Cariere in cadrul Tiriac Auto si prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de aplicatie si recrutare

TIRIAC AUTO, in calitate de Operator, astfel cum este definit de GDPR, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dvs cu ocazia trimiterii CV-ului, scrisorii de intentie si/sau aplicarii pentru un post disponibil in cadrul companiei.

Prezenta informare are ca scop sa va aduca la cunostinta aspecte cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare in conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si cu legislatia nationala in vigoare.

Datele cu caracter personal ale candidatului colectate si prelucrate sunt informatii referitoare la candidatul persoana fizica ce poate fi identificata, direct sau indirect. Tiriac Auto prelucreaza urmatoarele categorii de date: toate datele mentionate in cuprinsul CV-ului depus de candidat (nume, prenume, domiciliu, loc de nastere, data nasterii, fotografia); semnatura candidatului; date privind experienta profesionala a salariatului (ex: locurile de munca anterioare, functiile detinute anterior, perioada in care au fost detinute functiile, diplomele si atestarile profesionale, apartenenta la organizatii profesionale si/sau sindicale etc); datele de contact ale candidatului (ex: numar de telefon, nr. fax, adresa e-mail); informatii suplimentare prelucrate in mod obligatoriu intr-un proiect sau raport sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar fi instructiuni acordate, solicitari si proiecte in care ati fost implicat, desfasurarea activitatii, integral; informatii colectate din surse publice, baze de date de integritate retele de socializare, informatii primite de la autoritati sau persoane care exercita functii sau servicii publice (avocati, notari, executori, altii); informatiile care apartin vietii dvs private (de ex: stare civila, hobby-uri, etc), precum si informatiile referitoare la viata profesionala sau publica.

Colectam datele dumneavoastra cu scopul de a le utiliza in gestionarea resurselor umane si a personalului, ce include activitatea de recrutare de personal.

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi stocate mai mult decat este necesar, avand in vedere scopurile activitatilor de prelucrare. Perioada de pastrare a datelor nu va depasi perioada prevazuta de obligatiile legale care ne incumba, iar in situatia in care nu exista astfel de obligatii legale, pastrarea se va face doar pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor pe care le avem, nu mai mult de 12 luni de la data ultimei inregistrari. 

Va informam cu privire la drepturile pe care le aveti in contextul prelucrarii datelor personale conform Regulamentului General Privind Protectia Datelor: 

Dreptul de acces - inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind procesul prelucrarii.

Dreptul la portabilitatea (partajarea) datelor - se refera la dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal prelucrate prin mijloace automate, intr-un format structurat, utilizat in mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca, la cererea dvs, aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie - vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate in baza consimtamantului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare - se refera la corectarea sau completarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele dumneavoastra, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - inseamna ca aveti dreptul sa transmiteti Societatii o solicitare de stergere a datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul (pentru prelucrarea in temeiul consimtamantului) si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - in cazul in care contestati exactitatea datelor puteti sa ne solicitati ca aceste date sa fie restrictionate pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; de ex: prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Societatii prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor cu caracter personal, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, alegand oricare dintre modalitatile de comunicare descrise mai jos. 

Ne puteti contacta: 

- Prin email - la adresa: prelucrare.date@tiriacauto.ro; sau 

- Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Societatii, Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector 1; sau 

- Telefonic - la numarul: 0374.14.14.14

 

 

Ultima actualizare: 25.05.2021

 

Buna ziua,

Am primit CV-ul dvs pe suport de hartie pentru unul dintre posturile disponibile in compania noastra. Aplicatia dvs a fost inregistrata.

CV-ul dvs va fi analizat, iar in cazul in care experienta profesionala, studiile si abilitatile dobandite in decursul activitatii profesionale sunt compatibile cu postul disponibil, va vom contacta pentru a stabili un interviu.

Mult succes!

TIRIAC AUTO, in calitate de Operator, astfel cum este definit de GDPR, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dvs cu ocazia trimiterii CV-ului, scrisorii de intentie si/sau aplicarii pentru un post disponibil in cadrul companiei.

Prezenta informare are ca scop sa va aduca la cunostinta aspecte cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare in conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si cu legislatia nationala in vigoare.

Datele cu caracter personal ale candidatului colectate si prelucrate sunt informatii referitoare la candidatul persoana fizica ce poate fi identificata, direct sau indirect. Tiriac Auto prelucreaza urmatoarele categorii de date: toate datele mentionate in cuprinsul CV-ului depus de candidat (nume, prenume, domiciliu, loc de nastere, data nasterii, fotografia); semnatura candidatului; date privind experienta profesionala a salariatului (ex: locurile de munca anterioare, functiile detinute anterior, perioada in care au fost detinute functiile, diplomele si atestarile profesionale, apartenenta la organizatii profesionale si/sau sindicale etc); datele de contact ale candidatului (ex: numar de telefon, nr. fax, adresa e-mail); informatii suplimentare prelucrate in mod obligatoriu intr-un proiect sau raport sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar fi instructiuni acordate, solicitari si proiecte in care ati fost implicat, desfasurarea activitatii, integral; informatii colectate din surse publice, baze de date de integritate retele de socializare, informatii primite de la autoritati sau persoane care exercita functii sau servicii publice (avocati, notari, executori, altii); informatiile care apartin vietii dvs private (de ex: stare civila, hobby-uri, etc), precum si informatiile referitoare la viata profesionala sau publica.

Colectam datele dumneavoastra cu scopul de a le utiliza in gestionarea resurselor umane si a personalului, ce include activitatea de recrutare de personal.

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi stocate mai mult decat este necesar, avand in vedere scopurile activitatilor de prelucrare. Perioada de pastrare a datelor nu va depasi perioada prevazuta de obligatiile legale care ne incumba, iar in situatia in care nu exista astfel de obligatii legale, pastrarea se va face doar pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor pe care le avem, nu mai mult de 12 luni de la data ultimei inregistrari. 

Va informam cu privire la drepturile pe care le aveti in contextul prelucrarii datelor personale conform Regulamentului General Privind Protectia Datelor: 

Dreptul de acces - inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind procesul prelucrarii.

Dreptul la portabilitatea (partajarea) datelor - se refera la dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal prelucrate prin mijloace automate, intr-un format structurat, utilizat in mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca, la cererea dvs, aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie - vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate in baza consimtamantului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare - se refera la corectarea sau completarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele dumneavoastra, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - inseamna ca aveti dreptul sa transmiteti Societatii o solicitare de stergere a datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul (pentru prelucrarea in temeiul consimtamantului) si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - in cazul in care contestati exactitatea datelor puteti sa ne solicitati ca aceste date sa fie restrictionate pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; de ex: prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Societatii prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor cu caracter personal, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, alegand oricare dintre modalitatile de comunicare descrise mai jos. 

Ne puteti contacta: 

- Prin email - la adresa: prelucrare.date@tiriacauto.ro; sau 

- Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Societatii, Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector 1; sau 

- Telefonic - la numarul: 0374.14.14.14

 

 

Ultima actualizare: 25.05.2021

 

Nota de informare a candidatilor in procesul de recrutare si selectie

 Stimata doamna /Stimate domn, 

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protectia datelor – denumit in continuare “Regulamentul”), precum si celelalte dispozitii legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, noi, societatea TIRIAC AUTO SRL („Tiriac Auto”), inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/745/2012, avand CUI 11331727  cu sediu in Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector 1, in calitate de operator (denumit in continuare „Tiriac Auto” / „Societatea” ), va detaliem in cele urmeaza cum si de ce va prelucram datele cu caracter personal in contextul procesului de selectie pentru ocuparea functiei pentru care ati candidat. 

Daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, puteti consulta si Politica noastra de protectie a datelor cu caracter personal disponibila pe pagina de internet TIRIAC AUTO sau ne puteti contacta prin posta la sediul Tiriac Auto S.R.L. din Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector 1  sau la adresa de e-mail prelucrare.date@tiriacauto.ro

 

1. Descrierea activitatii de prelucrare

In contextul procesului de recrutare, Societatea a desfasurat o prima analiza a CV-urilor transmise de catre candidatii care si-au manifestat dorinta de a candida pentru pozitiile deschise in cadrul Tiriac Auto. In urma acestei analize, CV-ul dvs. a fost considerat de catre Societate compatibil cu pozitia pentru care ati candidat, urmand in acest sens sa parcurgeti urmatoarele etape in cadrul procesului de selectie:

- Interviu cu echipa de HR/ Managerii de departament/alte persoane mandatate de companie

- Interviu tehnic

- Test

 

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

In cadrul etapelor mai sus descrise, Societatea prelucreaza o serie de date cu caracter personal: nume, prenume, cetatenia, sexul, data si locul nasterii, numarul si seria cartii de identitate/ pasaportului/permisului de sedere, profesia, daca detineti sau nu permis de conducere auto, locul muncii, experienta profesionala (acte studii, calificari, specializari), numar de telefon, e-mail personal, adresa (domiciliul/resedinta sau adresa de rezidenta pentru cetatenii straini), conditiile de munca, datele din cazierul judiciar (daca este cazul), planul de cariera pe care vi-l propuneti si alte date pe care doriti sa ni le puneti la dispozitie in mod voluntar, Interviul propriu-zis, notitele din timpul interviului, si rezultatele testarii dumneavoastra in calitate de candidat (Rezultate teste profesionale, rezultate Teste IQ, competente comportamentale relevante, trasaturi de personalitate si atitudinale, daca este cazul)

 

3. Prelucram datele cu caracter personal in scopuri specifice, in baza temeiurilor legale prevazute de legislatia in materia protectiei datelor

 

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal exclusiv ca parte a procesului de recrutare si selectie, pentru a face demersuri inainte de incheierea unui contract de munca si pentru a intelege mai bine daca experienta dumneavoastra profesionala corespunde atributiilor functiei pentru care recrutam.

 

In masura in care veti fi selectat pentru ocuparea unui post in cadrul Societatii, va fi necesara prelucrarea unor date cu caracter personal suplimentare, conform Notei de informare privind protectia datelor cu caracter personal in legatura cu desfasurarea relatiilor de munca, nota pe care o vom pune la dispozitia dvs. in acel moment.

 

4. Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la punctul 3 de mai sus nu vor fi dezvaluite, in alte scopuri, tertilor. 

In anumite situatii, atunci cand se impune solutionarea unor solicitari sau plangeri adresate Societatii, inclusiv pentru apararea drepturilor in instanta si/sau alte proceduri administrative sau judiciare, Societatea poate transmite datele dumneavoastra cu caracter personal catre: autoritati publice, instante de judecata, furnizori de servicii (precum furnizorii de servicii de curierat/postale), avocati externi sau alti consultanti externi.

Societatea nu transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European.

 

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

In masura in care ati fost de acord cu pastrarea datelor dvs. cu caracter personal conform punctului 3 de mai sus, va informam ca perioada de stocare a acestora in scopul specific precizat mai sus este de 3 ani. In lipsa acestui acord, daca nu veti fi selectat pentru ocuparea pozitiei pentru care ati candidat, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse/distruse in cel mult 12 luni de la data finalizarii procesului de recrutare.

 

6. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea realizarii unei prelucrari echitabile si transparente, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de acces la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal atunci cand (a) considerati ca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de Societate sau ca au fost prelucrate in mod ilegal de catre Societate, (b) va opuneti prelucrarii efectuate de catre Societate in temeiul interesului sau legitim, (c) Societatea are obligatia de a sterge datele cu caracter personal in temeiul unei dispozitii din dreptul intern sau din dreptul Uniunii Europene. Va facem cunoscut faptul ca stergerea datelor cu caracter personal nu se poate efectua atunci cand acest lucru impiedica desfasurarea normala a relatiilor de munca, atunci cand aceste date sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(v) dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, atunci cand (a) contestati exactitatea datelor, (b) considerati ca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de Societate sau ca au fost prelucrate in mod ilegal de catre Societate, (c) va opuneti prelucrarii efectuate de catre Societate in temeiul interesului sau legitim;

(vi) dreptul de a va opune prelucrarii si de a obtine stergerea sau restrictionarea prelucrarii, cu exceptia situatiei in care Societatea va pune la dispozitie informatii pentru justifica existenta motivelor sale legitime si absolut necesare pentru a va prelucra datele cu caracter personal;

(vii) dreptul la portabilitatea datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro sau la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania).

Cu exceptia dreptului de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, va puteti exercita drepturile mentionate anterior, printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Societatii cu utilizarea coordonatelor de contact de mai jos:

 

Adresa postala: Tiriac Auto S.R.L. din Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector 1 sau la 

Adresa de e-mail: prelucrare.date@tiriacauto.ro

 

7. Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, Societatea tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

Societatea se asigura ca accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal este acordat numai in masura in care acesta este necesar pentru indeplinirea atributiilor de munca. Astfel, pe intreaga perioada a stocarii, datele cu caracter personal pot fi accesate de catre personalul din departamentul de resurse umane al Societatii. In anumite situatii, datele dvs. cu caracter personal sunt vizibile si pot fi accesate si de catre personalul care presteaza servicii de mentenanta.

 

8. Alte prevederi 

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal nu se face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal fara interventie umana.

 

Consimtamantul dumneavoastra

 

☐  Confirm ca am citit si am inteles informatiile din prezenta Nota de informare

 

☐  Sunt de acord sa imi fie prelucrate datele cu caracter personal din CV si dupa finalizarea procesului de selectie, in vederea contactarii ulterioare pentru pozitiile disponibile in cadrul Societatii. 

 

Veti putea sa va retrageti consimtamantul prin transmiterea unei cereri scrise prin posta la adresa noastra postala: Tiriac Auto S.R.L. din Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector 1 sau la adresa de e-mail: prelucrare.date@tiriacauto.ro. Retragerea consimtamantului dvs. ne va impiedica sa prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul mai sus precizat, dar nu va afecta activitatile de prelucrare desfasurate pana la data retragerii.

 

Numele si prenumele: _______________

 

Semnatura: _______________

 

Data: _______________

 

Ultima actualizare: 12.05.2021

 

NOTA DE INFORMARE ANGAJATI CCTV (Înregistrari video)

 

În scopul determinat de a de a preveni, descuraja, gestiona si ancheta incidentele de siguranta si securitate, precum si pentru protectia persoanelor si a bunurilor de incendii, furturi, efractii sau de orice alta amenintare, societatea noastra utilizeaza camere de supraveghere, amplasate regulamentar la punctele de acces si în zone cu potential ridicat de risc.

Camerele video filmeaza perimetrul în care se afla cladirile TIRIAC AUTO, precum si în interior anumite încaperi sau holuri  (puncte de acces, receptia, seiful si camerele tehnice). Nu sunt supravegheate prin camere video spatiile închise ale birourilor, grupurile sanitare sau alte spatii destinate activitatilor de recreere.

Persoanele vizate (persoanele care pot fi surprinse de camerele de supraveghere) sunt atentionate local prin prezenta unor pictograme însotite de o scurta nota de informare care identifica si departamentul responsabil pentru prelucrarea imaginilor. Imaginile înregistrate sunt pastrate timp de maxim 30 de zile ori pentru o perioada mai mare doar în cazul în care este necesara investigarea unui incident, pentru a investiga o încalcare a datelor sau pentru respectarea cerintelor legale. Imaginile sunt accesibile doar unui numar limitat de utilizatori cu drept de acces specific, desemnati de operator, în scop de securitate si control acces. Pentru prevenirea prelucrarii ilegale sau a accesului neautorizat, operatorul a pus în aplicare toate masurile organizatorice si tehnice necesare, actualizate în functie de progresul tehnologic în domeniu.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre TIRIAC AUTO, în calitate de operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, autoritatea judecatoreasca, organe de urmarire penala si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii.

