Raportari in sensul Legii nr. 361 din 2022 privind protectia avertizorilor in interes public

Tiriac Auto SRL asigura confidentialitatea cu privire la identitatea avertizorului in interes public.

Informatii generale

Tiriac Auto SRL operationalizeaza, prin intermediul furnizorului incepand cu data de 27.11.2023, canalul intern de raportare pentru persoanele care efectueaza raportari privind incalcari ale legii (persoane denumite generic avertizori in interes public).

Astfel, persoanele care aleg sa se adreseze pe canalul intern al societatii Tiriac Auto pentru a raporta incalcari ale legii, o pot face prin urmatoarele modalitati:

• Prin intermediul Formularului de raportare online;

Prin completarea Formularului de raportare (pdf) si transmiterea lui fie prin e-mail la adresa avertizari.integritate@tiriacauto.ro, fie prin posta, pe adresa: Tiriac Auto, Bulevardul Expozitiei nr. 2, Cladirea C 9, sector 1 Bucuresti;

Telefonic, la numarul 0727886529, in intervalul orar L-V, 9.00- 17.00;

 

Cadru legal

LEGE nr. 361 / 2022 privind protectia avertizorilor in interes public

Intrebari frecvente

A. Ce se intelege prin expresia „Incalcari ale legii”?

Prin incalcari ale legii, intelegem fapte care constau intr-o actiune sau inactiune care constituie nerespectari ale dispozitiilor legale prevazute in anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022, care privesc domenii cum ar fi:

achizitiile publice;

serviciile, produsele si pietele financiare, prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului;

siguranta si conformitatea produselor;

siguranta transportului;

protectia mediului;

protectia radiologica si siguranta nucleara;

siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, precum sanatatea si bunastarea acestora;

sanatatea publica;

protectia consumatorului;

protectia vietii private si a datelor cu caracter personal si a securitatii retelelor si sistemelor informatice.

 

Totodata, acestea privesc si:

incalcari care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene (cum sunt mentionate la art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si cum sunt detaliate in masurile relevante ale Uniunii Europene);

incalcari referitoare la piata interna (mentionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene), inclusiv incalcari ale normelor Uniunii Europene in materie de concurenta si de ajutoare de stat, precum si incalcari referitoare la piata interna in ceea ce priveste actele care incalca normele privind impozitarea societatilor sau mecanismele al caror scop este obtinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil in materie de impozitare a societatilor, ce reprezinta abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

B. Ce se intampla in cazul unei raportari nereale?

Raportarea informatiilor privind incalcari ale legii, cunoscand ca acestea sunt nereale, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 30.000 lei, daca fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii, infractiune.

C. Care sunt persoanele care pot efectua raportari?

Pot efectua raportari persoanele care au obtinut informatiile referitoare la incalcari ale legii, intr-un context profesional. In categoria acestor persoane intra, cel putin:

Lucratorii;

Persoanele care desfasoara o activitate independenta (in sensul art. 49 din Tratatul pentru Functionarea Uniunii Europene - TFUE);

Actionarii si persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei intreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administratie, precum si voluntarii si stagiarii remunerati sau neremunerati;

Orice persoana care lucreaza sub supravegherea si conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a incheiat contractul, a subcontractantilor si a furnizorilor acesteia. De asemenea, pot efectua raportari privind incalcari ale legii, persoanele ale caror raporturi de munca nu au inceput inca si care efectueaza raportari sau divulga public informatii privind incalcari ale legii obtinute in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu a incetat, precum si persoanele care raporteaza sau dezvaluie public informatii privind incalcari ale legii in mod anonim.

 

D. Care sunt diferentele dintre raportarea anonima si raportarea nominala?

Un avertizor in interes public poate realiza raportarea nominal sau anonim. Din punct de vedere procedural, principalele diferente intre cele 2 modalitati de raportare sunt:

Raportarea anonima nu poate fi imbunatatita prin oferirea ulterioara de indicii temeinice, in timp ce raportarea care cuprinde datele de identificare ale avertizorului poate fi imbunatatita prin comunicare ulterioara intre inspectorul de integritate si avertizorul in interes public;

Persoana care raporteaza incalcari ale legii in mod anonim nu poate beneficia de exonerare si protectie in conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022;

Persoana care raporteaza incalcari ale legii in mod anonim nu poate fi instiintata cu privire la inregistrarea raportarii, progresul inregistrat si modalitatea de solutionare.

 

E. Care sunt conditiile instituite de lege pentru a beneficia de protectie?

Pentru a beneficia de masurile de protectie, avertizorul in interes public trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

sa fie una dintre persoanele care efectueaza raportari potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 361/2022 si care a obtinut informatii referitoare la incalcari ale legii intr-un context profesional;

sa fi avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate la momentul raportarii;

sa fi efectuat o raportare interna, o raportare externa sau o divulgare publica.

sa completeze Declaratia privind protectia avertizorilor in interes public si sa o transmita fie prin e-mail la adresa avertizari.integritate@tiriacauto.ro, fie prin posta, pe adresa: Tiriac Auto, Bulevardul Expozitiei nr. 2, Cladirea C 9, sector 1 Bucuresti;

 

Pentru a beneficia de masurile reparatorii, avertizorul in interes public trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile de mai sus, precum si conditia ca represaliile sa fie consecinta raportarii efectuate.

De asemenea, mai beneficiaza de aceste masuri:

facilitatorii;

persoanele terte care au legaturi cu avertizorul in interes public si care ar putea sa sufere represalii intr-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;

persoanele juridice detinute de catre avertizorul in interes public sau pentru care avertizorul in interes public lucreaza sau cu care are alte tipuri de legaturi intr-un context profesional;

avertizorul in interes public care, in mod anonim, a raportat sau a divulgat public informatii referitoare la incalcari, dar este ulterior identificat si sufera represalii;

avertizorul in interes public care efectueaza raportari catre institutiile, organele, oficiile sau agentiile competente ale Uniunii Europene.

