scop

Expirare

Tip

IDE

Google

Acest Cookie este utilizat pentru redirectionarea, optimizarea, raportarea si atribuirea reclamelor online.

1 an

HTTP

fr

Facebook

Acest Cookie trimite ID-ul Facebook criptat si ID-ul browser-ului, folosite pentru selectare, remarketing si urmarirea utilizatorilor din campaniile Facebook. Mai multe informatii pe https://www.facebook.com/policies/cookies/ . Prin intermediul cookie-urilor de marketing, inclusiv acesta, se face legatura intre vizitatorii nostri si utilizatorii tertilor ce plaseaza cookie-ul, despre care acesti terti detin informatii suplimentare obtinute independent (precum varsta, interesele, locatia etc.). Tiriac Auto acceseaza platformele tertilor pentru a seta audiente pentru campaniile noastre, in raport de interesele si preferintele observate. Aceste Cookie-uri sunt plasate de Facebook (facebook.com). Datele nu sunt transmise catre alti terti sau in afara SEE de catre Tiriac Auto. Datele sunt preluate direct de Facebook. Cand navigati pe retelele sociale nu vi se vor mai afisa anunturi relevante pentru interesele dv.

3 luni

HTTP

tr

Facebook

Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea in timp real de la agentii de publicitate terte.

Session

Pixel

ads/ga-audiences

Google

Folosit de Google AdWords pentru reangajarea vizitatorilor care este probabil sa se transforme in clienti pe baza comportamentului online al vizitatorului pe site-urile web.

Session

Pixel

pagead/1p-user-list/#

Google

Generat de Google marketing pentru a urmari evenimente precum conversii sau alte interactiuni semnificative cu utilizatorii.

Session

Pixel

_fbp

Facebook

Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea in timp real de la agentii de publicitate terti. Mai multe informatii pe https://www.facebook.com/policies/cookies/  Prin intermediul cookie-urilor de marketing, inclusiv acesta, se face legatura intre vizitatorii nostri si utilizatorii tertilor ce plaseaza cookie-ul, despre care acesti terti detin informatii suplimentare obtinute independent (precum varsta, interesele, locatia etc.). Tiriac Auto acceseaza platformele tertilor pentru a seta audiente pentru campaniile noastre, in raport de interesele si preferintele observate. Cookie-urile sunt plasate de Facebook (facebook.com). Datele nu sunt transmise catre alti terti sau in afara SEE de catre Tiriac Auto. Datele sunt preluate direct de Facebook.Cand navigati pe retelele sociale nu vi se vor mai afisa anunturi relevante pentru interesele dv.

3 luni

HTTP

yt-remote-cast-installed

YouTube

Acest cookie stocheaza preferintele utilizatorului in ceea ce priveste programul de redare video prin spoturi video YouTube integrate.

Session

HTML

yt-remote-connected-devices

YouTube

Acest cookie stocheaza informatii despre dispozitivul pe care il utilizati pentru a vizualiza un videoclip.

Persistent

HTML

yt-remote-device-id

YouTube

Acest cookie stocheaza informatii despre dispozitivul pe care il utilizati pentru a vizualiza un videoclip.

Persistent

HTML

yt-remote-fast-check-period

YouTube

Acest cookie stocheaza preferintele utilizatorului in ceea ce priveste programul de redare video prin spoturi video YouTube integrate.

Session

HTML

yt-remote-session-app

YouTube

Acest cookie stocheaza preferintele utilizatorului in ceea ce priveste programul de redare video prin spoturi video YouTube integrate.

Session

HTML

yt-remote-session-name

YouTube

Acest cookie stocheaza date despre interfata Youtube utilizata (ex. desktop).

Session

HTML

pagead/landing [x2]

Google

Colecteaza date despre comportamentul vizitatorului de pe mai multe website-uri, cu scopul de a prezenta informatii publicitare relevante – Permite Website-ului sa limiteze numarul de afisare al aceluiasi mesaj publicitar.

Session

Pixel

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

YouTube

Stocheaza preferintele de player video ale utilizatorului utilizand videoclipuri YouTube incorporate.

Persistent

HTTP

test_cookie

Google

Utilizat pentru a verifica daca browserul vizitatorului permite utilizarea de cookies.

1 zi

HTTP

_gcl_au

Google Tag Manager

Utilizat de Google AdSense pentru a gestiona eficienta publicitatii pe mai multe website-uri ce folosesc serviciile acestuia.

