Nota de informare GDPR Tiriac Auto

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU PERSOANE FIZICE

F-494, Rev.10

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință cele mai importante aspecte cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal şi la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 (“GDPR/RGPD” sau “Regulamentul”) şi legislația națională aplicabilă.

1. Informații generale

 

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru noi, motiv pentru care am aderat la principii stricte în această privință.

Atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal, noi, ȚIRIAC AUTO SRL, cu sediul social în București, B-dul Expoziției nr. 2, Clădirea C9, sector 1, înregistrată la ORC București sub nr. J40/745/2012, având CUI 11331727, (“Țiriac Auto” sau „Societatea“) acționăm în calitate de operator în conformitate cu prevederile GDPR. 

Pentru orice aspect cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la următoarele date de contact: 

- adresa de e-mail: prelucrare.date@tiriacauto.ro

- telefon: 0374.14.14.14.

2. Când colectam date despre dvs.?

Colectăm datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

sunteți interesat de serviciile si produsele noastre (potențial client); 

sunteți clientul/beneficiarul unei activități comerciale pe care o prestăm;

ne furnizați un serviciu sau un produs;.

cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;

vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri ale Grupului ȚIRIAC;

vă înregistrați pentru un anumit produs sau serviciu (exemplu: creare cont utilizator pe Site-ul Țiriac Auto);

ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu, inclusiv canalele de comunicare asociate aplicațiilor social media cum ar fi Facebook, Linkedin, etc.;

ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, sa facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;

va abonați la comunicări de marketing (Newsletter), alerte sau alte servicii oferite de noi;

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens şi în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm sa consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.tiriacauto.ro.

 

 

3. Scopurile prelucrării

Prelucram datele dvs. cu caracter personal in următoarele scopuri:

în scopul asigurării unei interacțiuni atunci când sunteți interesat de produsele și serviciile noastre (activități premergătoare încheierii unui contract); 

în scopul asigurării unei interacțiuni și stabilirea unei relații cu dvs. atunci când avem o relație contractuală sau un interes legitim;

în scopul creării și administrării contului de utilizator, preluarea solicitărilor disponibile în cadrul contului de utilizator;

• furnizării de produse / prestării de servicii din domeniul auto (produse: vehicule, piese și accesorii auto; servicii: reparații, mentenanța, garanție, evaluare auto, test drive, service ITP, asistență rutieră); 

în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale, în calitate de dealer, față de importatori și producătorii de vehicule;

în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale;

în scopul urmăririi intereselor noastre legitime;

în vederea urmăririi intereselor dvs. vitale (ex. rechemarea în service); 

în vederea acordării / activării de servicii gratuite, numai în măsura în care ați fost de acord cu serviciul (ex. Asistență rutieră); 

în vederea prezentării / oferirii de informații privind produsele / serviciile de finanțare oferite de partenerii Societății, numai în măsura în care ați fost de acord să primiți astfel de informații;

în vederea intermedierii unor activități premergătoare încheierii unui contract de leasing / finanțare cu partenerii Țiriac Auto (societăți din domeniul financiar), numai în măsura în care ați fost de acord cu o astfel de activitate;  

în vederea oferirii de produse / servicii de asigurare / reasigurare oferite de partenerii Societății, numai în măsura în care ați fost de acord cu o astfel de intermediere; 

în următoarele scopuri, toate vizând domeniul auto, în măsura în care ați fost de acord cu fiecare dintre ele:

 ▶ furnizarea de informații cu privire la oferte comerciale;

 ▶ furnizarea de informații cu privire la test drive-uri, acordare replacement car, rent car;

 ▶ furnizarea de informații cu privire la evenimentele Societății;

 ▶ furnizarea de informații de asistență a nevoilor legate de autovehicul (mentenanța, asistență rutieră, garanții, asigurări, ITP);

 ▶ participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile Societății referitor la gradul de mulțumire a clienților.

 

4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Vom putea prelucra următoarele categorii de date:

numele și prenumele, codul numeric personal, data nașterii, documentul de identitate și date cuprinse în acesta, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon fix si/sau mobil, numărul de fax, marca si modelul mașinii achiziționate, nr. VIN, și orice alte date referitoare la autovehiculele achiziționate, reparate la noi sau salvate în cadrul contului de client;

datele aferente permisului de conducere și copii ale acestuia,  în cazul în care ați efectuat un test drive sau pentru acordarea unui replacement car;

localizarea dvs. atunci când utilizați autovehiculele de test (test drive), înlocuire (replacement), închiriere (rent) ale societății; 

contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă privind contactul, un email sau înregistrarea unui apel pe care l-ați adresat către unul dintre centrele noastre de contact, către serviciul de Relații cu Clienții,  o scrisoare transmisă sau alte dovezi ale unui contact cu noi, inclusiv prin intermediul contului de utilizator;

convorbirea cu consultanții noștri ar putea fi înregistrată și transcrisă în format text pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, în măsura în care ați autorizat înregistrarea și transcrierea prin continuarea apelului cu consultanții noștri. 

informații privind calitatea dvs. de client, cum ar fi datele plăților datorate sau primite, abonamentele pe care le utilizați,  contul IBAN sau alte informații în legătură cu calitatea dvs. de client sau care sunt incluse în programele noastre de gestionare a relației comerciale cu fiecare client;

date / informații privind veniturile, condiția financiară sau economică, sursa fondurilor, date privind ocupația și după caz numele angajatorului ori natura activității proprii, atunci când solicitați societății intermedierea unor activități premergătoare încheierii unui contract de leasing / finanțare cu partenerii Țiriac Auto (societăți din domeniul financiar);

date / informații privind autovehiculul achiziționat, date privind permisul de conducere, date de identificare, atunci când ați fost de acord ca Societatea să intermedieze produse / servicii de asigurare / reasigurare oferite de partenerii Țiriac Auto din domeniul asigurărilor / reasigurărilor;   

informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii (pentru conturile on-line deschise de fiecare client pe web-site-ul companiei noastre);

preferințele dvs. pentru anumite produse, servicii atunci când ne spuneți care sunt acestea;

căutări salvate, produse și servicii favorite, atunci când salvați aceste informații în cadrul contului de utilizator; 

preferințele în materie de marketing;

istoricul dvs. de navigare. Daca ne-ați dat permisiunea, ȚIRIAC AUTO colectează categoriile de site-uri web pe care ați navigat de pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu, de exemplu sport, muzică sau știri. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care navigați, acesta fiind limitat la o scurtă perioadă de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizăm aceste informații privind interesele pentru a vă trimite oferte de marketing personalizate sau pentru a vă arăta reclame personalizate. Puteți să renunțați la reclame conform secțiunii Cookie-uri pe site-ul nostru www.tiriacauto.ro sau, în cazul marketingului, prin intermediul secțiunii Setări privind Protecția Datelor;

avantajele, reducerile, discounturile oferite pentru recompensarea fidelității clientului în cadrul programul de loialitate;

nivelul serviciilor care vi se prestează – de exemplu, probleme operaționale si alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;

răspunsurile la invitații si confirmările de participare la evenimente.

În principal, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt: datele dvs. de identificare, date tranzacționale, financiare, demorafice, de localizare sau alte date cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru, sau când folosiți produsele sau serviciile noastre. ȚIRIAC AUTO nu colectează de la dumneavoastră în mod intenționat categorii speciale de date cu caracter personal  pentru a le stoca (Categoriile speciale de date cu caracter personal dezvăluie originea dumneavoastră rasială și etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrie, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viața sau orientarea sexuală).

5. Temeiul juridic al prelucrării

Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

necesitatea executării contractului de furnizare sau prestări servicii la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

interesele legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță protejarea bunurilor și valorilor societății și pe cele ale clienților, îmbunătățirea serviciilor oferite, îndeplinirea obligațiilor noastre în calitate de Dealer fața de Importatori și Producători, sau îndeplinirea obligațiilor noastre față de furnizorii de garanție extinsă, furnizorii/producătorii de piese auto dacă este cazul. Ori de cate ori ne bazăm pe acest temei legal pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal, evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, ne putem întemeia pe interesul nostru legitim  de a ne exercita drepturile prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Societatea;

Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu:

o cerințe contabile și fiscale, raportare;

o aplicarea masurilor de cunoaștere a clientelei pentru prevenirea și combaterea spălării banilor;

o îndeplinirea activităților aferente controalelor și solicitărilor de informații ale autorităților cum ar fi Agenția Naționala pentru Administrare Fiscală (ANAF), Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

o Poliția Română;

o Altele, în funcție de investigația efectuată. 