În cadrul activitatii de service pentru a asigura clientilor accesul la modul cum sunt efectuate reparatiile, cum sunt utilizate piesele, ansamblele si materialele si cum este efectuata manopera asupra autoturismului, conform OG nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, angajatii Tiriac Auto pot fi filmati în timpul executarii activitatii de service, societatea fiind obligata sa înregistreze rezultatele verificarilor executate si sa mentina dovezi care sa demonstreze conformitatea tehnica si de calitate.

În cazuri exceptionale, dar cu respectarea garantiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei Disciplinare, în cadrul unei anchete disciplinare, cu conditia ca informatiile sa ajute la investigarea unei infractiuni sau a unei abateri disciplinare de natura sa nu prejudicieze drepturile si libertatile unei persoane.

Sistemul de supraveghere prin camere video se completeaza cu solutia de control acces electronic, conceputa pentru accesul autorizat si gestionarea automata a intrarilor si iesirilor în spatiile securizate cu unitati de control acces. Accesul se face cu ajutorul cartelelor de proximitate.

Oricare persoana vizata, care doreste sa obtina informatii suplimentare se poate adresa Responsabilului cu protectia datelor personale sau poate consulta Politica de supraveghere video. De asemenea, pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la drepturile sale sau pentru a depune o plângere referitoare la practicile de control, orice persoana se poate adresa responsabilului cu protectia datelordesemnat la nivelul TIRIAC AUTO.

 

DPO (e-mail, telefon)

prelucrare.date@tiriacauto.ro; telefon: *4141

 

AM LUAT LA CUNOSTINTA,

 

Ultima actualizare:

25.05.2021

 

NOTIFICARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru fosti angajati

Protectia datelor Dvs. cu caracter personal este importanta pentru Tiriac Auto, care a aderat la principii stricte in aceasta privinta. 

Prezenta Notificare privind Prelucrarea Datelor este destinata fostilor nostri salariati.

In sensul prezentei notificari, „fost salariat” insemna o persoana fizica ce a fost, insa a incetat sa mai fie, salariatul nostru, indiferent de tipul de raport de munca (ex.: contract de munca pe durata determinata sau nedeterminata, stagiar, personal temporar) si indiferent de motivele pentru care raportul de munca a incetat. 

 

1. Operatorul datelor cu caracter personal

 

TIRIAC AUTO SRL („Tiriac Auto” sau “Societatea”), cu sediul social in Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, sector 1, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/745/2012, avand CUI 11331727, („Societatea“), in calitate de operator, astfel cum este definit de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679  (“GDPR” sau “Regulamentul”), va prelucreaza datele cu caracter personal atat cu ocazia incheierii contractului individual de munca (denumit in continuare „Contractul”), pe durata derularii acestuia, dar si ulterior, pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru a atinge scopurile legitime si/sau pentru orice alta durata necesara in virtutea obligatiilor legale aplicabile Societatii in calitatea sa de angajator.

 

2. Datele cu caracter personal pe care le pastram in legatura cu Dvs.

La incetarea raportului de munca dintre Dvs. si societate, vom inceta sa colectam sau sa prelucram orice date noi cu caracter personal cu privire la Dvs. Astfel, baza noastra de date si arhiva fizica cat si electronica contin numai date cu caracter personal referitoare la Dvs. pe care le-am colectat deja in timpul desfasurarii raportului de munca. 

Dupa incetarea raportului de munca dintre Dvs. si societate, vom pastra datele cu caracter personal referitoare la Dvs. - in calitate de fost angajat – numai in situatiile in care aceasta reprezinta o obligatie prevazuta prin legislatia muncii, securitatii sociale si fiscale, precum si alte legi aplicabile, dupa caz, sau in care avem un interes legitim prevalent.

 

Pentru indeplinirea obiectului de activitate, pentru indeplinirea obligatiilor legale si in scopul pentru care ati fost angajat, datele cu caracter personal colectate despre dvs.  sunt: 

2.1. Date de identificare: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate, al pasaportului, al permisului de conducere si alte informatii continute in acestea (de ex: data si locul nasterii, cetatenia, sexul, imaginea), situatie militara, date din actele de stare civila, semnatura;

2.2. Date personale de contact: numar de telefon fix si/sau mobil, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, numarul de telefon al unui membru din familie (ca persoana de contact in caz de urgenta), adresa de e-mail personala;

2.3. Date de contact in cadrul Societatii: adresa de e-mail de serviciu, numar de telefon de serviciu, functia detinuta in cadrul Angajatorului;

2.4. Date privind profesia: Profesia, experienta profesionala (CV/certificate/atestate/diplome de studii si/sau de absolvire cursuri de pregatire profesionala);

2.5. Date privind locul muncii: locul muncii, marca,  conditiile de munca, situatii de conflict de interese ori de concurenta neloiala, conflicte la locul de munca, continutul clauzelor contractuale, planul de cariera al angajatului, altele asemenea;

2.6. Informatii suplimentare prelucrate in mod obligatoriu intr-un proiect sau raport sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar fi instructiuni acordate, solicitari si proiecte in care ati fost implicat, desfasurarea activitatii, integral;

2.7. Datele privind membrii familiei sau terti: numele si prenumele membrilor de familie si data nasterii (inclusiv copiii), numele si prenumele fostilor membri de familie, numele si prenumele unor terte persoane aflate in legatura cu dvs. ca fost salariat (date continute in hotarari judecatoresti sau in proceduri de executare silita), persoane in intretinere, situatia familiala sau evenimente de familie; informatii continute in actele de identitate ale membrilor familiei sau tertilor (CNP, serie si numar, sexul, adresa, data nasterii, imaginea);

2.8. Date cu privire la evolutia Salariatului in legatura cu activitatea prestata in cadrul Angajatorului: evaluarile efectuate de superiorul ierarhic si ceilalti angajati, evaluari efectuate de partenerii comerciali cu care salariatul intra in contact, evaluari/rezultate din cadrul formarii profesionale urmate din initiativa angajatorului, abateri disciplinare, prejudicii produse angajatorului sau tertilor; rezultate obtinute la testari, examene;

2.9. Categorii speciale de date cu caracter personal: date privind starea de sanatate, gradul de handicap, religia, apartenenta sindicala, precum si date cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contraventii, in masura in care acest lucru a fost permis de prevederile legale specifice aplicabile;

2.10. Date de natura financiara: venituri si alte beneficii obtinute de la Societate sau din alte surse, taxe, ajutoare, retineri salariale, istoricul veniturilor, data si numarul dosarului de pensie, datele bancare, conturile bancare, prejudicii produse angajatorului sau tertilor, inclusiv numarul cardului de credit/debit, informatii privind actiunile in instanta/executare indreptate impotriva dumneavoastra sau initiate de dumneavoastra in relatiile de munca si de familie; actiuni in instanta demarate impotriva dumneavoastra sau a rudelor si/sau afinilor dumneavoastra si interactiunea cu dumneavoastra, care s-ar putut dovedi relevante in conflictul de interese;

2.11. Date colectate din surse publice: informatii colectate din surse publice informatii primite de la autoritati sau persoane care exercita functii sau servicii publice (avocati, notari, executori, altii); 

2.12. Date privind orarul intrarilor / iesirilor: orarul intrarilor si iesirilor din sediile Societatii unde v-ati desfasurat activitatea;

2.13. Date de localizare: date de localizare ce au rezultat din conexiune la internet atunci cand Salariatul s-a conectata de la distanta (remote desktop), informatii referitoare la locatia efectuarii anumitor operatiuni: alimentare card Petrom, locatii alimentare. 