3 luni

HTTP

_hjRecordingEnabled

www.tiriacauto.ro

Acest Cookie este utilizat pentru a identifica vizitatorul si a optimiza relevanta reclamelor prin colectarea datelor vizitatorului de pe mai multe website-uri – acest schimb de date este de obicei oferit de catre o terta parte.

Session

HTML

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Acest cookie estimeaza lungimea de banda accesibila vizitatorului pe paginile website-ului cu clipuri Youtube integrate.

179 zile

HTTP

YSC

YouTube

Inregistreaza un ID unic pentru a tine statistici referitoare la ce videoclipuri Youtube un vizitator a vizionat.

Session

HTTP

yt.innertube::nextId

YouTube

Inregistreaza un ID unic pentru a tine statistici referitoare la ce videoclipuri Youtube un vizitator a vizionat.

Persistent

HTML

yt.innertube::requests

YouTube

Inregistreaza un ID unic pentru a tine statistici referitoare la ce videoclipuri Youtube un vizitator a vizionat.

Persistent

HTML

yt-remote-cast-available

YouTube

Stocheaza preferintele utilizatorilor privind video playerul folosind YT video embedded.

Session

HTML

 

 

www.tiriacauto.ro

 TITULARUL WEBSITE-ULUI

Titularul website-ului www.tiriacauto.ro este societatea ȚIRIAC AUTO SRL (sediul social în București, B-dul Expoziției nr. 2, Clădirea C9, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numarul J40/745/2012, având CUI  RO11331727, atribut fiscal RO.

 PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Designul și conținutul website-ului www.tiriacauto.ro aparțin în exclusivitate Societății ȚIRIAC AUTO SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile de utilizare a mărcilor ce apar pe website aparțin sau au fost licențiate, după caz, către ȚIRIAC AUTO SRL

 DEFINIȚII

Site”, “acest site” si “Site-ul”  desemnează site-ul www.tiriacauto.ro.

 „Vizitator” înseamnă orice persoana care accesează site-ul  www.tiriacauto.ro , indiferent de motiv.

 „Utilizator” înseamnă o persoană fizică, care are sau obține acces la conținut, prin mijloacele de comunicare (spre exemplu formulare) puse la dispoziție de catre ȚIRIAC AUTO SRL (electronic) sau în baza unui acord de utilizare existent între ȚIRIAC AUTO SRL și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

  „Conținut” înseamnă:

 • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament digital;
 • conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienților săi de către ȚIRIAC AUTO SRL prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • informații legate de produsele, evenimentele, noutăţile, ofertele speciale, serviciile și/sau tarifele practicate de ȚIRIAC AUTO SRL într-o anumită perioadă.

 

„Cont” înseamnă secțiune din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite utilizatorilor accesul, vizualizarea, consultarea, evaluarea, interogarea informațiilor și transmiterea de solicitării și informațiilor despre acesta.

 “Favorite” însemnă sectiunea din Cont care permite utilizatorului să iși creeze Liste de produse sau servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții utilizându-se de serviciul oferit de TIRIAC AUTO SRL de urmărire a bunurilor si serviciilor prin primirea de comunicări comerciale din partea acestuia.  

 “Comunicari Comerciale” – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la Produse si Servicii adaugate in sectiunea “Cont/Favorite” precum si alte comunicari comerciale și sondaje de opinie. “Căutări salvate” – orice căutare a unui produs sau serviciu salvată în secțiunea Cont/Căutări salvate.

„Formular de comunicare – solicitare” reprezintă un document electronic ce intervine ca formă de comunicare intre ȚIRIAC AUTO SRL și utilizator, prin care acesta transmite Societății ȚIRIAC AUTO SRL intenția sa de a achiziționa produse/servicii sau a primi informări prin intermediul site-ului www.tiriacauto.ro.

 „Date personale” – informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat. A se vedea Politica de confidenţialitate privind Datele Personale disponibilă online pe acest site.

 ACCEPTAREA “TERMENILOR SI CONDITIILOR”. VERSIUNE.

Înainte de a naviga în website-ul www.tiriacauto.ro vă rugăm să citiți cu atenție precizările următoare. Ele stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc website-ul www.tiriacauto.ro. Accesarea site-ului presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor publicate, acestea având valoare contractuală deplină. În cazul în care nu doriți să acceptați acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați telefonic, pe email sau direct la una din locațiile noastre.