Sau care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare). În unele cazuri, punctuale puteți sa vă opuneți unor astfel de prelucrări.

În plus, în măsura în care ați fost de acord, consimțământul dumneavoastră poate reprezenta temeiul legal al prelucrărilor efectuate de noi; 

De asemenea, vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public;

Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dvs. vitale, de exemplu rechemarea în service, atunci când producătorul decide efectuarea unor modificări sau schimbarea unor funcționalități / piese în scopul prevenirii unor situații neplăcute ce țin de siguranța dvs..  

 

6. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal colectate:

În cazul în care sunteți un potențial client, datele dvs. cu caracter personal vor fi transmite/vor fi vizibile către/pentru importatori și producătorii de vehicule rutiere pentru care avem calitatea de dealer autorizat pentru analiza capacitații Țiriac Auto de a răspunde cerințelor contractuale asumate. De asemenea, acestea sunt vizibile și pentru furnizorii de servicii IT și marketing. 

În cazul în care sunteți un client al nostru, datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise către:

importatorii și producătorii de autovehicule în vederea urmăririi îndeplinirii obligațiilor noastre avute în calitate de dealer conform Politicii privind schimbul de date între dealer, importator și producător;

furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea produselor și prestarea serviciilor din domeniul auto (importatorii de autovehicule, producătorii de autovehicule în vederea acordării garanției și înștiințării privind defecțiunile apărute, furnizorii/producătorii de piese auto daca e cazul, prestatorii de servicii de asistența rutieră, prestatorii de servicii de garanție extinsă, prestatori de servicii intermediere plăți, prestatorii de servicii de tip call center);

societăți de leasing sau financiar bancare cu care Societatea are acorduri încheiate, numai în cazul în care ați solicitat în mod expres intermedierea activități premergătoare încheierii unui contract de leasing / finanțare;

partenerii Țiriac Auto din domeniul asigurărilor / reasigurărilor, numai în cazul în care ați solicitat în mod expres intermedierea activității de încheiere a unei polițe de asigurare; 

autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);

contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari, consultanți in domeniul protecției datelor);

furnizorii Societății implicați in mod direct/indirect în procesul de marketing si promovare;

furnizorii Societății implicați in mod direct/indirect în procesul de măsurare al gradului de satisfacție al clienților; 

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranța și securitate.

 

7. Datele colectate în mod automat

Când vizitați Site-ul, noi colectăm date în mod automat prin browser sau dispozitivul dvs., prin utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Vă rugăm să consultați Politica de utilizare Cookies pentru informații suplimentare cu privire la aceste practici https://www.tiriacauto.ro/ro/cookie-policy .

 

8. Comunicările de marketing

Daca nu mai doriți să primiți comunicări de marketing de la noi (Newsletter), actualizați-vă preferințele prin

Modificarea setărilor în secțiunea Controlează prelucrarea datelor tale personale https://www.tiriacauto.ro/gdpr-tiriacauto

Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “GDPR”;

Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Notificari”;

Accesarea link-ului de dezabonare „Unsubscribe” afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin

Contactarea Țiriac Auto folosind detaliile de contact descrise mai jos.

Daca renunțați la primirea comunicărilor de marketing de la noi, este posibil sa vă trimitem în continuare mesaje legate de comenzile dvs., sau cu privire la actualizarea politicilor noastre, mesaje necesare în temeiul unui contract în desfășurare cu dvs..

9. Perioada de păstrare

Vom păstra datele dvs. personale atât timp cat este necesar, sau permis având în vedere scopul (scopurilor) pentru care au fost obținute și în conformitate cu cele prezentate în această Notă de informare. Criteriile utilizate pentru a determina duratele perioadelor de păstrare includ:

Durata contractului încheiat între dvs. și Țiriac Auto;

Durata existenței contului de utilizator până la ștergera definitivă a acestuia; 

Perioada de timp necesară furnizării de informații, atunci când ne solicitați acest lucru;

Existența unor perioade de stocare prevăzute de lege;

Existența unor interese legitime ale Țiriac Auto.

 

10. Transferul către terțe ţari şi măsuri de siguranța

 

Am putea să vă transferăm datele cu caracter personal în țări situate în cadrul UE, SEE sau în țări care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă se va dovedi necesar în scopurile permise, așa cum au fost descrise mai sus.

În situații excepționale, în temeiul scopurilor permise, putem transfera datele cu caracter personal în țări care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel corespunzător de protecție. În acest caz, transferurile se vor face pe baza clauzelor standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană (denumite în continuare „Acorduri privind Transferul de Date”) precum și pe baza altor garanții adecvate recunoscute de către Regulamentul General privind Protecția Datelor. 

11. Servicii oferite de părți terțe 

Această Notă de informare nu vizează prelucrările efectuate de parți terțe care acționează în calitate de operatori independenți (de exemplu, parți terțe ale căror website-uri pot fi accesate prin linkuri localizate pe website-lu nostru). Țiriac Auto nu își asumă responsabilitatea pentru modul în care sunt prelucrate datele vizitatorilor săi ulterior accesării de către aceștia a unor linkuri către website-uri terțe. 

12. Modificări aduse Notei de informare

Nota noastră de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se poate schimba din când în când și orice modificare a acesteia va fi comunicată prin intermediul unui e-mail sau al unui anunț pe site-ul nostru. Mailul îl veți primi atât timp cât sunteți înregistrați în bazele noastre de date cu o adresa de email.

13. Securitatea datelor cu caracter personal

Respectăm proceduri stricte de securitate privind stocarea și dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal și le protejăm împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale. Putem divulga informațiile dvs. unor terțe părți de încredere pentru scopurile stabilite în această Nota de informare. 

14. Drepturile dumneavoastră

Sunteți îndreptățit să primiți informații de la Societate cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest sens beneficiați de drepturile detaliate în cele ce urmează.

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs.. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.

• Dreptul de acces - înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

• Dreptul la portabilitatea datelor - se referă la dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

• Dreptul la opoziție - vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

• Dreptul la rectificare - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - înseamnă ca aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale unui minor sub 16 ani.

• Dreptul la restricționarea prelucrării - poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Țiriac Auto nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

• Dreptul de a depune o plângere – poate fi exercitat în cazul în care considerați ca drepturile de care beneficiați in calitate de persoană vizată au fost încălcate. Vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteți introduce o acțiune in justiție, pe rolul instanțelor judecătorești competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos. 

• Prin email - la adresa: prelucrare.date@tiriacauto.ro; sau

• Personal sau printr-o cerere trimisă prin poștă - la Sediul Societății (la adresa menționată la pct. 1); sau

• Telefonic - la numărul: 0374.14.14.14 Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei informări privind protecția datelor dumneavoastră – puteți găsiți pe pagina web a Societății – secțiunea Protecția Datelor.

 

Ultima actualizare: 24.02.2022

1. Informatii generale

Protectia datelor dvs. cu caracter personal este importanta pentru noi, motiv pentru care am aderat la principii stricte în aceasta privinta.

Atunci când va prelucram datele cu caracter personal, noi, TIRIAC AUTO SRL, cu sediul social în Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector 1, înregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/745/2012, având CUI 11331727, („Tiriac Auto“ sau„Societatea“), actionam în calitate de operator, astfel cum aceasta calitate este definita de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679  (“GDPR/RGPD” sau “Regulamentul”)

 

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protectia datelor sunt:

 

Aceasta NOTA DE INFORMARE detaliaza când si de ce va prelucram datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile în care le putem divulga altora, cum le stocam în conditii de siguranta, care sunt drepturile dumneavoastra în calitate de persoane vizate si modul în care puteti sa va exercitati aceste drepturi.

2. Când colectam date despre dvs.?

 

Colectam datele dvs. cu caracter personal atunci când entitatea juridica al carei reprezentant/persoana de contact sunteti, de exemplu:

 • este clientul/beneficiarul unei activitati comerciale pe care o realizam;
 • ne furnizeaza un serviciu sau un produs;
 • cumpara sau utilizeaza oricare dintre produsele si serviciile noastre.