2.14. Date ce rezulta din activitatile de asigurare a securitatii spatiilor Angajatorului (inregistrari audio/video): imaginea dvs., imaginea membrilor familiei Dvs., imagini preluate prin intermediul camerelor video de supraveghere aflate in sediile noastre v-ati desfasurat activitatea sau in locatiile unde v-ati deplasat, apartinand Societatii; in aceste locatii exista marcaje corespunzatoare cu simboluri specifice iregistrarii video, urmate de mesajul „Zona supravegheata video”, informatii rezultate in urma inregistrarii audio, continutul si metadatele stocate pe serverele Societatii. Daca in urma supravegherii video efectuate in scopul asigurarii securitatii fizice a spatiului, se observa posibile fapte care pot constitui abateri disciplinare, acestea inregistrari pot fi utilizate si pentru desfasurarea anchetei disciplinare;

2.15. Date rezultate din operatiunile de asigurare a securitatii sistemelor IT si a serverelor utilizate de Angajator: Angajatorul va monitoriza si va restrictiona accesul la internet in scopul mentinerii securitatii sistemului informatic in conformitate cu politicile si procedurile aplicabile la nivelul Societatii. In anumite situatii prevazute expres in politicile si procedurile de securitate aplicabile la nivelul Societatii si cu respectarea prevederilor legale aplicabile, Angajatorul va monitoriza si va restrictiona emailurile transmise de Salariat ce prezinta riscuri de securitate, precum transferul de date aflate in proprietatea Angajatorul/a Grupului Angajatorului sau care constituie informatii comerciale confidentiale sau date cu caracter personal ce apartin Societatii sau partenerilor sai contractuali. 

2.16. Orice alte informatii care au fost necesare desfasurarii activitatii Societatii.

3. Cum am colectat datele dvs. cu caracter personal?

Datele cu caracter personal ne-au fost puse la dispozitie de dumneavoastra, la angajare, dar si ulterior, ori de cate ori au intervenit schimbari in situatia dumneavoastra personala care a condus la modificari ale documentelor de identitate si actelor de stare civila, componenta familiei, evenimente in familie, schimbari ale adresei de domiciliu sau resedinta, schimbari in calificarea profesionala, absolvirea de noi cursuri de specializarte si calificare, schimbari in situatia medicala, etc., la eliberarea actelor de identitate noi, dar si in alte circumstante asemanatoare. 

Am putut colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra in anumite imprejurari, inclusiv:

- in momentul in care ati solicitat acordarea de concedii;

- in momentul in care ati solicitat sprijin din partea noastra;

- in momentul in ati utilizat reteaua internet disponibila pentru atributiile dvs;

- atunci cand ati navigat, solicitat informatii sau ati interactionat cu website-ul Societatii;

- la transmiterea si/sau primirea corespondentei e-mail;

- in momentul in care ati participat la evenimente sau cursuri puse la dispozitie de Societate;

- la autorizarea in cadrul procedurilor de acces;

- la derularea unor proceduri judiciare sau de executare silita asupra veniturilor dvs, din partea tertilor;

- la stabilirea unor imprejurari care au afectatactivitatea si/sau obiectivele Societatii, cum ar fi: concurenta neloiala, conflictul de interese, abaterile disciplinare, fapte de natura penala;

- la identificarea abaterilor de la regulile stabilite de Societate, conform legii;

- la asigurarea de masuri privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- la asigurarea necesarului de formare profesionala;

- la controlul obligatoriu de medicina muncii si derularea activitatii de supraveghere in domeniul sanatatii si securitatii in munca;

- la controlul psihologic obligatoriu;

- la evaluarea si monitorizarea performantei profesionale, respectiv pentru stabilirea atributiilor si responsabilitatilor;

- atunci cand ati comunicat cu alti salariati intre structurile de personal organizate sau cu alte persoane fizice si entitati juridice in interesul activitatilor Societatii;

- la evidenta contabila si salarizare, stabilirea si plata taxelor si impozitelor prevazute de lege,  stabilirea si acordarea altor drepturi prevazute de lege pentru salariati, evidenta vechimii in munca si a stagiilor de cotizare, arhivarea dosarului de personal si a evidentei contabile in legatura cu salariul si componentele acestuia, in scopul prevenirii fraudelor, etc.

In anumite situatii, am colectat date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra de la o sursa terta. Spre exemplu, am putut colecta date cu caracter personal de la agenti de ofertare a fortei de munca (ex: e-jobs, Best Jobs, alte site-uri) si entitati juridice cu care ati avut sau aveti in continuare relatii de munca, de asociere, afiliere, legaturi de afaceri, agentii guvernamentale, furnizori de informatii sau servicii.

4. Scopurile in care au fost prelucrate Datele cu Caracter Personal si temeiul juridic al prelucrarii

Angajatorul a prelucrat Datele cu Caracter Personal ale Salariatului si ale persoanelor aflate in intretinere, daca a fost cazul, in urmatoarele scopuri:

a) Incheierii si executarii contractului de munca la care Salariatul a fost parte. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin.1, lit. b) din GDPR, respectiv prelucrarea a fost necesara pentru executarea contractului de munca. 

b) Platii salariului catre Salariat, precum si a altor sporuri, compensatii, bonusuri, tichete de masa, alte beneficii stabilite potrivit legii sau politicilor Angajatorului. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. b) din GDPR, respectiv prelucrarea a fost necesara pentru executarea contractului de munca / contractului colectiv de munca.  

c) Participarea Salariatului la anumite campanii de marketing initiate de Angajator. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. a) din GDPR, respectiv prelucrarea s-a efectuat ca urmare a obtinerii consimtamantului Salariatului. Obtinerea consimtamantului Salariatului s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale aplicabile si printr-un formular special pus la dispozitie de Angajator.  

d) Indeplinirea obligatiilor Angajatorului in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale, precum si in vederea indeplinirii obligatiilor Angajatorului privind supravegherea sanatatii lucratorilor, inclusiv privind evaluarea aptitudinii in munca a Salariatului de catre medicul de medicina muncii. 

In acest caz, temeiul juridic este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. c) din GDPR, respectiv prelucrarea a fost necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Angajatorului. In ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal privind religia si sanatatea, temeiul juridic este furnizat de art. 9, alin. 2), lit. b) din GDPR, respectiv prelucrarea a fost necesara in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale Angajatorului sau ale Salariatului in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale. 

e) Evaluarea necesara pentru mobilitate in cadrul Angajatorului. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. b) din GDPR, respectiv, necesitatea executarii contractului incheiat cu Salariatul.

f) Evaluarea personalului, inclusiv pentru a stabili daca au fost atinse obiectivele de performanta ale  Salariatului. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului de a evalua modalitatea in care angajatii sai au performat la locul de munca, pentru a evalua stadiul/nivelul indeplinirii obiectivelor stabilite.

g) Furnizarii de cursuri/sesiuni de formare/dezvoltare/adaptare profesionala, atat cele care s-au desfasurat la sediul Angajatorului sau alt loc stabilit de acesta,  cat si cele de e-learning (online). Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. c) si f) din GDPR, respectiv prelucrarea a fost necesara in vederea indeplinirii obligatiei legale a Angajatorului de a respecta si de a asigura dreptul Salariatului la formarea profesionala, conform prevederilor aplicabile din Codul Muncii, precum si pentru atingerea intereselor legitime al Angajatorului de a avea angajati instruiti cu privire la aspectele relevante pentru activitatea desfasurata de Societate. 

h) Proceselor administrative si de suport legate de alte beneficii ale Salariatului in legatura cu mijloacele de munca, organizarea/reorganizarea activitatilor, continuitatea comerciala, managementul si suportul logistic, prelucrarea cererilor de cheltuieli, cererile de asigurare medicala, administrarea deplasarilor, planificarea si organizarea evenimentelor corporative. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului de a asigura Salariatului conditii optime de munca pentru a performa in postul pentru care a fost angajat.

i) Desfasurarii de analize si cercetari pentru planificarea si gestionarea resurselor umane, desfasurarea revizuirii, dezvoltarii, optimizarii si imbunatatirii practicilor legate de munca, a mediului si a productivitatii. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului de a-si desfasura activitatea.

j) Relationarii cu clientii, cu furnizorii, cu autoritatile publice, asociatiile profesionale si cu orice alte persoane sau entitati, ca persoana desemnata de catre Angajator drept punct de contact. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului de a-si desfasura activitatile curente.

k) Tinerii evidentei tuturor salariatilor in registrul REVISAL, inclusiv a fostului Salariat, conform obligatiilor in materia dreptului muncii.. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. c) din GDPR, respectiv prelucrarea a fost necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Angajatorului.