Acest principiu al acceptării implicite nu se aplică cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care am putea să le colectăm atunci când interacționăm cu dvs. prin navigarea pe website, situații pentru care se aplică regulile speciale ce se găsesc în Politica de confidențialitate, Despre cookies, Opțiuni cookies sau Platforma informare GDPR.

ȚIRIAC AUTO SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul website-ului. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator / vizitator constituie un raspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract.

 

CONȚINUTUL SITE-ULUI

Conținutul, astfel cum este definit, încluzand dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, este proprietatea exclusivă a Societății ȚIRIAC AUTO SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau îndirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original.

 

Informațiile publicate pe site-ul www.tiriacauto.ro sunt informații de interes general despre ȚIRIAC AUTO SRL, produsele comercializate de partenerii săi, opiniile utilizatorilor despre produse cât și alte informații considerate de ȚIRIAC AUTO SRL ca fiind de interes pentru utilizatori şi/sau vizitatori.

 

ȚIRIAC AUTO SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site-ul www.tiriacauto.ro.

 

ȚIRIAC AUTO SRL își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsă de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil.

 COPYRIGHT

Continutul site-ului www.tiriacauto.ro  –  imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Societății ȚIRIAC AUTO SRL și/sau a furnizorilor săi care au autorizat-o sa îl foloseasca și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

 

Așadar, folosirea în orice scopuri, fără acordul ȚIRIAC AUTO SRL, a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus poate fi sancționată conform legilor în vigoare.  Orice reproducere, publicare, descărcare, afișare, distribuție sau transmitere a unui text, a unei imagini, a unui grafic, a unui logo, a unei pictograme sau a oricărui aranjament al acestora, precum și orice cod sursă sau software asociat este interzisă pentru orice uz comercial sau public fără acordul prealabil scris al ȚIRIAC AUTO SRL sau al titularului dreptului de autor. 

Orice adaptare, modificare, utilizare sau creație pornind de la materialul sau informațiile conținute pe acest site este interzisă pentru utilizare, alta decât cele în scopuri private și non-comerciale. În plus, sunteți de acord să utilizați acest site doar în scopuri legale.


Orice conținut, fișier, document, feedback, comentariu, sugestie, idee, date, informații, imagini, și, în general, orice materiale pe care le trimiteți site-ului www.tiriacauto.ro sau către ȚIRIAC AUTO SRL cu referire la acest site Web sau la utilizarea acestui site sau a oricărei parti sau secțiuni a acestuia („Conținutul utilizatorului”) este considerată neconfidențială și neprotejată. Ne rezervăm dreptul de a utiliza acest Conținut al utilizatorului în mod nelimitat, inclusiv, fără a se limita la: salvarea, stocarea, copierea, reproducerea, publicarea, postarea, transmiterea, distribuirea, afișarea, modificarea, traducerea, incorporarea în alte materiale și în orice mod comercial. ȚIRIAC AUTO SRL va avea dreptul nelimitat de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici primite de ȚIRIAC AUTO SRL sub formă de Conținut al utilizatorului, pentru orice scop, inclusiv, fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor și serviciilor bazate pe astfel de informații și fără ca utilizatorul care a trimis, creat și/sau realizat conținutul relevant să aibă dreptul de a primi compensații. ȚIRIAC AUTO SRL vă invită astfel să nu ne trimiteți prin intermediul site-ului Web niciun conținut, obiect sau informație care ar putea intra în categoriile menționate anterior și/sau pe care le considerați confidențiale sau subiect al protecției prin drepturi de autor.

ȚIRIAC AUTO SRL își rezervă dreptul de a verifica întreg Conținutul trimis/încărcat/publicat de utilizator pe site și de a sterge, modifica sau respinge anumite articole trimise.