 

Totodata, va prelucram datele cu caracter personal atunci când, în aceeasi calitate de reprezentant/persoana de contact al unui partener entitate juridica:

 • vizitati sau navigati pe site-ul nostru sau alte site-uri ale Grupului TIRIAC;
 • va înregistrati pentru un anumit produs sau serviciu (exemplu: creare cont utilizator pe Site-ul Tiriac Auto);
 • ne contactati prin diverse canale, sau ne solicitati informatii în legatura cu un produs sau serviciu, inclusiv canalele de comunicare asociate aplicatiilor social media cum ar fi Facebook, LinkedIn, etc.;
 • ati acordat permisiunea altor societati, cum ar fi partenerii nostri comerciali sau asociatii nostri, precum si unor terti furnizori sau contractanti ai nostri, sa faca schimb de informatii cu noi cu privire la dvs.;
 • va abonati la comunicari de marketing (Newsletters), alerte sau alte servicii oferite de noi.

 

Utilizam cookie-uri (fisiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) si alte tehnici cum ar fi web beacons (fisiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmari miscarile dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens si în legatura cu modul de a opta pentru renuntarea la acestea, va rugam sa consultati sectiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.tiriacauto.ro.

 

 3. Scopurile prelucrarii 

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

a) asigurarea unei interacţiuni şi stabilirea unei relaţii cu entitatea pe care o reprezentaţi, fie că sunteți reprezentant legal (ex: director, administrator, președinte al consiliului de administrație) împuternicit sau persoană de contact pentru un actual sau potențial partener entitate juridică (societate, fundație, asociație, instituție sau autoritate publică) cu care intenționăm să încheiem sau am încheiat un contract sau cu care interacționăm în activitatea desfășurată de dvs. sau de noi în mod legitim, astfel:

I. furnizarea de produse / prestarea de servicii din domeniul auto (produse: vehicule, piese și accesorii auto; servicii: reparații, mentenanță, garanție, evaluare auto, test drive, service ITP, asistență rutieră);

II. crearea și administrarea unui cont de utilizator, preluarea solicitărilor disponibile în cadrul contului de utilizator; 

III. îndeplinirea obligaţiilor legale ale Societăţii; 

IV. urmărirea intereselor legitime ale Societăţii;

V. în vederea urmăririi intereselor vitale ale Beneficiarilor reali ai autovehiculelor (ex. rechemarea în service); 

VI. în vederea acordării / activării de servicii gratuite, numai în masura în care aţi fost de acord cu serviciul (ex. Asistenţă rutieră); 

VII. în vederea prezentării / oferirii de informaţii privind produsele / serviciile de finanţare oferite de partenerii Societăţii, numai în masura în care aţi fost de acord să primiţi astfel de informaţii;

VIII. în vederea intermedierii unor activităţi premergătoare încheierii unui contract de leasing / finanţare cu partenerii Ţiriac Auto (societăţi din domeniul financiar), numai în masura în care aţi fost de acord cu o astfel de activitate;  

IX. în vederea oferirii de produse / servicii de asigurare / reasigurare oferite de partenerii Societăţii, numai în masura în care aţi fost de acord cu o astfel de intermediere;

 

b) atingerea unor scopuri vizând domeniul auto, în masura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele: 

(i) Furnizarea de informaţii cu privire la oferte comerciale;

(ii) Furnizarea de informaţii cu privire la test drive-uri, acordare replacement car, rent car;               

(iii) Furnizarea de informaţii cu privire la evenimentele Societăţii;

(iv) Furnizarea de informaţii de asistență a nevoilor legate de autovehicul (mentenanță, asistență rutieră, garanții, asigurări, ITP);

(v) Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile Societăţii referitor la gradul de mulțumire a clienților.

c) asigurarea securității spaţiului în care ne desfăşurăm activitatea, a bunurilor noastre, dar şi a personalului nostru, atunci când sunteţi un vizitator al sediului/sediilor Țiriac Auto;

d) monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului informativ al website-ului nostru, atunci când ne vizitați pagina de internet; 

e) satisfacerea altor interese legitime ale noastre, respectiv exercitarea şi apărarea drepturilor noastre, inclusiv în faţa autorităţilor publice.

 

4. Categoriile de date prelucrate

 

Atunci când acționați în calitate de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact pentru un potențial client, client sau alt partener contractual, Țiriac Auto va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, datele dvs. de contact, datele privind calitatea dumneavoastră în contract, poziție sau funcție deținută în cadrul entității juridice în numele sau pentru care acționați. În plus față de cele de mai sus, Țiriac Auto va putea prelucra în anumite situații și alte categorii de date cu caracter personal, raportat tot la calitatea dvs., cum ar fi:

numele şi prenumele, codul numeric personal, data nașterii, documentul de identitate,date şi copii aferente persmisul dvs. de conducere în cazul în care ați efectuat un test drive sau pentru acordarea unui replacement car;

datele privind calitatea dumneavoastră în contract, poziţie sau funcţie deţinută în cadrul entităţii juridice în numele sau pentru care acţionaţi, în procedurile judiciare şi/sau fiscale şi date necesare pentru derularea şi executarea contractului respectiv).

localizarea dvs. atunci când utilizați autovehiculele de test (test drive), înlocuire (replacement), închiriere (rent) ale Societăţii; 

contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă privind contactul, un email sau înregistrarea unui apel pe care l-ați adresat către unul dintre centrele noastre de contact, către serviciul de Relaţii cu Clienţii, o scrisoare transmisă sau alte dovezi ale unui contact cu noi, inclusiv prin intermediul contului de utilizator;

convorbirea cu consultanţii nostri ar putea fi înregistrata şi transcrisă în format text pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, în masura în care aţi autorizat înregistrarea şi transcrierea prin continuarea apelului cu consultanţii noştri. 

preferinţele în materie de marketing;

preferințele dvs. pentru anumite produse, servicii atunci când ne spuneți care sunt acestea;

căutări salvate, produse și servicii favorite, atunci când salvați aceste informații în cadrul contului de utilizator; 

istoricul dvs. de navigare. Dacă ne-aţi dat permisiunea, ȚRIAC AUTO colectează categoriile de site-uri web pe care aţi navigat de pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu, de exemplu sport, muzică sau ştiri. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care navigați, acesta fiind limitat la o scurta perioadă de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizăm aceste informaţii privind interesele pentru a vă trimite oferte de marketing personalizate sau pentru a vă arata reclame personalizate. Puteţi să renuntaţi la reclame conform secţiunii Cookie-uri pe site-ul nostru www.tiriacauto.ro sau, în cazul marketingului, prin intermediul secţiunii Setări privind Protecţia Datelor;

nivelul serviciilor care vi se prestează – de exemplu, probleme operaţionale și alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;

răspunsurile la invitaţii şi confirmările de participare la evenimente.

 

5. Temeiul juridic al prelucrarii

 

Vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru satisfacerea interesului nostru legitim de a iniția și a desfășura relații contractuale în contextul vânzării produselor/serviciilor noastre către entitatea persoană juridică al cărei reprezentant/persoană de contact sunteți sau al achiziției de produse/servicii pe care le comercializează entitatea persoană juridică al cărei reprezentant/persoană de contact sunteți .

 

De asemenea, vă prelucrăm datele cu caracter personal și pentru satisfacerea altor interese legitime, de exemplu:

interesul nostru de a desfășura relații contractuale atunci când vă contactăm prin email în contextul vânzării produselor/serviciilor noastre;

interesul de a ne îndeplini obligațiile noastre în calitate de Dealer față de Importatori și Producători, sau îndeplinirea obligațiilor noastre față de furnizorii de garanție extinsă, furnizorii/producătorii de piese auto dacă este cazul.

prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale, daca este cazul, în funcție de tipul de contract;

în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

cooperarea cu autoritățile și instituțiile publice, atunci când această cooperare nu este impusă Societății printr-o dispoziție legală;

gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de informații/răspunsuri sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili produsele, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și pentru a revizui, dezvolta și îmbunătăți calitatea produselor noastre.

 

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce ne incumbă în calitate de parte contractantă (de ex. raportare financiar contabilă).