l) Modificarii si/sau incetarii contractului de munca al Salariatului. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. b) si c) din GDPR, respectiv prelucrarea a fost  necesara in vederea executarii contractului incheiat de parti, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale aflate in sarcina Angajatorului conform prevederilor Codului Muncii.

m) Depunerii de declaratii/raportari la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, case de pensii, agentii de plati si inspectii sociale, agentii de ocupare a fortei de munca, inspectorate teritoriale de munca si alte autoritati, pentru respectarea obligatiilor legale ale Angajatorului. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. c) din GDPR, respectiv prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale aflate in sarcina Angajatorului conform legislatiei fiscale aplicabile.

n) Emiterii de adeverinte la solicitarea Salariatului. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. c) din GDPR, respectiv obligatia Angajatorului de a elibera documente care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului. 

o) Recuperarii oricaror creante datorate de Salariat Angajatorului, inclusiv in cadrul activitatilor de executare silita prin poprire, daca este cazul. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului de a-si valorifica dreptul de recuperare a creantelor pe care le are in legatura cu activitatea Salariatului.

p) Intocmirii de anumite rapoarte catre societati din Grupul Angajatorului, in scopuri administrative. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului de a respecta cerintele Grupului Angajatorului de raportare a anumitor informatii privind activitatea Angajatorului.

q) Gestionarii proiectelor corporative de responsabilizare sociala. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului.

r) Organizarii si publicarii de linii directoare interne si de liste cu persoane de contact in caz de urgenta pentru continuitatea activitatii. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului.

s) Locatiei echipamentului  utilizat de catre Salariat in desfasurarea atributiilor sale specifice de serviciu (foarte rar) . Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv prelucrarea s-a efectuat in temeiul interesului legitim al Societatii de a rezolva incidentele aparute si de a acorda asistenta tehnica. 

t) Asigurarii securitatii spatiului Angajatorului si a bunurilor Angajatorului, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video si prin administrarea accesului autovehiculelor in locurile de parcare gestionate de Societate. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului de a asigura securitatea spatiului si a bunurilor sale.

u) Controlului accesului Salariatului in zonele cu acces restrictionat ale Angajatorului. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului de a verifica accesul in sediul/sediile secundare ale Angajatorului.

v) Acordarii de beneficii (de ex. tichete cadou, abonamente medicale, pensii facultative etc.) Salariatului, altele decat cele mentionate la punctul 2, conform politicilor interne ale angajatorului. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de art. 6, alin. 1), lit. a) din GDPR, respectiv consimtamantul Salariatului. Obtinerea consimtamantului Salariatului s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale aplicabile si printr-un formular special pus la dispozitie de Angajator.  

w) Efectuarii cercetarilor disciplinare/administrative, atunci cand Angajatorul a luat la cunostinta de posibile fapte care au fi putut constitui abateri disciplinare sau prejudicii produse posibil datorita faptei angajatului, conform dispozitiilor legale aplicablile, regulamentului intern, contractului individual de munca, deciziei interne sau contractului colectiv de munca aplicabil. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului.

x) Functionarii normale si asigurarii securitatii sistemului informatic si pentru a impiedica transferul de date ce reprezinta proprietatea Angajatorul / a Grupului Angajatorului sau care constituie informatii comerciale confidentiale sau date cu caracter personal ce apartin Societatii sau partenerilor sai contractuali (cazuri de incalcare a securitatii datelor). Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului de a asigura functionarea normala a sistemului informatic, a securitatii acestuia si a protejarii informatiilor ce se regasesc in cadrul acestuia.

y) Acordarii de suport informatic de la distanta, atunci cand Salariatul si-a desfasurat sarcinile de serviciu in afara sediului Angajatorului. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de 6, alin. 1), lit. f) din GDPR, respectiv interesul legitim al Angajatorului de a asigura securitatea sistemului informatic al societatii.

z) Asigurarii de catre Angajator a conformitatii cu oricare reguli, legi si reglementari, coduri sau practici ori ghiduri aplicabile sau asistarea in aplicarea legii, asistarea in desfasurarea anchetelor realizate de autoritati publice (inclusiv dar fara a se limita la autoritatile fiscale) desfasurarea de controale de audit, de supraveghere si de investigatie. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este furnizat de 6, alin. 1), lit. c) din GDPR, respectiv indeplinirea obligatiilor legale aflate in sarcina Angajatorului.

 

5. Utilizarea programelor informatice

Datele cu caracter personal au fost prelucrate in programul informatic Charisma si in alte platforme informatice descrise in cele ce urmeaza: 

a) Charisma HCM – este o aplicatie care gestioneaza date cu caracter personal ale fostilor, actualilor si viitorilor angajati, precum nume, prenume, CNP, adresa de resedinta/ resedinta provizorie, serie si nr carte identitate, tel. fix serviciu,tel. mobil serviciu, personal, cont email serviciu, personal, nume /prenume parinti, sot/sotie, copii, alte persoane in intretinere, CNP sot/sotie, copii, alte persoane in intretinere, diplome de studii, istoric carnete de munca, casa de sanatate la care este arondat asiguratul/coasiguratii, coduri de indemnizatii/ diagnostic/urgente, certificate casatorie, divort, deces rude grad 1  si afini, nastere copii, handicap, autorizatii de munca, cont bancar, certificat absolvire cursuri puericultura, certificat donator sange, decizie pensionare, hotarari judecatoresti definitive; datele sunt inregistrate conform documentelor prezentate la angajare si ulterior cu ocazia executarii contractului individual de munca, respectiv in cazul aparitiei unor evenimente si sunt prelucrate in vederea obtinerii unor facilitati fiscale, drepturi/obligatii prevazute de legi in vigoare/regulamentul intern, beneficii (cadouri copii), transfer de date pentru activitati de formare profesionala, catre unitati hoteliere, furnizori formare profesionala, etc; 

b) Charisma Enterprise Alerter utilizeaza conturile de email ale angajatilor, trasmitand date sub forma de fisiere atasate sau atentionari, la solicitare sau cu scop de informare; 

c) Aplicatia Revisal utilizeaza date cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresa) in scopul inregistrarii si derularii contractelor individuale de munca avand ca finalitate genererea unui fisier criptat ulterior incarcat pe Portalul Inspectia Muncii; 

d) DUKIntegrator, software de validare a declaratiei 112 (fisier in format xml), avand caracter public, pus la dispozitie de catre autoritati (descarcare portal ANAF); dupa validarea declaratiei, aceasta este transferata catre alt departament (financiar – contabilitate) pentru incarcarea pe Portal ANAF; 

e) KOMPASS si Agenda TH - aplicatii interne alimentate cu date ale angajatilor activi din aplicatia Charisma HCM (nume, prenume, cont email serviciu/personal, tel. fix /mobil serviciu/personal) cu scop de stocare/prelucrare informatii instrumente de lucru sau informativ (agenda TH);

f) Portal TotalSoft Customer Care - utilizat pentru solutionarea problemelor aparute in exploatarea aplicatiei Charisma HCM, cu referire la situatiile punctuale cand se transmit date cu caracter personal (nume, prenume, marca, companie) pentru identificarea exacta a angajatului/grupului de angajati asupra caruia/carora sunt necesar de operat modificari de algoritmi, dezvoltari, etc (mentiune: utilizator unic, administrator aplicatie Charisma HCM).

g) aplicatii pentru gestionarea fluxului de aprobare a concediilor de odihna;

h) aplicatii de securitate care gestioneaza accesul si prezenta in locatiile aflate cu orice titlu in posesia si /sau folosinta Societatii, destinate activitatilor acesteia;

i) aplicatiile continute in  pachetul MS Office sau prin Adobe si in scopul alocarii contului de email. 

j) aplicatii, solutii integrate apartinand Tiriac Auto (One Auto) sau tertilor afiliati (programe ale importatorilor/ producatorilor, programe dezvoltate cu partenerii agreati, etc.).  