 

F. Ce trebuie sa cuprinda raportarea?

Raportarea cuprinde, cel putin, urmatoarele:

Numele si prenumele;

Datele de contact ale avertizorului in interes public;

Contextul profesional in care au fost obtinute informatiile;

Persoana vizata, daca este cunoscuta;

Descrierea faptei susceptibile sa constituie incalcare a legii in cadrul entitatii publice sau private;

Probele in sustinerea raportarii;

Data si semnatura.

 

Prin exceptie, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnatura avertizorului in interes public se examineaza si se solutioneaza in masura in care contine indicii temeinice referitoare la incalcari ale legii.

G. Care este procedura aplicabila raportarii privind incalcarea legii, inclusiv modul in care poate fi solicitat avertizorului in interes public sa clarifice informatiile raportate sau sa furnizeze informatii suplimentare, termenul pentru a informa avertizorul in interes public, precum si tipul si continutul informarii?

Persoanele care raporteaza incalcari ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca in cadrul autoritatilor, institutiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum si in cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispozitie urmatoarele modalitati de raportare:

Canale interne – in cadrul entitatilor publice sau private in care isi desfasoara activitatea (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022);

Canale externe – Agentia Nationala de Integritate precum si alte entitati publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcari ale legii, in domeniul lor de competenta (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr 361/2022);

Divulgare publica – presa, organizatiile profesionale, sindicale sau patronale, organizatii neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr 361/2022);

Raportarea se face telefonic, in scris, pe suport hartie, in format electronic sau prin intalnire fata in fata, la cererea avertizorului in interes public. In cazul in care pentru raportare se utilizeaza o linie telefonica sau un alt sistem de mesagerie vocala, furnizorul desemnat are obligaţia de a documenta raportarea in unul dintre urmatoarele moduri: 

a) prin efectuarea unei inregistrari a conversaţiei intr-o forma durabila şi accesibila, sub rezerva consimţamantului avertizorului in interes public; 

b) printr-o transcriere completa şi exacta a conversaţiei. 

In cazul in care pentru raportare se utilizeaza o linie telefonica sau un alt sistem de mesagerie vocala in care conversaţiile nu pot fi inregistrate, nu exista consimtamantul avertizorului public, furnizorul desemnat are obligaţia de a intocmi un proces-verbal de transcriere completa şi exacta a conversaţiei pe care il agreeaza impreuna cu avertizorul in interes public si obtine acordul acestuia, prin semnatura.

 

Persoana desemnata are obligatia de a informa avertizorul in interes public referitor la inregistrarea raportarii in termen de 7 zile In solutionarea raportarii si efectuarea de actiuni subsecvente, persoana desemnata din cadrul autoritatilor competente mentine contactul cu avertizorul in interes public in vederea solicitarii de informatii suplimentare si informarii. Persoana desemnata din cadrul autoritatilor competente este obligata sa informeze avertizorul in interes public, intr-un termen rezonabil, care sa nu depaseasca 3 luni sau, in cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportarii, precum si ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, cu exceptia cazului in care informarea ar putea periclita desfasurarea acestora. Dupa finalizarea examinarii, persoana desemnata intocmeste un raport care cuprinde urmatoarele elemente: prezentarea situatiei care a facut obiectul raportarii, inclusiv descrierea informatiilor aduse la cunostinta autoritatii competente prin raportarea inregistrata si, dupa caz, prin comunicarea catre autoritatile, institutiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate precum si catre persoanele juridice de drept privat, de concluzii si recomandari care pot cuprinde referiri la eventuale masuri de protectie. Modalitatea de solutionare se comunica in termen de 5 zile de la finalizarea examinarii catre avertizorul in interes public si persoana vizata.

 

H. Care este natura actiunilor subsecvente care pot fi intreprinse in vederea solutionarii raportarilor?

In vederea solutionarii raportarii, actiunile subsecvente sunt reprezentate de orice actiune intreprinsa de catre destinatarul unei raportari interne sau de catre autoritatea competenta in vederea solutionarii raportarii si, acolo unde este cazul, a remedierii incalcarii raportate.

 


Compara Inchide

Date de contact

Daca solicitati detalii despre o anumita oferta postata pe website, puteti afla aici cum va prelucram datele
Sunteti de acord ca Tiriac Auto sa utilizeze informatiile completate de dvs. pentru a va contacta in scopuri de marketing, inclusiv prin Newsletter, in conditiile explicate aici
Sunteti de acord sa va contactam ocazional pentru sondaje despre produsele si serviciile Tiriac Auto, in conditiile explicate aici


Sunt de acord sa fiu contactat, in scopurile specificate mai sus, dupa cum urmeaza:

Telefon

Sms

E-mail

trimitere date

Date de contact

Inainte de trimiterea cererii va rugam sa completati formularul de mai jos:

Esti de acord ca Tiriac Auto sa utilizeze informatiile completate de tine pentru a te contacta in scopuri de marketing? Prin completarea prezentului formular, declar ca imi exprim consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de mine, sa intre in baza de date a Tiriac Auto, a imputernicitilor si a operatorilor asociati ai acestuia, pentru a fi prelucrate si utilizate de acestia in orice activitati si scopuri statistice si / sau legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri, e-mailuri in actiuni de marketing direct de promovare a ofertelor comerciale, invitatii la test-drive-uri si evenimente, asistenta pentru autovehiculul detinut: mentenanta, asistenta rutiera, garantii, asigurari, ITP), in conformitate cu legislatia in vigoare si in conformitate cu Politica de Confidentialitate Tiriac Auto.