 

6. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate: 

 

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise către:

 

furnizorii implicaţi în mod direct/indirect in furnizarea produselor şi prestarea serviciilor din domeniul auto  (importatorii de autovehicule, producatorii de autovehicule în vederea acordarii garantiei şi înstinţării privind defectiunile aparute, furnizorii/producătorii de piese auto dacă e cazul, prestatorii de servicii de asistenţă rutieră, prestatorii de servicii de garanție extinsă, prestatori de servicii intermediere plăţi, prestatorii de servicii de tip call center); 

autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale); 

contabili, auditori, experţi judiciari, avocaţi sau alţi asemenea consilieri externi ai Societăţii sau către terţe persoane care furnizează produse şi servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanţi financiari, consultanţi în domeniul protecţiei datelor);

furnizorii Societăţii implicaţi în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare;

furnizorii Societăţii implicaţi în mod direct/indirect în procesul de măsurare al gradului de satisfacție al clienților; 

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 

7. Datele colectate în mod automat

 

Când vizitaţi Site-ul noi colectam date în mod automat prin browserul sau dispozitivul dvs., prin utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Vă rugăm să consultați Politica de utilizare Cookies  pentru informaţii suplimentare cu privire la aceste practici.  

 

8. Comunicările de marketing 

 

Daca nu mai doriţi să primiţi comunicări de marketing de la noi (Neewsletters), actualizați-vă preferinţele prin: 

Modificarea setărilor în secțiunea Controlează prelucrarea datelor tale personale https://www.tiriacauto.ro/gdpr-tiriacauto; 

Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “GDPR”;

Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Notificari”;

Accesarea link-ului de dezabonare „Unsubscribe” afisat in cadrul mesajelor pe care le primiti de la noi; sau prin

Contactarea Tiriac Auto folosind detaliile de contact descrise mai jos.

 

Dacă renuntaţi la primirea comunicărilor de marketing de la noi, este posibil să vă trimitem în continuare mesaje legate de comenzile dvs. sau cu privire la actualizarea politicilor noastre, mesaje necesare în vederea desfăăurării relației contractuale pe care o avem cu entitatea persoana juridică pe care o reprezentați/ a cărei persoană de contact sunteți. 

 

9. Perioada de păstrare

 

Vom păstra datele dvs. personale atât timp cât este necesar, sau permis având în vedere scopul (scopurile) pentru care au fost obținute și în conformitate cu cele prezentate în această Notă de informare. Criteriile utilizate pentru a determina duratele perioadelor de păstrare includ:

Durata contractului încheiat între Tiriac Auto și persoana juridică pe care o reprezentaţi;

Durata existenței contului de utilizator până la ștergera definitivă a acestuia;

Perioada de timp necesară furnizarii de informaţii, atunci cand ne solicitați acest lucru;

Existenţa unor periode de stocare prevăzute de lege;

Existenţa unor interese legitime ale Ţiriac Auto.

 

10. Transferul catre terti si masuri de siguranta

Am putea sa va transferam datele cu caracter personal în tari situate în cadrul UE, SEE sau în tari care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurând un nivel corespunzator de protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal, daca se va dovedi necesar în scopurile permise, asa cum au fost descrise mai sus.

În situatii exceptionale, în temeiul scopurilor permise, putem transfera datele cu caracter personal în tari care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurând un nivel corespunzator de protectie.În acest caz, transferurile se vor face pe baza clauzelor standard de protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana (denumite în continuare „Acorduri privind Transferul de Date”) precum si pe baza altor garantii adecvate recunoscute de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor.

 

11. Servicii oferite de parti terte

 

Aceasta Nota de informare nu vizeaza prelucrarile efectuate de parti terte care actioneaza în calitate de operatori independenti (de exemplu, parti terte ale caror website-uri pot fi accesate prin linkuri localizate pe website-ul nostru). Tiriac Auto nu îti asuma responsabilitatea pentru modul în care sunt prelucrate datele vizitatorilor sai ulterior accesarii de catre acestia a unor linkuri catre website-uri terte.

 

12. Modificari aduse Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Nota noastra de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se poate schimba din când în când si orice modificare a acesteia va fi comunicata prin intermediul unui e-mail sau al unui anunt pe site-ul nostru.

Mailul îl veti primi atâta timp cât sunteti înregistrati în bazele noastre de date cu o adresa de email. 

 

13. Securitatea datelor cu caracter personal

 

Respectam proceduri stricte de securitate privind stocarea si dezvaluirea datelor dvs. cu caracter personal si le protejam împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale. Putem divulga informatiile dvs. unor terte parti de încredere pentru scopurile stabilite în aceasta Nota de informare

 

14. Drepturile dumneavoastra

 

Sunteti îndreptatit sa primiti informatii de la noi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. În acest sens beneficiati de drepturile detaliate în cele de urmeaza.

 • Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere.
 • Dreptul de acces - înseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, în caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - se refera la dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie - vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate în baza consimtamântului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii în orice moment.
 • Dreptul la rectificare - se refera la corectarea, fara întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - înseamna ca aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • Dreptul la restrictionare a prelucrarii - poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea; în cazul în care Tiriac Auto nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; în cazul în care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a depune o plângere – poate fi exercitat în cazul în care considerati ca drepturile de care beneficiati în calitate de persoana vizata au fost încalcate.

Va puteti adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune în justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati responsabilul cu  protectia datelor, alegând oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteti contacta:

 • Prin email - la adresa: date@tiriacauto.ro; sau
 • Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Societatii (la adresa mentionata la pct. 1); sau
 • Telefonic - la numarul: 0374.14.14.14

 

Ultima actualizare:

24.02.2022

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU PERSOANE FIZICE

 

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta cele mai importante aspecte cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor 2016/679 (“GDPR/RGPD” sau “Regulamentul”) si legislatia nationala aplicabila.

 

1. Informatii generale

Protectia datelor dvs. cu caracter personal este importanta pentru noi, motiv pentru care am aderat la principii stricte in aceasta privinta.

Atunci cand va prelucram datele cu caracter personal, noi, TIRIAC AUTO SRL, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector 1, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/745/2012, avand CUI 11331727, (“Tiriac Auto” sau „Societatea“) actionam in principiu in calitate de operator este definita de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679  (“GDPR/RGPD” sau “Regulamentul”).

in vederea imbunatatirii calitatii vanzarilor si furnizarii serviciilor post vanzare, Tiriac Auto impreuna cu importatorul Mercedes Benz Romania SRL („MBRO”), avand sediul in Oras Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Cladirea Henley, et. 3-5, Swan Office & Technology Romania, inregistrat la ORC Ilfov sub J23/2723/2013, CUI 18927698, actioneaza impreuna in calitate de Operatori Asociati in scopul urmaririi interesului legitim comun care se refera la asigurarea calitatii serviciilor, prin efectuarea de sondaje de opinie.  

 

Aceasta NOTA DE INFORMARE detaliaza cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta, care sunt drepturile dumneavoastra in calitate de persoane vizate si modul in care puteti sa va exercitati aceste drepturi.

 

2. Cand colectam date despre dvs.?

Colectam datele dvs. cu caracter personal atunci cand, de exemplu:

sunteti interesat de serviciile si produsele noastre (potential client); 

sunteti clientul/beneficiarul unei activitati comerciale pe care o prestam;

ne furnizati un serviciu sau un produs;.

cumparati sau utilizati oricare dintre produsele si serviciile noastre;

vizitati sau navigati pe site-ul nostru sau alte site-uri ale Grupului TIRIAC;

va inregistrati pentru un anumit produs sau serviciu (exemplu: creare cont utilizator pe Site-ul Tiriac Auto);

ne contactati prin diverse canale, sau ne solicitati informatii in legatura cu un produs sau serviciu, inclusiv canalele de comunicare asociate aplicatiilor social media cum ar fi Facebook, Linkedin, etc.;

ati acordat permisiunea altor societati, cum ar fi partenerii nostri comerciali sau asociatii nostri, precum si unor terti furnizori sau contractanti ai nostri, sa faca schimb de informatii cu noi cu privire la dvs.;

va abonati la comunicari de marketing (Newsletter), alerte sau alte servicii oferite de noi;

Utilizam cookie-uri (fisiere text de mici dimensiuni stocate in browser-ul dvs.) si alte tehnici cum ar fi web beacons (fisiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmari miscarile dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare in acest sens si in legatura cu modul de a opta pentru renuntarea la acestea, va rugam sa consultati sectiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.tiriacauto.ro.