6. Transferul Datelor cu Caracter Personal ale Salariatului

In cadrul operatiunilor de prelucrare efectuate in scopurile mentionate mai sus, Datele cu Caracter Personal ale Salariatului au fost transmise catre urmatoarele terte parti, dupa cum urmeaza:

6.1. Catre furnizorii de servicii utilizati de Angajator, astfel:

(a) furnizorul de servicii de medicina muncii si de abonamente medicale;

(b) furnizorul de tichete de masa si tichete cadou; 

(c) furnizorii de servicii de asigurari de pensii facultative, pilon III;

(d) furnizorul de servicii bancare in vederea platii salariului prin transfer bancar;

(e) furnizorul de servicii de arhivare externa utilizat de catre Angajator; 

(f) furnizorul de servicii de curierat cu care colaboreaza Angajatorul; 

(g) agentiilor de publicitate cu care colaboreaza Angajatorul;

(h) furnizorii de servicii de formare/dezvoltare/adaptare profesionala si alte servicii similare;

(i) furnizori externi cu care colaboreaza ANGAJATORUL pe aspecte de legislatia muncii si fiscalitate.

(j) furnizorul ce asigura monitorizarea video a locatiilor;

(k) furnizorul de servicii de sanatate si securitate in munca, precum si pentru situatii de urgenta;

(l) furnizorul de servicii de contabilitate, pentru inregistrarea si raportarea de taxe, impozite, deconturi deplasari, gestiuni, prejudicii, bunuri atribuite in folosinta salariatilor, altele conform legii;

(m) furnizorul de aplicatii informatice pentru calcul si evidenta salarii, evaluarea performantei salariatilor, pentru servicii de mentenanta sau dezvoltare a aplicatiilor;

6.2 Catre alte societati din grupul Angajatorului, astfel:

(a) catre alte societati din grupul Angajatorului in cadrul activitatilor de raportare/administrative ale Angajatorului;

(b) catre societatile afiliate ce activeaza sub marca Tiriac Auto in cadrul activitatilor de afaceri sau operationale;

6.3 Catre partenerii Angajatorului in cadrul proceselor de afaceri si operationale astfel:

(a) importatori, producatori;

(b) furnizori de piese auto si accesorii;

(c) alti parteneri ai societatii cu care se desfasoara relatii de afaceri (societati de asigurare/reasigurare, societati financiar bancare, societati de leasing, si nu numai).

6.4 Catre autoritati, astfel:

(a) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru depunerea de diverse declaratii conform prevederilor legale aplicabile.

(d) Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, pentru indeplinirea obligatiilor de tinere a evidentei salariatilor, precum si pentru indeplinirea cerintelor legale de sanatate si securitate in munca si de prevenirea si stingerea incendiilor/situatii de urgenta.;

(e) Casa de Asigurari de Sanatate si Casa de Pensii, pentru depunerea de diverse cereri si formulare, precum si alte autoritati pentru indeplinirea altor obligatii legale.

(f) Inspectoratul General pentru Imigrari, pentru raportarea angajatilor straini. 

(g) Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru raportarea posturilor vacante precum si alte obligatii legale.

(h) Agentia teritoriala de plati si inspectie sociala, pentru raportarea reluarii activitatii salariatului beneficiar al concediului de crestere si ingrijire copil.

(i) Autoritati judecatoresti, pentru litigii de munca, informari privind veniturile salariatului in cadrul altor litigii civile/penale, pentru indeplinirea obligatiilor legale.

Transmiterea Datelor cu Caracter Personal catre entitatile mentionate s-a realizat cu respectarea de catre Angajator a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in special principiul minimizarii datelor, astfel ca Angajatorul a transmis catre tertele parti doar Datele cu Caracter Personal strict necesare pentru realizarea scopurilor mentionate. 

7. Transferuri Transfrontaliere de Date

Procesele de afaceri ale Socitatii depasesc din ce in ce mai mult granitele Romaniei. Pe cale de consecinta, datele dumneavoastra au putut face obiectul transferurilor transfrontaliere de date.

Am fi putut sa transferam datele cu caracter personal in tari situate in cadrul UE, SEE sau in tari care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel corespunzator de protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal, daca a fost necesar in scopurile permise, asa cum au fost descrise mai sus.

In situatii exceptionale, in temeiul scopurilor permise, am fi putut transfera datele cu caracter personal in tari care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel corespunzator de protectie. In acest caz, transferurile s-au efectuat pe baza clauzelor standard de protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana (denumite in continuare „Acorduri privind Transferul de Date”) precum si pe baza altor garantii adecvate recunoscute de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor. Fostul Angajat poate solicita informatii in ceea ce priveste garantiile aplicabile.

 

8. Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal 

Datele cu Caracter Personal ale fostului Salariat vor fi prelucrate de catre Societate pentru o perioada egala cu perioada stabilita de cerintele legale aplicabile in domeniul dreptului muncii, al legislatiei fiscale, precum si al altor legi, reglementari si/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile in sectorul in care Angajatorul isi desfasoara activitatea. In plus, Angajatorul este indreptatit sa prelucreze Datele cu Caracter Personal ale fostului salariat pe perioada necesara indeplinirii scopurilor in care au fost colectate Datele cu Caracter Personal, cu respectarea termenelor de prescriptie conform normelor procedurale impuse de legislatia romaneasca civila si/sau penala. Fara a aduce atingere oricaror prevederi din acest articol, Societatea va prelucra Datele cu Caracter Personal astfel:

a) Datele cu Caracter Personal cuprinse in dosarele de personal se pastreaza pentru o perioada de 75 de ani de la intocmirea dosarului de personal, conform Legii Arhivelor Nationale;

b) Datele cu Caracter Personal care se regasesc in statele de salarii ale Angajatorului, se pastreaza timp de 50 de ani de la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, conform prevederilor Legii Contabilitatii;

c) Datele cu Caracter Personal care se regasesc in orice documente financiar-contabile justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva Angajatorului timp de 5 ani sau 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite documentele financiar contabile, in functie de tipul documentului (ex:  deconturi, facturi), conform prevederilor Legii Contabilitatii;

d) Datele cu caracter personal prelucrate in situatia aparitiei oricarui litigiu in legatura cu interactiunile dintre dvs. si subscrisa sau in legatura cu acordurile dintre dvs. si subscrisa in timpul desfasurarii relatiilor de munca se pastreaza pe perioada dosarului de personal, timp de 75 de ani de la intocmirea acestuia. 

e) Datele cu Caracter Personal obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video se pastreaza pentru o perioada de 30 de zile de la data inregistrarii si se sterg prin suprascriere.

Dupa expirarea termenelor de mai sus, Datele cu Caracter Personal se sterg si/sau distrug si/sau anonimizeaza din evidentele/bazele de date ale Angajatorului. 

 

9. Drepturile Fostilor Angajati

Fostul Angajat are urmatoarele drepturi in legatura cu protectia Datelor cu Caracter Personal prelucrate de catre Angajator: 

9.1. Dreptul la informare: dreptul fostului Salariat de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal efectuate de catre Angajator. Respectarea acestui drept de catre Angajator se realizeaza prin prezenta informare; 

9.2. Dreptul de acces: dreptul Salariatului de a obtine din partea Angajatorui o confirmare ca acesta a prelucrat sau nu date cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si furnizarea de informatii privind prelucrarile de date;

9.3. Dreptul la rectificare: dreptul fostului Salariat de a obtine de la Angajator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care il privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

9.4. Dreptul la stergerea datelor: dreptul fostului Salariat de a obtine de la Angajator, fara intarzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care il privesc, insa nu oricand, ci doar in una dintre urmatoarele situatii prevazute de GDPR, astfel: 

- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre Angajator;

- fostul Salariat isi retrage consimtamantul acordat pentru prelucrarile de date care se bazeaza pe acest temei; 

- fostul Salariat se opune prelucrarii efectuate, atunci cand prelucrarea s-a efectuat in baza interesului legitim al Angajator sau al unei terte parti, iar Angajator nu pune la dispozitia fostului salariatului informatii pentru a justifica existenta motivelor sale legitime si absolut necesare pentru  prelucrarea Datele cu Caracter Personal; datele cu caracter personal ale fostului Salariat au fost prelucrate ilegal de catre Angajator;

- datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Angajatorului;

9.5. Dreptul la restrictionarea prelucrarilor: dreptul fostului Salariat de a obtine de la Angajator restrictionarea prelucrarilor Datelor cu Caracter Personal in oricare din urmatoarele situatii prevazute de Regulament, astfel: 

- fostul Salariat contesta exactitatea datelor pe care le prelucreaza Angajatorul. Prelucrarea va fi restrictionata pentru o perioada care ii permite Angajatorului sa verifice exactitatea datelor;

- prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de catre Angajator este ilegala, iar fostul Salariat nu doreste stergerea acestora, ci solicita restrictionarea utilizarii lor de catre Angajator;

- angajatorul nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal, dar fostului Salariatul i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

- Fostul Salariat se opune prelucrarii efectuate in interesul legitim al Societatii sau al unei terte parti. In aceasta situatie, prelucrarea va fi restrictionata pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Angajatorului prevaleaza asupra celor ale Salariatului;

In cazul in care fostul Salariatul a obtinut restrictionarea prelucrarii, fostul Salariat va fi informat ulterior de catre Angajator inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

9.6. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul fostului Salariat de a primi de la Angajator datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat Angajatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Fostul Salariat are acest drept doar cand (i) prelucrarea s-a efectuat pe baza consimtamantului fostului Salariat sau pe executarea contractului incheiat de catre fostul salariat cu Angajatorul, iar (ii) prelucrarea s-a efectuat prin mijloace automate. 

9.7. Dreptul la opozitie: dreptul fostului Salariatului de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii efectuate de Angajator avand ca temei juridic interesul legitim al acestuia. 

9.8. Dreptul fostului Salariat de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizeaza Datele cu Caracter Personal pentru a evalua anumite aspecte personale ale fostului Salariat, cum ar fi performanta la locul de munca, preferintele personale, sanatatea etc.), care produce efecte juridice care privesc fostul Salariat sau care il  afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

9.9. Dreptul fostului Salariat de a depune o plangere: fostul Salariat are dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in cazul in care doreste sa isi apere drepturile sale si sa solicite remedierea situatiei sale, atunci cand prelucrarea se s-a efectuat/se efectueaza cu incalcarea Regulamentului sau a oricaror dispozitii legale aplicabile in materia protectiei datelor, folosind datele de contact disponibile pe website-ul ANSPDCP: www.dataprotection.ro. 

10. Comunicarea cu fostii angajatii

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati Responsabilul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos. 

Ne puteti contacta: 

- Prin email - la adresa: prelucrare.date@tiriacauto.ro; sau 

- Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Societatii (la adresa mentionata la pct. 1); sau 

- Telefonic - la numarul: 0374.14.14.14

 

Am luat la cunostinta, astazi__________

 

Fost Salariat_______________

 

Semnatura Fost Salariat______

 

Ultima actualizare: 09.06.2021

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Burse private si Stagiu de practica

1.             Scopul

Datele personale” sau ”informatiile personale” reprezinta orice element care ne permite sa va identificam ca persoana. Prelucrarea datelor cu caracter personal este guvernata de catre Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal (”GDPR”) si de Legea nr. 190/2018.

Acest document evidentiaza: (a) datele personale pe care le colectam de la dumneavoastra, (b) cum intentionam sa folosim aceste date si (c) ce drepturi aveti în legatura cu aceste date si cu prelucrarea lor.

2.             Cine controleaza datele dumneavoastra personale si cum ne poti contacta?

Potrivit legislatiei, TIRIAC AUTO este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele personale sa fie prelucrate în siguranta, am depus toate eforturile sa implementam masuri rezonabile pentru a proteja informatiile dumneavoastra personale.

2.1.         Datele de contact Tiriac Auto

Mai jos gasesti si datele de identificare si de contact Tiriac Auto:

Denumire

TIRIAC AUTO S.R.L.

Sediul social

B-dul Expozitiei, nr.  2, Cladirea C9, Sector 1 , Bucuresti,

Numar registrul comertului

J40/745/2012

Cod unic identificare

RO 11331727

DPO (e-mail, telefon)

prelucrare.date@tiriacauto.ro; telefon: *4141

În masura în care aveti nelamuriri, observatii sau reclamatii cu privire la societatea Tiriac Auto sau la datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra, ne puteti trimite oricând un e-mail la adresa de mai sus.

2.2.         Datele autoritatii de supraveghere

Daca considerati ca apare o problema cu prelucrarea datelor personale, va rugam sa ne trimiti mai întâi o cerere la adresa mentionata anterior - vom depune toate eforturile pentru a rezolva cererea ta în cel mai scurt timp, pe cale amiabila.

De asemenea, poti depune o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal. Pentru România, datele de contact le gasesti mai jos:

Nume

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România

Telefon:

+40.318.059.211 sau +40.318.059.212

E-mail

anspdcp@dataprotection.ro

3.             Ce informatii colectam de la dumneavoastra precum si scopurile prelucrarii?

Bursele private acordate sunt reglementate de Legea nr. 376/2004. Tiriac Auto acorda burse private elevilor/studentilor/masteranzilor prin efectuatea unui stagiu de practica reglementat de Legea 258/2007, Ordinul nr. 3539/2012 privind aprobarea contractului de pregatire practica a elevilor din învatamântul profesional si tehnic, Ordinul nr. 3955/2008 aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practica în cadrul programelor de studii universitare de licenta si de masterat si a Conventiei-cadru privind efectuarea stagiului de practica în cadrul programelor de studii universitare de licenta sau masterat.

De asemenea, stagiul de practica se desfasoara si în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor si H.G. 522/2003 pentru aprobarea Norrmelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor.

Potrivit acestor prevederi legale, practica se desfasoara in temeiul unui contract-cadru de colaborare sau a unei conventii, dupa caz, incheiata intre organizator si partenerul de practica, iar bursele private se acorda in baza unui contract de acordare buse private incheiat intre partenerul de practica si beneficiarul bursei private

Organizatorul de practica este unitatea sau institutia de invatamant profesional si tehnic sau institutia universitar, iar în cazul formarii profesionale a adultilor, furnizorilor de formare profesionala care desfasoara activitati instructiv-educative si formative, iar partenerul de practica este o societate, o institutie centrala ori locala sau orice alta persoana juridica ce desfasoara o activitate in corelatie cu specializarea elevului, studentului, persoanei apte de munca, dupa caz, si care poate participa la procesul de instruire practica. Suplimentar, partenerul de practica, in baza unui contract, poate oferi burse private beneficiarilor.

La nivelul partenerului de practica trebuie sa existe:

- Contractul – cadru de colaborare/conventie, dupa caz, incheiata intre organizator si partenerul de practica in care sa fie stabilite conditiile exacte de derulare a practicii;

- Contractul pentru acordarea bursei private incheiat intre Tiriac Auto si un beneficiar care poate fi, dupa caz, elev, student, doctorand sau care urmeaza un program de pregatire postuniversitara într-o institutie de învatamânt superior acreditata, din tara sau din strainatate.

- Dovada instruirii practicantului privind regulile de securitate si sanatate a muncii in cadrul Societatii;

- Dovada informarii cu privire la continul regulamentului intern;

- Desemnarea unei persoane care sa se ocupa de indrumarea si urmarirea activitatii de practica a elevilor si studentilor;

- Fisa de prezenta;

- Nota informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal burse private si stagiu de practica

TIRIAC AUTO prelucreaza datele dumneavoastra personale în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul furnizarii serviciilor educationale de practica.