 ACCES

 1. Accesul în website-ul tiriacauto.ro este liber și nu necesită configurarea unui utilizator. Pentru cookies și identificatori online, date ce pot fi colectate și utilizate la simpla vizitare a website-ului, vă rugăm să vedeți Despre cookies și Opțiuni cookies.
 2. Utilizarea formularului de contact necesită furnizarea de date cu caracter personal; pentru fiecare astfel de situație vă oferim informații cu privire la ce date colectăm, de ce și cum și în ce scop le prelucrăm – vă rugăm să consultați Platforma informare GDPR.
 3. Există zone în website-ul www.tiriacauto.ro care necesită Înregistrare (Cont) sau abonare (Newsletter).  În funcție de tipul de operațiune efectuat, utilizatorului îi pot fi solicitate informații suplimentare precum nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, etc. În cazul Newsletter-ului, fiecare mesaj primit de la Tiriac Auto conține și modalitatea de dezabonare; odată ce este accesată, aceasta de aplică imediat.  
 4. Pentru a înțelege modul în care prelucrăm date personale, a se consulta Politica de confidenţialitate disponibilă pe site.

Dacă veţi furniza date ireale sau ale unei alte persoane, răspunderea este strict a dumneavoastră, conform legii, dar ȚIRIAC AUTO SRL are dreptul de a şterge contul astfel creat imediat ce va afla de situație.

 

ȚIRIAC AUTO SRL poate, fără nici o altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite justificarea atitudinii sale, să suspende sau să interzica accesul dumneavoastră la conținutul site-ului www.tiriacauto.ro sau doar la o parte a acestui conținut. În cazul in care administratorii site-ului vă vor interzice accesul, nu veți fi îndreptățit la primirea niciunei despăgubiri.

 

LEGĂTURI

Website-ul www.tiriacauto.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri și conținutul lor o poarta în intregime proprietarii acestora.

ȚIRIAC AUTO SRL nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupus a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

 PARTENERI

Pentru întrebări referitoare la calitatea produselor și la orice nelamuriri referitoare la o anumită marcă sau la un anumit produs clientul se poate adresa reprezentantului mărcii respective sau importatorului din România.

 

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

O parte din conținutul site-ului www.tiriacauto.ro, respectiv textele, descrierile produselor, caracteristicile lor tehnice, imaginile și simbolurile lor, este pusă la dispoziția noastră de producătorii și furnizorii parteneri. Din acest motiv, ȚIRIAC AUTO SRL nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, lipsa de acuratețe sau neactualizarea informațiilor publicate sau mentinuțe pe site.

 Imaginile prezentate  pe site-ul www.tiriacauto.ro au rol exemplificativ, iar produsele și/sau serviciile efectiv livrate pot fi diferite comparativ cu imaginile existente pe site, în orice mod (configurare, culoare, accesorii, aspect, ambient, etc.)

 

ȚIRIAC AUTO SRL nu își asumă responsabilitatea cu privire la conținutul comentariilor postate de utilizatori referitor la produsele și serviciile comercializate de ȚIRIAC AUTO SRL, în schimb își asumă dreptul de a sterge (îndeparta) orice conținut care încalcă Termenii și Conditiile website-ul www.tiriacauto.ro sau care este în alt mod incompatibil cu scopul acestora. Cu toate acestea, ȚIRIAC AUTO SRL nu își asumă responsabilitatea pentru monitorizarea permanentă a întregului conținut găzduit pe website și postat de către utilizatori.

ȚIRIAC AUTO SRL nu garantează disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate în promoțiile desfășurate prin intermediul site-ului.

ȚIRIAC AUTO SRL nu este responsabilă pentru greșelile de tipărire sau de afișare a prețurilor, caracteristicilor, imaginilor produsele sau serviciilor afișate pe website-ul www.tiriacauto.ro.

ȚIRIAC AUTO SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor si Condițiilor”.

ȚIRIAC AUTO SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționarii site-ului www.tiriacauto.ro precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe acestea.

 