 

3. Scopurile prelucrarii

Prelucram datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

in scopul asigurarii unei interactiuni atunci cand sunteti interesat de produsele si serviciile noastre (activitati premergatoare incheierii unui contract); 

in scopul asigurarii unei interactiuni si stabilirea unei relatii cu dvs. atunci cand avem o relatie contractuala sau un interes legitim;

in scopul crearii si administrarii contului de utilizator, preluarea solicitarilor disponibile in cadrul contului de utilizator;

furnizarii de produse/prestarii de servicii din domeniul auto (produse: vehicule, piese si accesorii auto; servicii: reparatii, mentenanta, garantie, evaluare auto, test drive, service ITP, asistenta rutiera); 

in scopul indeplinirii obligatiilor noastre contractuale, in calitate de dealer, fata de importatori si producatorii de vehicule;

in vederea indeplinirii obligatiilor noastre legale;

in scopul urmaririi intereselor noastre legitime sau interesul legitim comun cu al MBRO de imbunatatire a calitatii serviciilor de vanzare si post-vanzare;

in vederea urmaririi intereselor dvs. vitale (ex. rechemarea in service); 

in vederea acordarii/activarii de servicii gratuite, numai in masura in care ati fost de acord cu serviciul (ex. Asistenta rutiera); 

in vederea prezentarii/oferirii de informatii privind produsele/serviciile de finantare oferite de partenerii Societatii, numai in masura in care ati fost de acord sa primiti astfel de informatii;

in vederea intermedierii unor activitati premergatoare incheierii unui contract de leasing/finantare cu partenerii Tiriac Auto (societati din domeniul financiar), numai in masura in care ati fost de acord cu o astfel de activitate;  

in vederea oferirii de produse/servicii de asigurare/reasigurare oferite de partenerii Societatii, numai in masura in care ati fost de acord cu o astfel de intermediere; 

in urmatoarele scopuri, toate vizand domeniul auto, in masura in care ati fost de acord cu fiecare dintre ele:

 ▶ furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale;

 ▶ furnizarea de informatii cu privire la test drive-uri, acordare replacement car, rent car;

 ▶ furnizarea de informatii cu privire la evenimentele Societatii;

 ▶ furnizarea de informatii de asistenta a nevoilor legate de autovehicul (mentenanta, asistenta rutiera, garantii, asigurari, ITP);

 ▶ participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile Societatii referitor la gradul de multumire a clientilor.

 

4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Vom putea prelucra urmatoarele categorii de date:

numele si prenumele, codul numeric personal, data nasterii, documentul de identitate si date cuprinse in acesta, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon fix si/sau mobil, numarul de fax, marca si modelul masinii achizitionate, nr. VIN, si orice alte date referitoare la autovehiculele achizitionate,reparate la noi sau salvate in cadrul contului de client;

datele aferente permisului de conducere si copii ale acestuia,  in cazul in care ati efectuat un test drive sau pentru acordarea unui replacement car;

localizarea dvs. atunci cand utilizati autovehiculele de test (test drive), inlocuire (replacement), inchiriere (rent) ale societatii; 

contactul dvs. cu noi, cum ar fi o nota privind contactul, un email sau inregistrarea unui apel pe care l-ati adresat catre unul dintre centrele noastre de contact, catre serviciul de Relatii cu Clientii,  o scrisoare transmisa sau alte dovezi ale unui contact cu noi, inclusiv prin intermediul contului de utilizator;

convorbirea cu consultantii nostri ar putea fi inregistrata si transcrisa in format text pentru imbunatatirea serviciilor oferite, in masura in care ati autorizat inregistrarea si transcrierea prin continuarea apelului cu consultantii nostri. 

informatii privind calitatea dvs. de client, cum ar fi datele platilor datorate sau primite, abonamentele pe care le utilizati,  contul IBAN sau alte informatii in legatura cu calitatea dvs. de client sau care sunt incluse in programele noastre de gestionare a relatiei comerciale cu fiecare client;

date / informatii privind veniturile, conditia financiara sau economica, sursa fondurilor, date privind ocupatia si dupa caz numele angajatorului ori natura activitatii proprii, atunci cand solicitati societatii intermedierea unor activitati premergatoare incheierii unui contract de leasing/finantare cu partenerii Tiriac Auto (societati din domeniul financiar);

date / informatii privind autovehiculul achizitionat, date privind permisul de conducere, date de identificare, atunci cand ati fost de acord ca Societatea sa intermedieze produse / servicii de asigurare / reasigurare oferite de partenerii Tiriac Auto din domeniul asigurarilor / reasigurarilor;

informatii privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii si informatii de securitate similare utilizate pentru autentificare si accesul la conturi si servicii (pentru conturile on-line deschise de fiecare client pe web-site-ul companiei noastre);

preferintele dvs. pentru anumite produse, servicii atunci cand ne spuneti care sunt acestea;

cautari salvate, produse si servicii favorite, atunci cand salvati aceste informatii in cadrul contului de utilizator; 

preferintele in materie de marketing;

istoricul dvs. de navigare. Daca ne-ati dat permisiunea, TIRIAC AUTO colecteaza categoriile de site-uri web pe care ati navigat de pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu, de exemplu sport, muzica sau stiri. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care navigati, acesta fiind limitat la o scurta perioada de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizam aceste informatii privind interesele pentru a va trimite oferte de marketing personalizate sau pentru a va arata reclame personalizate. Puteti sa renuntati la reclame conform sectiunii Cookie-uri pe site-ul nostru www.tiriacauto.ro sau, in cazul marketingului, prin intermediul sectiunii Setari privind Protectia Datelor;

avantajele, reducerile, discounturile oferite pentru recompensarea fidelitatii clientului in cadrul programul de loialitate;

nivelul serviciilor care vi se presteaza, precum si sugestiile de imbunatatire, comentariile/parerile, impresiile – de exemplu, probleme operationale si alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;

raspunsurile la invitatii si confirmarile de participare la evenimente.

in principal, datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt: datele dvs. de identificare, date tranzactionale, financiare, demorafice, de localizare sau alte date cu caracter personal pe care le colectam direct de la dumneavoastra sau din alte surse atunci cand deveniti clientul nostru, sau cand folositi produsele sau serviciile noastre. TIRIAC AUTO nu colecteaza de la dumneavoastra in mod intentionat categorii speciale de date cu caracter personal  pentru a le stoca (Categoriile speciale de date cu caracter personal dezvaluie originea dumneavoastra rasiala si etnica, opiniile politice, convingerile religioase si filozofice, afilierea sindicala, datele genetice, datele biometrie, datele referitoare la sanatate sau datele referitoare la viata sau orientarea sexuala).

 

5. Temeiul juridic al prelucrarii

Baza legala pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

necesitatea executarii contractului de furnizare sau prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;

interesele legitime ale Societatii, de exemplu:

o prevenirea fraudelor;

o constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, protejarea bunurilor si valorilor societatii si pe cele ale clientilor;

o imbunatatirea serviciilor oferite;

o indeplinirea obligatiilor noastre in calitate de Dealer fata de Importatori si Producatori, sau indeplinirea obligatiilor noastre fata de furnizorii de garantie extinsa, furnizorii/producatorii de piese auto daca este cazul. 

Interesul legitim comun cu MBRO:

o imbunatatirea serviciilor oferite clientilor marcii Mercedes Benz prin efectuarea de sondaje privind satisfactia clientilor cu privire la procesul de cumparare/vanzare de autoturisme si furgonete sau cu privire la serviciile post-vanzare. 

Ori de cate ori ne bazam pe acest temei legal pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal, evaluam interesele noastre comerciale pentru a ne asigura ca acestea nu prevaleaza asupra drepturilor dvs. in plus, in unele cazuri aveti dreptul de a va opune acestei prelucrari. De asemenea, ne putem intemeia pe interesul nostru legitim  de a ne exercita drepturile prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale sau care prejudiciaza Societatea;

Conformarea cu o cerinta legala imperativa, de exemplu:

o cerinte contabile si fiscale, raportare;

o aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor;

o indeplinirea activitatilor aferente controalelor si solicitarilor de informatii ale autoritatilor cum ar fi Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

o Politia Romana;

o Altele, in functie de investigatia efectuata. 

Sau care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de pastrare). in unele cazuri, punctuale puteti sa va opuneti unor astfel de prelucrari.

in plus, in masura in care ati fost de acord, consimtamantul dumneavoastra poate reprezenta temeiul legal al prelucrarilor efectuate de noi; 

De asemenea, va prelucram datele cu caracter personal atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public;

Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor dvs. vitale, de exemplu rechemarea in service, atunci cand producatorul decide efectuarea unor modificari sau schimbarea unor functionalitati / piese in scopul prevenirii unor situatii neplacute ce tin de siguranta dvs..  