Categoriile de date personale care va sunt solicitate si supuse prelucrarilor cuprind urmatoarele:

- nume, prenume,

- CNP,

- seria si nr. CI/Pasaport,

- sexul,

- data si locul nasterii,

- cetatenia-

- semnatura,

- datele din actele de stare civila (doar daca este cazul),

- situatii speciale de sanatate si sociale (doar daca este cazul),

- note, evaluari, obligatii de studiu conform conditiilor in care se ofera bursa privata,

- situatia familiala (doar daca este cazul),

- detalii de contact – nr. de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc.,

- date bancare in vederea efectuari platii contravalorii cuantumului lunar al bursei private,

- referinte/recomandari,

- date din Curriculum Vitae,

- imagini, înregistrari video preluate în cadrul participarii la diverse activitati educative

organizate de Tiriac Auto (ex. cursuri, expozitii, simpozioane, conferinte, activitati de voluntariat)

- imagine, voce, date colectate prin sistemele de supraveghere video în vederea monitorizarii si

securitatii persoanelor, spatiilor, bunurilor utilizate de Tiriac Auto,

- accidente de munca,

Ne rezervam dreptul de a decide care sunt datele de care vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului cu dumneavoastra în calitate de beneficiar al serviciilor educationale, strict în conformitate cu prevederile legale.

 

4.             Cum colectam informatiile?

Informatiile sunt colectate în conformitate cu procedurile legale precum si cele interne.

5.             Cum protejam aceste informatii?

Intelegem cat de importanta este securitatea datelor personale si luam masurile necesare pentru a proteja clientii nostri si alte persoane ale caror date le prelucram de accesul neautorizat al datelor personale, precum si de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucram în activitatea curenta.

Am implementat urmatoarele masuri tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal:

Politici dedicate. Adoptam si revizuim constant practicile si politicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv masurile fizice si electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenintari la securitatea acestora. Aceste politici sunt supuse unor verificari constante, pentru a ne asigura ca respectam cerintele legale si ca sistemele functioneaza în mod adecvat.

Minimizarea datelor. Ne asiguram ca datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram sunt limitate doar la cele necesare, adecvate si relevante pentru scopurile declarate în aceasta nota.

Restrângerea accesului la date. Încercam sa restrângem cât mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucram la minimul necesar: angajati, colaboratori si alte persoane care au nevoie sa acceseze aceste date pentru a le prelucra si a duce la îndeplinire un serviciu. Partenerii si colaboratorii nostri sunt supusi unor obligatii stricte de confidentialitate (fie statutare, fie legale).

Masuri tehnice specifice. Utilizam tehnologii care sa asigure securitatea clientilor nostri, încercând întotdeauna sa implementam cele mai optime solutii pentru protectia datelor. De asemenea, facem back-up-uri periodice de date pentru a le putea recupera în cazul unui eventual incident si avem implementate proceduri de audit periodice în privinta securitatii echipamentelor folosite.

Asigurarea exactitatii datelor tale. Câteodata este posibil sa îti cerem sa confirmi exactitatea sau actualitatea datelor tale pentru a fi siguri ca ele reflecta realitatea.

Instruirea personalului. Ne instruim si testam constant angajatii si colaboratorii cu privire la legislatia si cele mai bune practici în domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor. Acolo unde putem, încercam pe cât posibil sa anonimizam/pseudonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucram, astfel încât sa nu mai putem identifica persoanele la care acestea se refera.

6.             Cu cine impartasim datele personale?

Datele personale ale elevilor/studentilor/persoanelor apte de munca sunt destinate utilizarii de catre operator (TIRIAC AUTO) si pot fi comunicate urmatorilor destinatari:

 1. a) Persoana vizata (elevul/studentul/doctorandul/absolventul);
 2. b) Partenerul de practica (unitatea sau institutia de invatamant profesional si tehnic sau institutia universitar
 3. c) Autoritati publice centrale sau judetene (MEN, Comisii ale MEN, AJOFM);
 4. c) Servicii de sanatate publica (CNAS, Casele de sanatate judetene);
 5. d) Institutii de învatamânt superior partenere (in cazul transferurilor sau altor tipuri de parteneriate);
 6. e) Politie, Parchet, Instante;
 7. f) Persoane împuternicite de catre operator sa prelucreze datele cu caracter personal;
 8. g) Angajatorul/potentialul angajator al persoanei vizate.
 9. h) furnizori de servicii (inclusiv consultanti, avocati, experti, dezvoltatori de servicii IT, administratori platforme IT / softuri utilizate pentru pastrarea evidentei activitatii TIRIAC AUTO sau pentru exercitarea unor drepturi sau obligatii ale Societatii, raportate la actionariat, societati de arhivare), alte companii din Tiriac Grup si alti destinatari imputerniciti expres de catre TIRIAC AUTO, în conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scopurile prelucrariiDe asemenea, este posibil sa ne împartasim informatiile cu urmatoarele terte persoane, în functie de circumstante:

Ori de câte ori vom oferim accesul la informatiile personale catre o alta persoana, o vom face asigurându-ne ca aceasta persoana are implementate masuri adecvate de siguranta si protectie pentru a va proteja confidentialitatea. De obicei, aceste conditii sunt implementate prin intermediul contractelor pe care le-am încheiat cu aceste persoane sau pe baza unor reglementari legale.

7.             Cât timp stocam datele personale?

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerintele legale, cu reglementarile interne ale TIRIAC AUTO si cu cele mai bune practici din acest domeniu, în conformitate cu scopul pentru care sunt prelucrate. Unele categorii de date vor fi pastrate o lunga perioada dupa absolvirea studiilor, de exemplu pentru a putea confirma angajatorilor, altor institutii de învatamânt, organelor de verificare si control, urmarea/absolvirea unui program de studii PRACTICA.

8.             Care sunt drepturile dumneavoastra?

Aveti anumite drepturi în ceea ce priveste datele dumneavoastra personale pe care le prelucram, inclusiv:

 • dreptul de a fi informat despre cum colectam si folosim aceste date (informatii pe care le gasiti în aceasta nota de informare);
 • dreptul de a primi o copie de pe orice informatii am detine despre dumneavoastra.

Aveti de asemenea dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale în scopurile enumerate anterior.

Daca doriti sa va exercitati oricare din drepturile pe care le aveti în legatura cu datele personale, va rugam sa ne contactati la datele furnizate în sectiunea 2.1.

9.             Schimbari la aceasta nota de informare

Este posibil sa fie necesar sa modificam aceasta notificare de informare în viitor (de exemplu, pentru a respecta noile cerinte legale).

În acest caz, va vom oferi o nota de informare revizuita, pe care o veti putea accesa în acelasi mod în care ati accesat aceasta versiune.

 

Nume si prenume beneficiar bursa/practicant _________________________

Semnatura________________________

 

Nume si prenume parinte/tutore legal___________________

Ultima actualizare:

01/04/2021

Semnatura:___________________________

Compara Inchide

Date de contact

Daca solicitati detalii despre o anumita oferta postata pe website, puteti afla aici cum va prelucram datele
Sunteti de acord ca Tiriac Auto sa utilizeze informatiile completate de dvs. pentru a va contacta in scopuri de marketing, inclusiv prin Newsletter, in conditiile explicate aici
Sunteti de acord sa va contactam ocazional pentru sondaje despre produsele si serviciile Tiriac Auto, in conditiile explicate aici


Sunt de acord sa fiu contactat, in scopurile specificate mai sus, dupa cum urmeaza:

Telefon

Sms

E-mail

trimitere date

Date de contact

Inainte de trimiterea cererii va rugam sa completati formularul de mai jos:

Esti de acord ca Tiriac Auto sa utilizeze informatiile completate de tine pentru a te contacta in scopuri de marketing? Prin completarea prezentului formular, declar ca imi exprim consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de mine, sa intre in baza de date a Tiriac Auto, a imputernicitilor si a operatorilor asociati ai acestuia, pentru a fi prelucrate si utilizate de acestia in orice activitati si scopuri statistice si / sau legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri, e-mailuri in actiuni de marketing direct de promovare a ofertelor comerciale, invitatii la test-drive-uri si evenimente, asistenta pentru autovehiculul detinut: mentenanta, asistenta rutiera, garantii, asigurari, ITP), in conformitate cu legislatia in vigoare si in conformitate cu Politica de Confidentialitate Tiriac Auto.