Prin prezenta, recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea site-ului www.tiriacauto.ro are loc pe riscul dvs. exclusiv și sunteți pe deplin responsabil pentru utilizarea de catre dvs. a site-ului i a oricărui conținut al terților în legatură cu site-ul. ȚIRIAC AUTO SRL ia toate măsurile necesare pentru a reduce, în mod rezonabil posibil, riscul ca site-ul www.tiriacauto.ro și conținutul său să conțină viruși sau defecte. Cu toate acestea, ȚIRIAC AUTO SRL nu poate garanta că echipamentul tehnic, hardware-ul sau software-ul sau orice date stocate sau create de echipamentul tehnic, hardware-ul sau software-ul dvs. (colectiv, „Echipament”) nu vor fi în niciun caz deteriorate, corupte, pierdute sau afectate altfel dacă accesați sau utilizați site-ul sau orice conținut. Sunteți responsabil pentru achiziționarea mijloacelor tehnologice, informatice si de telecomunicatii, precum și pentru dobândirea cunoștințelor necesare pentru accesarea și utilizarea site-ului web și a conținutului ȚIRIAC AUTO SRL, precum și pentru costurile și cheltuielile aferente. În plus, ȚIRIAC AUTO SRL nu garantează faptul că site-ul web sau orice conținut, serviciu sau funcție ale site-ului www.tiriacauto.ro vor funcționa neîntrerupt sau că orice defecte vor fi corectate sau că utilizarea site-ului va oferi rezultate specifice. Site-ul și conținutul sunt puse la dispoziție în modalitatea „ca atare” și în varianta disponibilă la momentul punerii la dispoziție. În plus, ȚIRIAC AUTO SRL nu își asumă nici o garanție, expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la orice garanție de acuratețe, integralitate, îndeplinire a obligațiilor, comerciabilitate sau potrivire pentru un anumit scop.

 

PROMOȚII ȘI CONCURSURI

Promoțiile și concursurile care se desfasoară pe website respectă regulamentele create de ȚIRIAC AUTO SRL. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința utilizatorilor prin intermediul site-ului propriu www.tiriacauto.ro sau prin mesaje de poștă electronică. Pentru a beneficia de promoții, participanții trebuie să respecte întocmai regulile afișate în regulamentul oficial. Promoțiile prezentate în aceste medii sunt valabile în perioada de timp menționată, iar în cazul în care nu se menționeaza o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile.

ȚIRIAC AUTO SRL își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a anula o promoție în orice moment, fără nicio notificare prealabila și fără nicio despăgubire.

 

FRAUDA

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A ȘTERGE, MODIFICA SAU ALTERA ÎN ORICE FEL CONȚINUTUL SITE-ULUI www.tiriacauto.ro  SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA ORICĂRUI SERVER CARE GĂZDUIEŞTE SITE-UL SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT UTILIZAT PENTRU FUNCȚIONAREA WEBSITE-ULUI VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIĂA DE FRAUDARE ȘI VA PUTEA AVEA DREPT CONSECINȚĂ ATRAGEREA RĂSPUNDERII AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE, PRECUM ȘI BLOCAREA TEHNICĂ A ACTIVITĂȚILOR FRAUDULOASE.

 

LEGE APLICABILĂ

Prezentele Termeni și Condiții sunt guvernate de legile din România. Orice litigiu izvorât în legatură cu acestea sunt de competența instanțelor române.

 

ÎN CAZUL îN CARE NU AGREAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE MAI-SUS ARĂTATE VĂ RUGĂM SĂ NU ACCESAŢI SITE-UL www.tiriacauto.ro ȘI SĂ ÎNCHIDEȚI DE ÎNDATĂ PAGINA DE WEB www.tiriacauto.ro.

 

Compara Inchide

Date de contact

Daca solicitati detalii despre o anumita oferta postata pe website, puteti afla aici cum va prelucram datele
Sunteti de acord ca Tiriac Auto sa utilizeze informatiile completate de dvs. pentru a va contacta in scopuri de marketing, inclusiv prin Newsletter, in conditiile explicate aici
Sunteti de acord sa va contactam ocazional pentru sondaje despre produsele si serviciile Tiriac Auto, in conditiile explicate aici


Sunt de acord sa fiu contactat, in scopurile specificate mai sus, dupa cum urmeaza:

Telefon

Sms

E-mail

trimitere date

Date de contact

Inainte de trimiterea cererii va rugam sa completati formularul de mai jos:

Esti de acord ca Tiriac Auto sa utilizeze informatiile completate de tine pentru a te contacta in scopuri de marketing? Prin completarea prezentului formular, declar ca imi exprim consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de mine, sa intre in baza de date a Tiriac Auto, a imputernicitilor si a operatorilor asociati ai acestuia, pentru a fi prelucrate si utilizate de acestia in orice activitati si scopuri statistice si / sau legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri, e-mailuri in actiuni de marketing direct de promovare a ofertelor comerciale, invitatii la test-drive-uri si evenimente, asistenta pentru autovehiculul detinut: mentenanta, asistenta rutiera, garantii, asigurari, ITP), in conformitate cu legislatia in vigoare si in conformitate cu Politica de Confidentialitate Tiriac Auto.