 

6. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele cu caracter personal colectate:

in cazul in care sunteti un potential client, datele dvs. cu caracter personal vor fi transmite/vor fi vizibile catre/pentru importatori si producatorii de vehicule rutiere pentru care avem calitatea de dealer autorizat pentru analiza capacitatii Tiriac Auto de a raspunde cerintelor contractuale asumate. De asemenea, acestea sunt vizibile si pentru furnizorii de servicii IT si marketing. 

in cazul in care sunteti un client al nostru, datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise catre:

importatorii si producatorii de autovehicule in vederea urmaririi indeplinirii obligatiilor noastre avute in calitate de dealer conform Politicii privind schimbul de date intre dealer, importator si producator;

furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor si prestarea serviciilor din domeniul auto (importatorii de autovehicule, producatorii de autovehicule in vederea acordarii garantiei si instiintarii privind defectiunile aparute, furnizorii/producatorii de piese auto daca e cazul, prestatorii de servicii de asistenta rutiera, prestatorii de servicii de garantie extinsa, prestatori de servicii intermediere plati, prestatorii de servicii de tip call center);

importatorul Mercedes Benz Romania si furnizorului/imputernicitului aferent implicati in mod direct in efectuarea sondajelor privind calitatea serviciilor oferite de catre Tiriac Auto, partile avand interesul legitim comun de a realiza aceste sondaje;

societati de leasing sau financiar bancare cu care Societatea are acorduri incheiate, numai in cazul in care ati solicitat in mod expres intermedierea activitati premergatoare incheierii unui contract de leasing / finantare;

partenerii Tiriac Auto din domeniul asigurarilor / reasigurarilor, numai in cazul in care ati solicitat in mod expres intermedierea activitatii de incheiere a unei polite de asigurare; 

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari, consultanti in domeniul protectiei datelor);

furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare;

furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de masurare al gradului de satisfactie al clientilor; Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

7. Datele colectate in mod automat

Cand vizitati Site-ul, noi colectam date in mod automat prin browser sau dispozitivul dvs., prin utilizarea cookie-urilor si a tehnologiilor similare. Va rugam sa consultati Politica de utilizare Cookies pentru informatii suplimentare cu privire la aceste practici https://www.tiriacauto.ro/ro/cookie-policy .

8. Comunicarile de marketing

Daca nu mai doriti sa primiti comunicari de marketing de la noi (Newsletter), actualizati-va preferintele prin:

Modificarea setarilor in sectiunea Controleaza prelucrarea datelor tale personale https://www.tiriacauto.ro/gdpr-tiriacauto; 

Modificarea setarilor din contul de client in sectiunea “GDPR”;

Modificarea setarilor din contul de client in sectiunea “Notificari”;

Accesarea link-ului de dezabonare „Unsubscribe” afisat in cadrul mesajelor pe care le primiti de la noi; sau prin

Contactarea Tiriac Auto folosind detaliile de contact descrise mai jos.

 

Daca renuntati la primirea comunicarilor de marketing de la noi, este posibil sa va trimitem in continuare mesaje legate de comenzile dvs., sau cu privire la actualizarea politicilor noastre, mesaje necesare in temeiul unui contract in desfasurare cu dvs.

 

9. Perioada de pastrare

Vom pastra datele dvs. personale atat timp cat este necesar, sau permis avand in vedere scopul (scopurilor) pentru care au fost obtinute si in conformitate cu cele prezentate in aceasta Nota de informare. Criteriile utilizate pentru a determina duratele perioadelor de pastrare includ:

Durata contractului incheiat intre dvs. si Tiriac Auto;

Durata existentei contului de utilizator pana la stergera definitiva a acestuia; 

Perioada de timp necesara furnizarii de informatii, atunci cand ne solicitati acest lucru;

Existenta unor perioade de stocare prevazute de lege;

Existenta unor interese legitime ale Tiriac Auto sau a interesului legitim comun cu al MBRO.

 

10. Transferul catre terte tari si masuri de siguranta

Am putea sa va transferam datele cu caracter personal in tari situate in cadrul UE, SEE sau in tari care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel corespunzator de protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal, daca se va dovedi necesar in scopurile permise, asa cum au fost descrise mai sus.

in situatii exceptionale, in temeiul scopurilor permise, putem transfera datele cu caracter personal in tari care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel corespunzator de protectie. in acest caz, transferurile se vor face pe baza clauzelor standard de protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana (denumite in continuare „Acorduri privind Transferul de Date”) precum si pe baza altor garantii adecvate recunoscute de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor. 

11. Servicii oferite de parti terte 

Aceasta Nota de informare nu vizeaza prelucrarile efectuate de parti terte care actioneaza in calitate de operatori independenti (de exemplu, parti terte ale caror website-uri pot fi accesate prin linkuri localizate pe website-lu nostru). Tiriac Auto nu isi asuma responsabilitatea pentru modul in care sunt prelucrate datele vizitatorilor sai ulterior accesarii de catre acestia a unor linkuri catre website-uri terte. 

12. Modificari aduse Notei de informare

Nota noastra de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se poate schimba din cand in cand si orice modificare a acesteia va fi comunicata prin intermediul unui e-mail sau al unui anunt pe site-ul nostru. Emailul il veti primi atat timp cat sunteti inregistrati in bazele noastre de date cu o adresa de email.

13. Securitatea datelor cu caracter personal

Respectam proceduri stricte de securitate privind stocarea si dezvaluirea datelor dvs. cu caracter personal si le protejam impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale. Putem divulga informatiile dvs. unor terte parti de incredere pentru scopurile stabilite in aceasta Nota de informare. 

14. Drepturile dumneavoastra

Sunteti indreptatit sa primiti informatii de la Societate cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. in acest sens beneficiati de drepturile detaliate in cele ce urmeaza.

• Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere.

• Dreptul de acces - inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea in care sunt prelucrate aceste date.

• Dreptul la portabilitatea datelor - se refera la dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

• Dreptul la opozitie - vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate in baza consimtamantului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

• Dreptul la rectificare - se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

• Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - inseamna ca aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale unui minor sub 16 ani.

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Tiriac Auto nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

• Dreptul de a depune o plangere – poate fi exercitat in cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate. Va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

 

Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, pentru exercitarea drepturilor de mai sus si pentru orice intrebari suplimentare pe care doriti sa le adresati unui operator, utilizati detaliile de contact astfel:

 

Prin email - la adresa: prelucrare.date@tiriacauto.ro; sau 

Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Societatii din Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector; sau 

Telefonic - la numarul: 0374.14.14.14

 

in cazul in care considerati ca nu am solutionat corespunzator cererile dumneavoastra, in termenul legal, puteti formula o plangere catre ANSPDCP. De asemenea, puteti sa va adresati si instantelor de judecata competente.

 

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei informari privind protectia datelor dumneavoastra – puteti gasiti pe pagina web a Societatii – sectiunea Protectia Datelor

 

Ultima actualizare: 18.04.2022

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal destinata reprezentantilor legali ai entitatilor juridice si persoanelor de contact 

 

1. Informatii generale

 

Protectia datelor dvs. cu caracter personal este importanta pentru noi, motiv pentru care am aderat la principii stricte in aceasta privinta.

Atunci cand va prelucram datele cu caracter personal, noi, TIRIAC AUTO SRL, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector 1, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/745/2012, avand CUI 11331727, („Tiriac Auto“ sau„Societatea“), actionam in principiu in calitate de operator, astfel cum aceasta calitate este definita de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679  (“GDPR/RGPD” sau “Regulamentul”).

in vederea imbunatatirii calitatii vanzarilor si furnizarii serviciilor post vanzare, Tiriac Auto impreuna cu importatorul Mercedes Benz Romania SRL(„MBRO”), avand sediul in Oras Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Cladirea Henley, et. 3-5, Swan Office & Technology Romania, inregistrat la ORC Ilfov sub J23/2723/2013, CUI 18927698, actioneaza impreuna in calitate de Operatori Asociati in scopul urmaririi interesului legitim comun care se refera la asigurarea calitatii serviciilor, prin efectuarea de sondaje de opinie. 

Aceasta NOTA DE INFORMARE detaliaza cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta, care sunt drepturile dumneavoastra in calitate de persoane vizate si modul in care puteti sa va exercitati aceste drepturi.

 

2. Cand colectam date despre dvs.?

Colectam datele dvs. cu caracter personal atunci cand entitatea juridica al carei reprezentant/persoana de contact sunteti, de exemplu:

este clientul/beneficiarul unei activitati comerciale pe care o realizam;

ne furnizeaza un serviciu sau un produs;

cumpara sau utilizeaza oricare dintre produsele si serviciile noastre.

 

Totodata, va prelucram datele cu caracter personal atunci cand, in aceeasi calitate de reprezentant/persoana de contact al unui partener entitate juridica:

vizitati sau navigati pe site-ul nostru sau alte site-uri ale Grupului TIRIAC;

va inregistrati pentru un anumit produs sau serviciu (exemplu: creare cont utilizator pe Site-ul Tiriac Auto);

ne contactati prin diverse canale, sau ne solicitati informatii in legatura cu un produs sau serviciu, inclusiv canalele de comunicare asociate aplicatiilor social media cum ar fi Facebook, LinkedIn, etc.;

ati acordat permisiunea altor societati, cum ar fi partenerii nostri comerciali sau asociatii nostri, precum si unor terti furnizori sau contractanti ai nostri, sa faca schimb de informatii cu noi cu privire la dvs.;

va abonati la comunicari de marketing (Newsletters), alerte sau alte servicii oferite de noi.

Utilizam cookie-uri (fisiere text de mici dimensiuni stocate in browser-ul dvs.) si alte tehnici cum ar fi web beacons (fisiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmari miscarile dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare in acest sens si in legatura cu modul de a opta pentru renuntarea la acestea, va rugam sa consultati sectiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.tiriacauto.ro.

 

3. Scopurile prelucrarii 

Societatea prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

a) asigurarea unei interactiuni si stabilirea unei relatii cu entitatea pe care o reprezentati, fie ca sunteti reprezentant legal (ex: director, administrator, presedinte al consiliului de administratie) imputernicit sau persoana de contact pentru un actual sau potential partener entitate juridica (societate, fundatie, asociatie, institutie sau autoritate publica) cu care intentionam sa incheiem sau am incheiat un contract sau cu care interactionam in activitatea desfasurata de dvs. sau de noi in mod legitim, astfel:

I. furnizarea de produse / prestarea de servicii din domeniul auto (produse: vehicule, piese si accesorii auto; servicii: reparatii, mentenanta, garantie, evaluare auto, test drive, service ITP, asistenta rutiera);

II. crearea si administrarea unui cont de utilizator, preluarea solicitarilor disponibile in cadrul contului de utilizator; 

III. indeplinirea obligatiilor legale ale Societatii; 

IV. urmarirea intereselor legitime ale Societatii sau interesul legitim comun cu al MBRO de imbunatatire a calitatii serviciilor de vanzare si post-vanzare;

V. in vederea urmaririi intereselor vitale ale Beneficiarilor reali ai autovehiculelor (ex. rechemarea in service); 

VI. in vederea acordarii / activarii de servicii gratuite, numai in masura in care ati fost de acord cu serviciul (ex. Asistenta rutiera); 

VII. in vederea prezentarii / oferirii de informatii privind produsele / serviciile de finantare oferite de partenerii Societatii, numai in masura in care ati fost de acord sa primiti astfel de informatii;

VIII. in vederea intermedierii unor activitati premergatoare incheierii unui contract de leasing / finantare cu partenerii Tiriac Auto (societati din domeniul financiar), numai in masura in care ati fost de acord cu o astfel de activitate;  

IX. in vederea oferirii de produse / servicii de asigurare / reasigurare oferite de partenerii Societatii, numai in masura in care ati fost de acord cu o astfel de intermediere;

b) atingerea unor scopuri vizand domeniul auto, in masura in care ati fost de acord cu fiecare dintre ele: 

(i) Furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale;

(ii) Furnizarea de informatii cu privire la test drive-uri, acordare replacement car, rent car;               

(iii) Furnizarea de informatii cu privire la evenimentele Societatii;

(iv) Furnizarea de informatii de asistenta a nevoilor legate de autovehicul (mentenanta, asistenta rutiera, garantii, asigurari, ITP);

(v) Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile Societatii referitor la gradul de multumire a clientilor.

c) asigurarea securitatii spatiului in care ne desfasuram activitatea, a bunurilor noastre, dar si a personalului nostru, atunci cand sunteti un vizitator al sediului/sediilor Tiriac Auto;

d) monitorizarea traficului si imbunatatirea continutului informativ al website-ului nostru, atunci cand ne vizitati pagina de internet; 

e) satisfacerea altor interese legitime ale noastre sau in comun cu MBRO, exercitarea si apararea drepturilor noastre, inclusiv in fata autoritatilor publice.

 

4. Categoriile de date prelucrate

Atunci cand actionati in calitate de reprezentant legal, imputernicit sau persoana de contact pentru un potential client, client sau alt partener contractual, Tiriac Auto va prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, datele dvs. de contact, datele privind calitatea dumneavoastra in contract, pozitie sau functie detinuta in cadrul entitatii juridice in numele sau pentru care actionati. in plus fata de cele de mai sus, Tiriac Auto va putea prelucra in anumite situatii si alte categorii de date cu caracter personal, raportat tot la calitatea dvs., cum ar fi:

numele si prenumele, codul numeric personal, data nasterii, documentul de identitate,date si copii aferente persmisul dvs. de conducere in cazul in care ati efectuat un test drive sau pentru acordarea unui replacement car;

datele privind calitatea dumneavoastra in contract, pozitie sau functie detinuta in cadrul entitatii juridice in numele sau pentru care actionati, in procedurile judiciare si/sau fiscale si date necesare pentru derularea si executarea contractului respectiv).

localizarea dvs. atunci cand utilizati autovehiculele de test (test drive), inlocuire (replacement), inchiriere (rent) ale Societatii; 

contactul dvs. cu noi, cum ar fi o nota privind contactul, un email sau inregistrarea unui apel pe care l-ati adresat catre unul dintre centrele noastre de contact, catre serviciul de Relatii cu Clientii, o scrisoare transmisa sau alte dovezi ale unui contact cu noi, inclusiv prin intermediul contului de utilizator;

convorbirea cu consultantii nostri ar putea fi inregistrata si transcrisa in format text pentru imbunatatirea serviciilor oferite, in masura in care ati autorizat inregistrarea si transcrierea prin continuarea apelului cu consultantii nostri. 

preferintele in materie de marketing;

preferintele dvs. pentru anumite produse, servicii atunci cand ne spuneti care sunt acestea;

cautari salvate, produse si servicii favorite, atunci cand salvati aceste informatii in cadrul contului de utilizator; 

istoricul dvs. de navigare. Daca ne-ati dat permisiunea, TRIAC AUTO colecteaza categoriile de site-uri web pe care ati navigat de pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu, de exemplu sport, muzica sau stiri. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care navigati, acesta fiind limitat la o scurta perioada de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizam aceste informatii privind interesele pentru a va trimite oferte de marketing personalizate sau pentru a va arata reclame personalizate. Puteti sa renuntati la reclame conform sectiunii Cookie-uri pe site-ul nostru www.tiriacauto.ro sau, in cazul marketingului, prin intermediul sectiunii Setari privind Protectia Datelor;

nivelul serviciilor care vi se presteaza, precum si sugestiile de imbunatatire, comentariile/parerile, impresiile – de exemplu, probleme operationale si alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;

raspunsurile la invitatii si confirmarile de participare la evenimente.

 

5. Temeiul juridic al prelucrarii

Va prelucram datele cu caracter personal pentru satisfacerea interesului nostru legitim de a initia si a desfasura relatii contractuale in contextul vanzarii produselor/serviciilor noastre catre entitatea persoana juridica al carei reprezentant/persoana de contact sunteti sau al achizitiei de produse/servicii pe care le comercializeaza entitatea persoana juridica al carei reprezentant/persoana de contact sunteti .

 

De asemenea, va prelucram datele cu caracter personal si pentru satisfacerea altor interese legitime, de exemplu:

interesul nostru de a desfasura relatii contractuale atunci cand va contactam prin email in contextul vanzarii produselor/serviciilor noastre;

interesul de a ne indeplini obligatiile noastre in calitate de Dealer fata de Importatori si Producatori, sau indeplinirea obligatiilor noastre fata de furnizorii de garantie extinsa, furnizorii/producatorii de piese auto daca este cazul.

Interesul legitim comun cu MBRO: imbunatatirea serviciilor oferite clientilor marcii Mercedes Benz prin efectuarea de sondaje privind satisfactia clientilor cu privire la procesul de cumparare/vanzare de autoturisme si furgonete sau cu privire la serviciile post-vanzare. 

prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale, daca este cazul, in functie de tipul de contract;

in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la, redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare incheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;

cooperarea cu autoritatile si institutiile publice, atunci cand aceasta cooperare nu este impusa Societatii printr-o dispozitie legala;

gestionarea si pregatirea rapoartelor interne, solicitarea de informatii/raspunsuri sau participarea la sondaje, precum si efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice sau in alte scopuri, astfel incat sa ne putem stabili produsele, sa intelegem comportamentul clientilor, preferintele si tendintele pietei si pentru a revizui, dezvolta si imbunatati calitatea produselor noastre.

in plus, va prelucram datele cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce ne incumba in calitate de parte contractanta (de ex. raportare financiar contabila).

 

6. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate: 

Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise catre:

furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor si prestarea serviciilor din domeniul auto  (importatorii de autovehicule, producatorii de autovehicule in vederea acordarii garantiei si instintarii privind defectiunile aparute, furnizorii/producatorii de piese auto daca e cazul, prestatorii de servicii de asistenta rutiera, prestatorii de servicii de garantie extinsa, prestatori de servicii intermediere plati, prestatorii de servicii de tip call center); 

MBRO si furnizorului/imputernicitului aferent implicati in mod direct in efectuarea sondajelor privind calitatea serviciilor oferite de catre Tiriac Auto, partile avand interesul legitim comun de a realiza aceste sondaje;

autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale); 

contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari, consultanti in domeniul protectiei datelor);

furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare;

furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de masurare al gradului de satisfactie al clientilor; 

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

7. Datele colectate in mod automat

Cand vizitati Site-ul noi colectam date in mod automat prin browserul sau dispozitivul dvs., prin utilizarea cookie-urilor si a tehnologiilor similare. Va rugam sa consultati Politica de utilizare Cookies  pentru informatii suplimentare cu privire la aceste practici.  

8. Comunicarile de marketing 

Daca nu mai doriti sa primiti comunicari de marketing de la noi (Neewsletters), actualizati-va preferintele prin: 

Modificarea setarilor in sectiunea Controleaza prelucrarea datelor tale personale https://www.tiriacauto.ro/gdpr-tiriacauto; 

Modificarea setarilor din contul de client in sectiunea “GDPR”;

Modificarea setarilor din contul de client in sectiunea “Notificari”;

Accesarea link-ului de dezabonare „Unsubscribe” afisat in cadrul mesajelor pe care le primiti de la noi; sau prin

Contactarea Tiriac Auto folosind detaliile de contact descrise mai jos.

 

Daca renuntati la primirea comunicarilor de marketing de la noi, este posibil sa va trimitem in continuare mesaje legate de comenzile dvs. sau cu privire la actualizarea politicilor noastre, mesaje necesare in vederea desfaaurarii relatiei contractuale pe care o avem cu entitatea persoana juridica pe care o reprezentati/ a carei persoana de contact sunteti. 

 

9. Perioada de pastrare

Vom pastra datele dvs. personale atat timp cat este necesar, sau permis avand in vedere scopul (scopurile) pentru care au fost obtinute si in conformitate cu cele prezentate in aceasta Nota de informare. Criteriile utilizate pentru a determina duratele perioadelor de pastrare includ:

Durata contractului incheiat intre Tiriac Auto si persoana juridica pe care o reprezentati;

Durata existentei contului de utilizator pana la stergera definitiva a acestuia;

Perioada de timp necesara furnizarii de informatii, atunci cand ne solicitati acest lucru;

Existenta unor periode de stocare prevazute de lege;

Existenta unor interese legitime ale Tiriac Auto sau a interesului legitim comun cu al MBRO.

 

10. Transferul catre terti si masuri de siguranta

Am putea sa va transferam datele cu caracter personal in tari situate in cadrul UE, SEE sau in tari care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel corespunzator de protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal, daca se va dovedi necesar in scopurile permise, asa cum au fost descrise mai sus.

in situatii exceptionale, in temeiul scopurilor permise, putem transfera datele cu caracter personal in tari care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel corespunzator de protectie.in acest caz, transferurile se vor face pe baza clauzelor standard de protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana (denumite in continuare „Acorduri privind Transferul de Date”) precum si pe baza altor garantii adecvate recunoscute de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor. 

11. Servicii oferite de parti terte

Aceasta Nota de informare nu vizeaza prelucrarile efectuate de parti terte care actioneaza in calitate de operatori independenti (de exemplu, parti terte ale caror website-uri pot fi accesate prin linkuri localizate pe website-ul nostru). Tiriac Auto nu iti asuma responsabilitatea pentru modul in care sunt prelucrate datele vizitatorilor sai ulterior accesarii de catre acestia a unor linkuri catre website-uri terte. 

12. Modificari aduse Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Nota noastra de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se poate schimba din cand in cand si orice modificare a acesteia va fi comunicata prin intermediul unui e-mail sau al unui anunt pe site-ul nostru.

Mailul il veti primi atata timp cat sunteti inregistrati in bazele noastre de date cu o adresa de email.  

 

13. Securitatea datelor cu caracter personal 

Respectam proceduri stricte de securitate privind stocarea si dezvaluirea datelor dvs. cu caracter personal si le protejam impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale. Putem divulga informatiile dvs. unor terte parti de incredere pentru scopurile stabilite in aceasta Nota de informare

 

14. Drepturile dumneavoastra

Sunteti indreptatit sa primiti informatii de la noi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. in acest sens beneficiati de drepturile detaliate in cele de urmeaza.

Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere.

Dreptul de acces - inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea in care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor - se refera la dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie - vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate in baza consimtamantului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare - se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - inseamna ca aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; 

Dreptul la restrictionare a prelucrarii - poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Tiriac Auto nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plangere – poate fi exercitat in cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate. 

Va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

 

Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, pentru exercitarea drepturilor de mai sus si pentru orice intrebari suplimentare pe care doriti sa le adresati unui operator, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, astfel:

 

Prin email - la adresa: prelucrare.date@tiriacauto.ro; sau 

Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Societatii din Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector; sau 

Telefonic - la numarul: 0374.14.14.14

 

in cazul in care considerati ca nu am solutionat corespunzator cererile dumneavoastra, in termenul legal, puteti formula o plangere catre ANSPDCP. De asemenea, puteti sa va adresati si instantelor de judecata competente.

 

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei informari privind protectia datelor dumneavoastra – puteti gasiti pe pagina web a Societatii – sectiunea Protectia Datelor

 

Ultima actualizare: 18.04.2022

 

Compara Inchide

Date de contact

Daca solicitati detalii despre o anumita oferta postata pe website, puteti afla aici cum va prelucram datele
Sunteti de acord ca Tiriac Auto sa utilizeze informatiile completate de dvs. pentru a va contacta in scopuri de marketing, inclusiv prin Newsletter, in conditiile explicate aici
Sunteti de acord sa va contactam ocazional pentru sondaje despre produsele si serviciile Tiriac Auto, in conditiile explicate aici


Sunt de acord sa fiu contactat, in scopurile specificate mai sus, dupa cum urmeaza:

Telefon

Sms

E-mail

trimitere date

Date de contact

Inainte de trimiterea cererii va rugam sa completati formularul de mai jos:

Esti de acord ca Tiriac Auto sa utilizeze informatiile completate de tine pentru a te contacta in scopuri de marketing? Prin completarea prezentului formular, declar ca imi exprim consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de mine, sa intre in baza de date a Tiriac Auto, a imputernicitilor si a operatorilor asociati ai acestuia, pentru a fi prelucrate si utilizate de acestia in orice activitati si scopuri statistice si / sau legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri, e-mailuri in actiuni de marketing direct de promovare a ofertelor comerciale, invitatii la test-drive-uri si evenimente, asistenta pentru autovehiculul detinut: mentenanta, asistenta rutiera, garantii, asigurari, ITP), in conformitate cu legislatia in vigoare si in conformitate cu Politica de Confidentialitate Tiriac Auto.